2023/012 Sirküler (23.01.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-012

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Duyurusu (TURKMENTEL 2023 Fuarı)

2. Irak Meysan Uluslararası Meysan Enerji, İmar Ve Yatırım Fuarı

3. Malezya Genel Ticaret Heyeti

4. Maden, Metal ve Orman Ürünleri Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

5. Türkiye-Malta II. Dönem Jetco Toplantısı Hk.

6. B2B VE B2C Sitelerinden Alıcı Firma Araştırması Yapmak

7. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (6. UBEK)

8. Genelge Değişiklikleri

9. Helal Akreditasyon Hk

10. Asgari Fiyat Tarifesi Hk.

11. Hindistan Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Fuar Duyurusu (TURKMENTEL 2023 Fuarı)

Aşkabat Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atfen, T.C. TİCARET BAKANLIĞI İhracat Genel Müdürlüğü Tanıtım Ve Fuarlar Daire Başkanlığından alınan yazıda, 9- 10 Kasım 2023 tarihlerinde Aşkabat/Türkmenistan'da TURKMENTEL 2023 adlı fuarın düzenleneceği bildirilmektedir.

Her yıl düzenlenen fuarın telekomünikasyon, radyo ve televizyon yayıncılığı ve bilişim sektörüne yönelik yeni teknolojilerin yer alacağı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu fuar "2023 Yılında Bireysel Katılımı Desteklenen Sektörel Nitelikteki Uluslararası Fuarlar Listesi"nde yer almaktadır.

2. Irak Meysan Uluslararası Meysan Enerji, İmar Ve Yatırım Fuarı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 20-23 Şubat 2023 tarihleri arasında, Meysan vilayetinde, "8'inci Uluslararası Meysan Enerji, İmar ve Yatırım Konferans ve Fuarı"nın düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu organizasyona ilişkin iletişim bilgileri ekte yer almaktadır.

EK-1: 8.Uluslararası Meysan Enerji, İmar ve Yatırım Konferans ve Fuarı

3. Malezya Genel Ticaret Heyeti

Ege İhracatçılar Birliği (EİB)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Genel Sekreterlikleri organizasyonu ile 12-15 Mart 2023 tarihleri arasında Malezya'nın Kuala Lumpur şehrine yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli fiziki bir Ticaret Heyeti gerçekleştirilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Söz konusu ticaret heyetine başvuru için son tarihin 27 Ocak 2023 Cuma günü mesai bitimi(17:30) olduğu, bu tarihe kadar https://bit.ly/3H7WSOp linki ile ulaşılan başvuru formunun doldurulması, katılım bedeli olarak belirlenen 1.300 ABD$'nın EİB hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının tarim1@eib.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Katılım Ücretine Dahil Olan Hizmetler:

• İstanbul-Kuala Lumpur-İstanbul Gidiş-Dönüş Ekonomi Sınıfı Uçak Bileti,

• 5 yıldızlı otelde 3 gece konaklama,

• İkili İş Görüşmeleri (B2B),

• Toplantı günü öğle ve akşam yemekleri,

• Heyet kapsamındaki transferler,

• Toplantı günü gerek duyulduğunda tercüman hizmeti.

EK-2: Heyet Programında Dikkat Edilecek Hususlar

EK-3: Taslak Program

4. Maden, Metal ve Orman Ürünleri Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Maden, metal ve orman ürünleri sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarımızın dahilde işleme izin belgesi (DİİB) başvurularına ilişkin "Maden, Metal ve Orman Ürünleri Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi" 16.01.2023 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiş ve Bakanlığımız internet sitesinde (https://ticaret.gov.tr/ihracat/mevzuat/dahilde-isleme-rejimi) yayımlandığı ifade edilmektedir.

EK-4: Maden Metal ve Orman Ürünleri Sektörlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi

5. Türkiye-Malta II. Dönem Jetco Toplantısı Hk.

T.C Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Malta Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) 2. Dönem Toplantısı'nın Bakanımız Sayın Dr. Mehmet MUŞ ve Malta Dışişleri, AB ve Ticaret Bakanı Sayın Ian BORG'un eş başkanlıklarında 3 Şubat 2023 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlandığı, söz konusu toplantıya yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere firmalarımızın Malta pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda ihracatçılarımızın Malta pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar, talep ve değerlendirmelerin 23 Ocak pazartesi saat 15.30'a kadarGenel Sekreterliğimize(eo@baib.gov.tr)iletilmesi gerekmektedir.

EK-5: Görüş Bildirme Formu

6. B2B VE B2C Sitelerinden Alıcı Firma Araştırması Yapmak

T.C Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ülkemiz üretici ve ihracatçılarının genel olarak sanal platformlarda doğrudan ulaşabilecekleri müşteriler dışında, dolaylı olarak ulaşabilecekleri müşteri portföyüne ilişkin araştırma yapma yöntemlerine ilişkin Müşavirlik tarafından hazırlanmış olan "B2B ve B2C Sitelerinden Alıcı Firma Araştırması Yapmak - Üreticiler ve İhracatçılar için Uygulama Kılavuzu” gönderildiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu kılavuzun Çin Halk Cumhuriyeti ile iş yapan veya yapmak isteyen firmalarımız için uygulama kılavuzu ekte iletilmektedir.

EK-6: B2B ve B2C Sitelerinden Alıcı Firma Araştırması Yapmak - Üreticiler ve İhracatçılar için Uygulama Kılavuzu

7. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (6. UBEK)

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneğin (BESD-İR)'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, BESD-İR tarafından iki yılda bir düzenlenen, uluslararası katılımla gerçekleşen tek ve en büyük kongre olma özelliğine sahip 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresi (6. UBEK)'nin 1-5 Mart 2023 tarihinde ile Titanic Deluxe Golf Belek Antalya'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 6. Uluslararası Beyaz Et Kongresinde hızla değişen dünyada beyaz et sektöründeki önemli yenilik ve gelişmelerin en kapsamlı şekilde tartışılacağı ve üst düzey bilim insanları, resmi kurum ve kuruluş ve sivil toplum kuruluş temsilcileri, sektör paydaşları ve basının katılımı ile gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Söz konusu Kongrenin içeriği ekte yer almaktadır.

EK-7: Tanıtım Yazısı

8. Genelge Değişiklikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 5973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar dahilinde yürürlüğe konulan;

· Tanıtım Desteğine İlişkin Genelgenin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası,

· Birim Kira Desteğine İlişkin Genelgenin 14 üncü maddesinin beşinci fıkrası,

· Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteğine İlişkin Genelgenin 11 inci maddesinin sekizinci fıkrası,

· Tasarım ve Ürün Geliştirme Projesi Desteğine İlişkin Genelgenin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrası,

· Tasarımcı Şirket ve Tasarım Ofisi Desteğine İlişkin Genelgenin 16 ncı maddesinin yedinci fıkrası,

· Gemi ve Yat Sektöründe Faaliyet Gösteren Şirketlere Tasarım Desteğine İlişkin Genelgenin 6 ncı maddesinin altıncı fıkrası,

· Tasarım Organizasyonu Desteğine İlişkin Genelgenin 10 uncu maddesinin altıncı fıkrası,

· Marka ve Turquality Desteklerine İlişkin Genelgenin 24 üncü maddesinin dördüncü fıkrası,

· Turquality Tanıtım Projesi Desteğine İlişkin Genelgenin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası,

· Çok Kanallı Zincir Mağaza Desteğine İlişkin Genelgenin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası,

16.01.2023 tarihli Bakanlık Makamı Onayı kapsamında aşağıdaki şekilde değiştirildiği bildirilmektedir.

"Ödemeye ilişkin, ibraz edilen belgelerdeki giderlerin (dolaylı vergiler dahil) Türk Lirası (TL) cinsinden olanları TL, döviz cinsinden olanları ise ödeme belgesi tarihindeki Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer alan döviz alış kurları esas alınarak TL olarak ödenir. Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları listesinde yer almayan ülke para birimleri TL'ye çevrilirken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosunda yer alan kurlar esas alınır.” Bu kapsamda, söz konusu yazıda güncellenen Genelgelere ticaret.gov.tr'den ulaşılmasının mümkün olduğu ifade edilmektedir.

9. Helal Akreditasyon Hk.

Helal Akreditasyon Kurumundan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, yurt içinde ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal ve uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası kabulünü temin etmek üzere faaliyet gösteren, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip tek kurumun Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, 04/06/2022 tarihli ve 31856 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 10 uncu ve 11 inci Maddesi ile değişik 7060 sayılı Helal Akreditasyon Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun uyarınca ithalat da dahil olmak üzere iç piyasaya arz edilecek tüm ürün ve hizmetlere yönelik helal belgesi düzenleyen kuruluşlara HAK tarafından akredite olma zorunluluğu getirildiği, mevzubahis değişikliğin 1 (bir) yıllık geçiş sürecinin ardından uygulamaya alınacağı, geçiş sürecinin ardından akredite olmaksızın helal belgesi düzenlediği tespit edilen kuruluşlara HAK tarafından 1 (bir) milyon TL'ye kadar idari para cezası uygulanacağı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, HAK'tan akredite olmadan yetkisiz bir şekilde belge düzenleyen kuruluşlardan helal belgesi alarak bu belgeye istinaden ürünleri üzerinde helallik işareti/markalarına yer veren işletmelerin, 10/01/2015 tarihli 29232 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinin ''Doğruluk ve dürüstlük'' , ''İtibardan haksız yararlanma'' , ''Aldatıcı eylemler'' maddelerindeki hüküm ve ilkelere aykırı etmiş olacaklarından ötürü Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu vasıtasıyla yukarıda anılan mevzuata göre idari para cezalarına tabi olabileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemizde helal belgelendirme gönüllülük esasına dayanmakla birlikte, işletmelerin helal belgesine sahip olmaları halinde, söz konusu belgelerin yukarıda bahsi geçen Kanun değişikliğinin yürürlüğe gireceği tarih olan 04/06//2023 itibariyle HAK tarafından akredite edilmiş güvenilir belgelendirme kuruluşlarından alınmış olması gerektiği belirtilmekte olup, yetkisiz belgelendirme kuruluşlarından helal belgesi almış olan firmaların, söz konusu kuruluşların HAK'tan akredite edilmelerini sağlamaları, bunun mümkün olmaması halinde ise HAK'tan akredite kuruluşlardan belgelerini yenilemeleri, firma mağduriyetine mahal verilmemesi açısından önem arz ettiği belirtilmektedir.

10. Asgari Fiyat Tarifesi Hk.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası'ndan alınan yazıda, "Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik” Madde 17 kapsamında "Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği” uyarınca çevre yönetim hizmeti alması gereken işletmeler ile ek listelerinde olmamasına rağmen çevre yönetim hizmeti alan tesislerde 01.01.2023 tarihi itibariyle Asgari Fiyat Tarifesi'nin uygulanmasının zorunlu olduğu ifade edilmekte olup bu kapsamda, hizmet alımı yapan tesislerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir;

1. İşletmeler ile firmalar arasında yapılacak sözleşmelerde belirtilen asgari fiyat üzerinden iade faturası düzenlenmez

2. Aylık asgari fiyat; sözleşmelerin imzalandığı tarihte geçerli olan 22/5/2003 tarih ve 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca belirlenen katma değer vergisi hariç aylık net asgari ücretin Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 listesinde yer alan işletmeler için ½'sine, EK-2 listesinde yer alan işletmeler için 1/3'üne, var ise işletmenin her çevre izni veya çevre izin ve lisans konusu için ayrı ayrı olacak şekilde Bakanlıkça belirlenen çevre izin ve lisans birim fiyat bedellerinin yüzde beşi eklenerek hesaplanır. Bu fiyat hizmet verilecek her ay için ayrı ayrı belirlenir.

3. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği EK-1 veya EK-2 listesinde yer almayan işletmeler için aylık asgari fiyat sözleşmelerin imzalandığı tarihte belirlenmiş olan aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olmayacak şekilde belirlenir.

4. Aylık net asgari ücretin yıl içinde güncellenmesi halinde, aylık asgari fiyat bir sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere güncel aylık net asgari ücret dikkate alınarak hesaplanır.

5. İşletmelerin mevcut çevre izni veya çevre izin ve lisans konularına yeni çevre izni veya çevre izin ve lisans konuları ilave edilecek ise ilave edilecek konuyla ilgili başvurunun Bakanlığın ilgili sisteminden yapıldığı tarihi takip eden sonraki aydan itibaren geçerli olmak üzere mevcut aylık asgari fiyata, ilave edilecek çevre izni veya çevre izin ve lisans konularının birin fiyat bedellerinin yüzde beşi de eklenerek yeni aylık asgari fiyat hesaplanır.

6. Tüm kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatları tarafından Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılacak çevre yönetimi hizmeti alım ihalelerinde anılan Yönetmelikteki "Asgari Fiyat Tarifesi” ile ilgili Madde 17'de yer alan hükümler göz önüne alınarak hizmet verilecek her işletme (hastane, sağlık kuruluşu, belediye vb.) için ayrı ayrı fiyat belirlenmesi gerekmektedir.

7. İşletmeye hizmet veren çevre danışmanlık firmasının birden fazla yetkisi var ise (TMGD, İSG, YTK vb.) ve işletmeye çevre yönetimi hizmeti dışında diğer yetkilendirmeler kapsamında da hizmetler veriliyor ise, verilen her hizmet için ayrı ayrı fatura kesilerek Yönetmelikteki Asgari Fiyat Tarifesine uyulduğunun belgelendirilmesi gerekmektedir. Bu konuda Bakanlığa herhangi bir şikayet ulaşması halinde, ilgili çevre danışmanlık firması ve hizmet verilen işletmeye çevre denetimi yapılacaktır.

8. Asgari fiyat tarifesi altında bir ücret ile hizmet verilmeyecek olup, asgari fiyata uymayan çevre danışmanlık firmalarına anılan Yönetmelikte geçen cezai hükümler uygulanacaktır.

9. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliğinin EK-1 veya EK-2 listesine girmeyen işletmelerin çevre mevzuatı kapsamında endüstriyel atık yönetim planı onayı, beyan ve bildirimlerin yapılması vb. iş ve işlemler de çevre yönetimi hizmetine dahil olduğundan, çevre danışmanlık firmalarından bu hizmeti almak isteyen işletmeler ile firmalar arasında çevre yönetimi hizmeti alım sözleşmesi yapılması ve hizmet verilen aylarda Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte yer alan diğer yükümlülükler ile birlikte, aylık net asgari ücretin 1/3'ünden az olmayacak şekilde aylık asgari fiyat tarifesine de uyulması gerekmektedir.

11. Hindistan Sektörel Elektronik Sohbet Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir e-posta yazısında, Bakanlıklarına bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlıkları tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; 24 Ocak 2023 Salı günü saat 14.00-15.30arasında Hindistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "India Ports, Shipping and Logistics"sektörüne yönelik e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Kısa Link : https://bit.ly/3QNsNHaEkler:
ek-1.pdf

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-4.pdf

ek-5.docx

ek-6.pdf

ek-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.