2023/010 Sirküler (19.01.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-010

Sayın Üyemiz;

1. Irak Ve Suudi Arabistan Programları

2. Umman Sultan Qaboos Limanı İhalesi

3. Brezilya - Şili Genel Ticaret Heyeti

4. Güney Afrika Genel Ticaret Heyeti

5. TİM Fas (Kazablanka) Ticaret Heyeti 27 Şubat-2 Mart

6. Genelge Ek İhdası

7. Mali / SIEMA 2023 Enerji Yatırımcıları Fuarı

8. E-İhracat Beyan Kılavuzu

9. Hazır Giyim Sektöründe İnsan Kaynağının Dijital Dönüşümü Sempozyumu

10. Sumak (Somak) -Öğütülmüş Standart Tasarısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Irak Ve Suudi Arabistan Programları

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sayın Bakanımızın yakın zamanda Irak ve Suudi Arabistan ile ilgili gerçekleştirilecek muhtelif programlara katılımları öngörüldüğü, söz konu ziyaretlere hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere, firmalarımızın anılan ülke pazarlarına girişte karşılaştıkları sorunlar, firmaların talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ülkelere ihracatta yaşanan sorun ve değerlendirmelerin Ticaret Bakanlığına iletilmesini teminen ihracatçılarımızın görüş ve değerlendirmelerini ekte yer alan "Görüş Bildirme Formu"na işleyerek19 Ocak 2023 Perşembe günü saat 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize(eo@baib.gov.tr)iletmeleri gerekmektedir.

EK-1: Görüş Bildirme Formu

2. Umman Sultan Qaboos Limanı İhalesi

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Umman Sultanlığı Ulaştırma, İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın, Sultan Qaboos Limanındaki ticari faaliyetlerin yönetimi, işletilmesi ve geliştirilmesi için ihaleler açtığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu ihalelerin; lüks yat bağlama, limana yanaşma alanlarındaki gemilerin onarımını ve limanda gemi hizmetleri sağlayıcılığını içerdiği bildirilmekle beraber ülkemizden ihaleye katılmak isteyen firmalarımızın davet edildiği, ihaleye girecek muhtemel firmalarımızın, ihale dokümanını investment@mtcit.gov.om adresinden e-posta yoluyla satın alabilecekleri belirtilmektedir.

Nota'da devamla, Umman tarafından koordinasyon için Yatırım Departmanı Başkanı Sayın Saeed Nasser Al- Ruzeiqi (Tel: 0096898180188-0096824685094; e-posta: Said.ALRizeiqi@mtcit.gov.om ) ile iletişime geçilebileceği bildirilmektedir.

Söz konusu ihaleye ilişkin Notada iletilen ayrıntılı bilgiler ekte belirtilmektedir.

EK-2: Umman Sultan Qaboos Liman İhalesi Ayrıntılı Bilgi Kitapçığı

3. Brezilya - Şili Genel Ticaret Heyeti

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri (İTKİB) Genel Sekreterliği organizasyonunda, Ticaret Bakanlığımız Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla, 12 - 18 Mart 2023 tarihleri arasında, Brezilya ve Şili'ye yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirilecek olup Sao Paulo ve Santiago şehirlerini kapsayacak söz konusu organizasyonda, Brezilya ve Şili'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ticaret heyetine başvuru için son tarihin 2 Şubat 2023 Perşembe günü mesai saati bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/brazil-and-chile-2023/company/register internet adresinde yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulmasının gerektiği, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalarımız için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedeli firma başına 3.500 USD ve aynı firmadan ikinci kişi için de ilave 1.000 USD olarak belirlendiği bildirilmektedir. Eşleştirme çalışması kapsamında ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalarımıza konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacağı, ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalar için heyete katılımlarının ödeme dekontlarının İTKİB Genel Sekreterliğine (tekstil@itkib.org.tr) ulaşmasıyla kesinleşeceği ifade edilmektedir.

EK-3: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

4. Güney Afrika Genel Ticaret Heyeti

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (GAİB) organizasyonunda 06 - 10 Mart 2023 tarihleri arasında Güney Afrika'ya yönelik tüm sektörlerin katılımına açık Genel Nitelikli Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği, Johannesburg ve Cape Town şehirlerini kapsayacak söz konusu organizasyonda Güney Afrika'dan iş insanlarının davet edileceği genel nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu heyete başvuru için son tarihin 25 Ocak 2023 Çarşamba günü mesai bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/south-africa-johannesburg-and-cape-town-2023/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olup firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalar için eşleştirme hizmeti, ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve tercüman giderlerinden oluşan katılım bedelinin 33.000 TL olduğu, ön değerlendirme sonucu katılımı uygun görülen firmalara konuya ilişkin bilgilendirmenin e-posta aracılığıyla yapılacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmaların heyete katılımlarının başvuru formlarının doldurulması ve ödeme dekontlarının GAİB Genel Sekreterliği'nin sebnemkose@gaib.org.tr ve ilkeozkilic@gaib.org.tr e-posta adreslerine ulaştırılmasıyla kesinleşeceği bildirilmektedir.

EK-4: Heyete İlişkin Bilgi ve Taslak Program

5. TİM Fas (Kazablanka) Ticaret Heyeti 27 Şubat-2 Mart

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den gelen bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisimiz organizasyonu ile 27 Şubat - 2 Mart 2023 tarihleri arasında Fas'a yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir Genel Ticaret Heyeti gerçekleştirileceği, Kazablanka şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Fas'tan iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu heyete başvuru için son tarihin 25 Ocak 2023 Çarşamba günü mesai bitimi olduğu, bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/morocco-2023/company/register internet adresinde yer alan Başvuru Formunun eksiksiz olarak doldurulmasının gerektiği, firma bazlı yapılacak ön çalışmanın ardından heyete katılımı uygun görülen firmalar için ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı, transfer ve B2B toplantı için tercüman giderlerinden oluşan katılım bedelinin 24.000-TL olduğu, eşleştirme firması tarafından ön değerlendirme yapılan ve katılımı uygun görülen firmalara konuya ilişkin bilgilendirme e-posta aracılığıyla yapılacağı, ön başvuruları olumlu sonuçlanan firmalar için heyete katılımlarının ödeme dekontlarının TİM'e (savasozgur@tim.org.tr - mesutsenguler@tim.org.tr ) ulaşmasıyla kesinleşeceği belirtilmektedir.

EK-5: Fas (Kazablanka) Ticaret Heyeti Taslak Programı

EK-6: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

6. Genelge Ek İhdası

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 5973 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren İhracat Destekleri Hakkında Karar 18.08.2022 tarihli ve 31927 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, bu kapsamda, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge 13.09.2022 tarihinde, Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelge 10.10.2022 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelgenin EK-7 (Katılımcı Şirket Talep Yazısı) ve Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelgenin EK-8 de değişiklikler yapılmış olduğu, diğer taraftan; Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelge'ye EK-9 (Beyanname) eki eklendiği belirtilmektedir.

Söz konu ekler sirküler ekinde iletilmekte olup, ayrıca www.ticaret.gov.tr internet sitesinden de ulaşılabilmektedir.

EK-7: UR-GE Proje Desteğine İlişkin Genelge (Katılımcı Şirket Talep Yazısı)

EK-8: Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelge

EK-9: Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteğine İlişkin Genelge (Beyanname)

7. Mali / SIEMA 2023 Enerji Yatırımcıları Fuarı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mali'de 21-22 Şubat 2023 tarihlerinde enerji yatırımcılarına yönelik olarak "Investing to improve the energy mix" ana temasıyla "SIEMA 2023 Enerji Yatırımcıları Fuarı”nın düzenleneceğinden bahisle; söz konusu Notada esasen, fuarın elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı alanında 20'yi aşkın proje içeren "2022-2026 Elektrik Alt-Sektörü Kalkınma Planı” için ihtiyaç duyulan 94 milyon ABD Doları civarındaki finansmanın sağlanması amacıyla düzenlendiğinin belirtildiği ve Türk firmalarının fuara katılmaya ve/veya sponsor olmaya davet edildiği ifade edilmektedir.

Söz konusu fuarla ilgili bilgiler ile fuar tanıtım broşürü ve diğer dokümanlar ekte yer almaktadır.

EK-10: SIEMA 2023 Enerji Yatırımcıları Fuarı-Tanıtım Broşürü

EK-11: SIEMA 2023 Enerji Yatırımcıları Fuarı-Form

8. E-İhracat Beyan Kılavuzu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Elektronik İhracat (E-İhracat) Kavramı, 25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 24.08.2022 tarihli ve 5986 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan E-İhracat Destekleri Hakkında Karar ile tanımlanmış ve E-ihracata yönelik önemli bir destek paketi açıklandığı belirtilmektedir.

Bu bağlamda, "Yararlanıcılar e-ihracattan ne anlamalıdır?” ve "E-ihracat işlemlerini nasıl beyan etmelidir?” konusunda gelebilecek sorulara ışık tutmak üzere Ticaret Bakanlığınca hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK-12: E-İhracat 5178 ve ET Rehberi

9. Hazır Giyim Sektöründe İnsan Kaynağının Dijital Dönüşümü Sempozyumu

İstanbul Tekstil Ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB)'nden alınan yazıda, İTKİB Genel Sekreterliği bünyesinde faaliyet göstermekte olan ve 1998 yılında İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Eğitim Vakfı'nın (İHKİB Eğitim Vakfı) kurulmasına öncülük ettiği ifade edilmektedir.

İHKİB Eğitim Vakfı, 2021 yılı İstanbul Kalkınma Ajansı'nın (İSTKA) "Çocuklara ve Gençlere Yönelik Mali Destek Programı” kapsamında açtığı proje çağrısına, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında "İş'te Yeni Yetkinlikler Merkezi” projesi ile başvurmuş olup başvurunun başarılı projeler listesi arasında yer almaya hak kazandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, İSTKA projesi ile; İstanbul da yaşayan Hazır Giyim Meslek Lisesi öğrencisi gençlerin, iş hayatına atılacakları orta ve uzun vadede, dijital dönüşüme paralel olarak ekonomik ve sosyal yapının zorunlu kıldığı, bilişsel, sosyal ve teknolojik alanda yeni yetkinlikler kazanmış donanımlı bireyler olmaları sağlanarak, kendilerinin ve yaşadıkları toplumun iyi olma hallerinin artırılması, aynı zaman da Sektörün ihtiyaç duyacağı dijital değişen dünyanın meydan okuyan zorlukları ile baş etme kültürü ve geleceğin teknolojilerine adaptasyon becerilerinin geliştirilmesinin amaçlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, proje faaliyetleri çerçevesinde konusunda uzman konuşmacıların yer aldığı "Hazır Giyim Sektöründe İnsan Kaynağının Dijital Dönüşümü” konulu sempozyumun 24 Ocak 2023 tarihinde, Dış ticaret Kompleksi, Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Aşağıda belirtilen program çerçevesinde düzenlenen "Hazır Giyim Sektöründe İnsan Kaynağının Dijital Dönüşümü” sempozyumuna, Birliğimiz üyelerinin https://forms.gle/ZjV6RdBcn4jhG6jE8 adresinden online kayıt yaparak katılabilmelerinin son derece faydalı olacağı değerlendirilmektedir.

EK-13: Sempozyum Duyurusu

10. Sumak (Somak) -Öğütülmüş Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Tarım Ürünleri Daire Başkanlığından alınan yazıda, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "Tst 3880 Sumak (Somak) -Öğütülmüş" standart tasarılarının ekte gönderilmekte olduğu bildirilerek bahse konu standart tasarılarına ilişkin görüşlerin Bakanlıklarına iletilmesi talep edilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin görüş ve önerilerin en geç 19.01.2023 Perşembe günü saat 15:30'a kadar ekte yer alan görüş tablosuna işlenerek Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-14: Görüş Tablosu

EK-15: Sumak Somak Öğütülmüş Standart TasarısıEkler:
ek--3.png

ek-10.pdf

ek-11.pdf

Ek-12.pdf

ek-13.pdf

ek-14.xlsx

ek-15.docx

EK-1Görüş bildirim formu.docx

ek-2.pdf

ek-4.pdf

ek-5.pdf

ek-6.pdf

ek-7.doc

ek-8.docx

ek-9.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.