2023/001 Sirküler ( 03.01.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2022-224

Sayın Üyemiz;

1. Kore İthalat Fuarı (KIF)

2. Fas - Kazablanka Trafik İstasyonu İçin Açılan İhale

3. Suudi Arabistan'a Yönelik İlave Destek Süresi Verilmesi

4. W.Murcott Mandalina Satış İhalesi

5. 2023 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi

6. Erbil'de Düzenlenecek Fuarlar

7. Ufuk Avrupa Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite Ulusal Bilgi Günü-çevrimiçi, 9-10 Ocak 2023

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Dr. Nedret TOSUN
Genel Sekreter V.

1. Kore İthalat Fuarı (KIF)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Kore endüstrisini geliştirmek ve ülkeye ithalatı kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş 8.500 üyesi olan Kore İthalatçılar Derneği (KOIMA) tarafından her yıl gerçekleştirilen Kore İthalat Fuarı (KIF) duyurusunun iletildiğinden bahisle, B2B görüşmeleri ve çeşitli etkinliklerin bulunduğu Kore İthalat Fuarı'nın (KIF) 29 Haziran - 1 Temmuz 2023 tarihlerinde; yiyecek ve içecek, kozmetik, ev eşyaları, mutfak eşyaları, BT ürünleri, moda, aksesuarlar, el sanatları, bebek ürünleri, açık hava etkinlikleri vb. sektörlerine yönelik olarak Seul'de gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK-1: KIF - Katılım Formu

EK-2: 2023 - KIF Tanıtım Kataloğu

EK-3: 2022 - KIF Fuarı Kataloğu

2. Fas - Kazablanka Trafik İstasyonu İçin Açılan İhale

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Rabat Ticaret Müşavirliği tarafından iletilen bir yazıya atıfla Fas yerel kalkınma şirketi "Casablanca Transport En Site Aménagé S.A” tarafından Kazablanka Merkezi Trafik Yönetimi ve Görüntü Koruma İstasyonunun 2. Fazının gerçekleştirilmesi için ihale açıldığı bilgisi verilerek, ihale dosyalarının, 500,00 Fas Dirhemi (yaklaşık 47,46 ABD Doları) dosya ücreti ödenmesi karşılığında, kamu ihaleleri portalından www.marchespublics.gov.ma veya Şirketin web sitesinden www.casatransport.ma indirilerek temin edilebileceği veya "Bureau des marchés sis à l'adresse suivante : Crystal 2-BS, Immeuble n° 2, 9ème étage, Casablanca Marina - Bd des Almohades - 20 010 Casablanca Maroc / Tel. : +212 5 22 94 06 86 - Faks.: +212 5 22 94 06 85,” adresinden alınabileceği; ihaleye katılması için aday tarafından 7.000.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 664.767,33 ABD Doları) güvence olarak yatırılmasının gerektiği, projenin tahmini bütçesinin 728.000.000,00 Fas Dirheminin (yaklaşık 69,13 Milyon ABD Doları) olduğu, ihale dosyalarının indirilmesinin adayları dosyaların ilgili bürodan alınmasından muaf tutmadığı, sunulacak başvuruların içeriği ve sunulmasının "Règlement de Consultation” hükümlerine ve şirketin alım düzenlemelerinin 27., 28. ve 29. maddelerine uygun düzenlenmesi gerektiği, adayların "Monsieur le Directeur Général de la société Casablanca Transport en Site Aménagé SA, Bureau des marchés sis Crystal 2-BS, Immeuble n° 2, 9ème étage Casablanca Marina - Bd des Almohades- 20 010 Casablanca” adresine taahhütlü posta gönderimi yoluyla başvuru yapabileceği ya da doğrudan aynı adrese teslim alındı belgesi karşılığında teslim edebileceği ya da başvuru zarflarının açılacağı gün zarflar açılmadan önce ihale komisyon başkanına ihale başvurusunu teslim edebileceği, yerel saatle 28 Şubat 2022 günü saat 10.00'da (yerel saat) ihaleye ilişkin zarfların açılacağı, ihale dosyalarının alınması için herhangi bilgi talebi olması durumunda, ihale ve alım departmanı ile irtibata geçilmesinin mümkün olduğu hususlarında bilgi verildiği belirtilmektedir.

Bahse konu ihale duyurusu ekte yer almakta olup ihaleye ilişkin orijinal dokümanların https://www.marchespublics.gov.ma/index.php?page=entreprise.EntrepriseDetailsConsultation&refConsultation=663248&orgAcronyme=g3h bağlantısından indirilmesinin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

3. Suudi Arabistan'a Yönelik İlave Destek Süresi Verilmesi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 5973 sayılı Kararın Yetki başlıklı 34 üncü maddesi uyarınca, uygulamada ortaya çıkacak mücbir sebep, özel ve zorunlu durumlar ile ihtilafları tanımlamaya ve inceleyip sonuçlandırmaya, mücbir sebep hallerinde ilave destek süresi vermeye Ticaret Bakanlığı'nın yetkili bulunduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda;

· 5973 sayılı Kararın 11 inci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde, 2020 yılı itibariyle Suudi Arabistan'da birim kira desteğinden yararlanmış ve 26.12.2022 tarihi itibariyle yararlanmaya devam etmekte olan şirketler ile Kararın 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde, 2020 yılı itibariyle Suudi Arabistan'da 5 yıllık hedef pazar süresi devam etmiş olan ve 26.12.2022 tarihi itibariyle devam etmekte olan şirketlerin söz konusu ülkeye yönelik destek sürelerinin talebe bağlı olmaksızın ilave 2 yıl daha uzatılması,

· 5973 sayılı Kararın 11 inci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde 2020 yılı itibariyle Suudi Arabistan'da birim kira desteğinden yararlanmış ve 26.12.2022 tarihinden önce destek süresi sona eren şirketler ile Kararın 17 nci maddesinin ilgili hükümleri çerçevesinde 2020 yılı itibariyle Suudi Arabistan'da 5 yıllık hedef pazar süresi devam etmiş olan ve 26.12.2022 tarihinden önce hedef pazar süresi sona eren şirketler tarafından 26.06.2023 tarihine kadar Bakanlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) müracaat edilmesi kaydıyla şirketlerin söz konusu ülkeye yönelik harcamalarının 2 yıl süreyle desteklenmesi,

hususlarının 5973 sayılı Kararın 34 üncü maddesi dahilinde Bakanlıkça uygun görüldüğü bildirilmektedir.

4. W.Murcott Mandalina Satış İhalesi

T.C Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan yazıda, İşletmelerinin 2023 yılı üretimi tahmini 570 Ton W.Murcott Mandalina satış ihalesinin 12.01.2023 Perşembe günü saat 14.00'de İşletmelerinde yapılacağı bildirilmektedir.

5. 2023 Yılı İhracatta Hedef Ülkeler Listesi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile "Yeni Nesil İhracat Destekleri” hayata geçirildiği ve hedef ülkelere verilen ilave desteklerin daha yalın bir biçimde ele alındığı ifade edilmektedir. Öte yandan, Bakanlık Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında yer alan 18 ülkenin yanı sıra pazara giriş faaliyetlerinin yoğunlaştırılacağı ilave ülkelerin tespit edilmesi ihtiyacının oluştuğu, Rusya ile Ukrayna arasında oluşan savaş halinin ekonomik yansımaları ile bağlantılı olarak yaşanan ve en büyük geleneksel pazarımız konumunda olan Avrupa ülkelerini derinden etkileyen enerji darboğazı ve yüksek enflasyon ile birlikte birçok Avrupa ülkesinde hakim olan durgunluk havasının söz konusu pazarda talep daralmasına yol açmasının beklendiği; özellikle, ihracatımızın yarısından fazlasını gerçekleştirdiğimiz, ülkemizin en büyük ticaret ortağı olan Avrupa ülkelerinde yaşanmakta olan ve her geçen gün derinleşme emareleri gösteren bu gelişmelerin de, alternatif pazarlar bulunması ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, ülkemiz ihracatını önemli ölçüde etkileyecek bu gelişmeler ışığında ihracatta ilave desteklerin yeni gelişmelere göre daha geniş ve çeşitli bir ülke grubuna sunulması bakış açısı temelinde hedef ülke belirleme çalışmaları başlatıldığı; bu çerçevede, 2023 yılında da büyümeye devam eden ve dış ticaret hacimlerinde önemli gerileme görülmeyen ülkeler hakkında makroekonomik göstergeler incelenmek suretiyle büyüme-pay matrisi (BCG), Pazar çeşitlendirmesi ve enerji ihracatçısı ülkeler analizlerinin gerçekleştirildiği; söz konusu çalışmalar neticesinde ortaya çıkan ve aşağıda yer alan ülkelerin 2023 yılında ihracatta "Hedef Ülkeler" olarak belirlendiği bildirilmektedir.

ABD, Avustralya, Brezilya, Çin, Güney Kore, Endonezya, Filipinler, Japonya, Kanada, Hindistan, Malezya, Tayland, Vietnam, Güney Afrika Cumhuriyeti, Nijerya, Meksika, Şili, Pakistan, Rusya Federasyonu, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa, İtalya, Romanya, Azerbaycan, Özbekistan, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fas, Katar, Etiyopya, Irak, İsrail, Kuveyt, Libya, Mısır, Venezuela, Peru, Ekvador, Paraguay, Arjantin, Kolombiya, Angola, Fildişi Sahili, Gana, Mozambik, Senegal, Tanzanya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Kenya ve Sudan

Bu kapsamda, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ile 5986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar kapsamında söz konusu hedef ülkelere yönelik destek oranlarının 20 puana kadar artırılmasının mümkün olduğu; ayrıca, 5973 sayılı Karar kapsamında hedef ülkelere yönelik giderlerin hedef sektörlerde olması durumunda ise + 5 puan ilave ile 25 puan destek sağlandığı bildirilmektedir.

6. Erbil'de Düzenlenecek Fuarlar

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıda, Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan ve IKBY Dış İlişkiler Departmanı tarafından iletildiği belirtilen bir yazıya atıfla, Erbil Uluslararası Fuar Alanı'nda; otomotiv, mobilya, yapı-inşa, eğitim, teknoloji, güzellik, moda ve enerji sektörlerinde 2023 yılında düzenlenmesi planlanan etkinliklere ilişkin fuar takvimi ekte yer almaktadır.

EK-4: Fuar Takvimi

7. Ufuk Avrupa Küme 5: İklim, Enerji ve Mobilite Ulusal Bilgi Günü-çevrimiçi, 9-10 Ocak 2023

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan mailde, TÜBİTAK tarafından 9-10 Ocak 2023 tarihlerinde İklim, Enerji, Mobilite Kümesi (Küme-5) 2023 çağrıları özelinde çevrimiçi etkinlik olacağı bildirilmektedir.

Söz konusu etkinlik haberi https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/ufuk-avrupa-kume-5-iklim-enerji-ve-mobilite-ulusal-bilgi-gunu-9-10-ocak-2023 linkinde yer almaktadır.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.