2023/034 Sirküler (01.03.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-034

Sayın Üyemiz;

1. Kırgızistan/KEK İzleme Toplantısı

2. Kestane Şekeri Standart Tasarısı

3. Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ve Avrupa Kimya Endüstrisi Geçiş Yol Haritası

4. Valencia Portakal Satış İhalesi

5. İhracat 2023/2 Sayılı Tebliğ Değişikliği Hk

6. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

1. Kırgızistan/KEK İzleme Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)den alınan bir yazıda Türk-Kırgız Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 10. Dönem Toplantısı'nın 10 Eylül 2021 tarihinde Bişkek'te gerçekleştirilmiş olduğu ve neticesinde bir Eylem Planı imzalandığı, söz konusu Eylem Planı kapsamında kaydedilen gelişmeleri gözden geçirmek amacıyla da iki ülke teknik heyetleri arasında bir KEK İzleme Toplantısı düzenlenmesi planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmalarda değerlendirilmek üzere ihracatçılarımızın, görev alanına giren eylem maddelerine ilişkin karşılaştıkları sorunların talep ve değerlendirmelerine ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu itibarla, bilgilerini ve firmalarımızın eylem maddelerinde karşılaştıkları sorunlara ve ihracatçılarımızın değerlendirmelerine ilişkin derlenecek bilgilerin 2 Mart 2023 Perşembe günü 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize(arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

2. Kestane Şekeri Standart Tasarısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıda Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan "Tst 9400 Kestane Şekeri" standart tasarısı ekte gönderilmektedir.

Bahse konu standart tasarısına ilişkin olarak ilgili ihracatçı birliklerinin varsa görüş ve değerlendirmelerinin 03 Mart Cuma günü saat 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Görüş Tablosu

EK-2: Kestane Şekeri Standardı

3. Yeşil Mutabakat Sanayi Planı ve Avrupa Kimya Endüstrisi Geçiş Yol Haritası

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)den alınan bir yazıda Avrupa Komisyonunun, 2020 yılında Sürdürülebilirlik için Kimyasallar Stratejisini kabul etmiş olduğu bahse konu stratejinin, toksik madde içermeyen malzeme döngülerinin ve temiz geri dönüşümün teşvik edilmesi de dahil olmak üzere Avrupa Kimya Endüstrisi Geçiş Yol Haritasına dayanak oluşturduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, Komisyon tarafından, 27 Ocak 2023 tarihinde kimya endüstrisine yönelik bir geçiş yol haritası yayımlanmıştır. Yol haritasında yer alan eylemlerin uygulanmasıyla AB kimya sektörünün, Avrupa Yeşil Mutabakatına (AYM) uygun olarak, yeşil ve dijital dönüşümünü tamamlaması; kendi dayanıklılığını, sürdürülebilirliğini ve döngüselliğini geliştirmesinin amaçlandığı bildirilmektedir.

1 Şubat 2023 tarihinde "Yeşil Mutabakat Sanayi Planı” açıklanmış olduğu, sanayi sektörünün yeşil dönüşümü ve rekabet edebilirliğini ve ekonominin dönüşümüne yönelik yatırımları sağlamak için, Avrupa Komisyonu tarafından daha öncesinde açıklanan Batarya ve Batarya Atıkları Tüzük Taslağı ve Sürdürülebilir Ürünler için Eko Tasarım Tüzüğü Taslağı gibi düzenlemeleriyle birlikte net bir politika çerçevesi sağlandığı, Planın, Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB Sanayi Stratejisi ve özellikle Döngüsel Ekonomi Eylem Planı kapsamında sanayiyi dönüştürmeye yönelik sürdürülen çabaları tamamlamasının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Avrupa Kimya Endüstrisi Geçiş Yol Haritası ile Yeşil Mutabakat Sanayi Planı'na ilişkin hazırlanan bilgi notları ekte iletilmekte olup, anılan Yol Haritası ve Plan'a dair görüşlerin 2 Mart 2023 saat 15.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-3: Yeşil Mutabakat Sanayi Planı

EK-4: Yeşil Mutabakat Sanayi Planı Bilgi Notu

EK-5: Avrupa Kimya Endüstrisi Geçiş Yol Haritası

EK-6: Avrupa Kimya Endüstrisi Geçiş Yol Haritası Bilgi Notu

4. Valencia Portakal Satış İhalesi

T.C Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 2023 yılı üretimi tahmini 900 Ton Valencia Portakal satış ihalesinin 03.03.2023 Cuma günü saat 14.00'de Dalaman Tarım İşletmesinde tekrar yapılacak olduğu belirtilmektedir.

EK-7: İlan Örneği

5. İhracat 2023/2 Sayılı Tebliğ Değişikliği Hk

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda "Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat:2023/2)"in 28/2/2023 tarihli ve 32118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmektedir.

Anılan Tebliğ ile mer'i Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne eklenen Geçici 38 nci madde ile, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik olan vedahildeişleme izin belgesi/dahilde işleme izni süreleri 31/12/2023 tarihinden önce sona eren firmaların (6/2/2023 tarihinden önce belgede/izinde kayıtlı bulunan yan sanayicileri dahil) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde işleme izinlerinin süreleri, bu Tebliğ ile düzenlenen diğer ek süre hakları saklı kalmak kaydıyla, resen ilave süre verilmek suretiyle 31/12/2023 (bu tarih dahil) kadar belge/izin sürelerinin uzatıldığı bildirilmektedir.

6. Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

1 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yer alan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile sermaye şirketlerinin nakdi sermaye artışlarının yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için kurumlar vergisi indirim oranının yüzde 75 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

Konu ile ilgili TİM'den alınan e-posta yazıda; Tebliğe göre,

· finans, bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde faaliyet gösteren kurumlar ile kamu iktisadi teşebbüsleri hariç olmak üzere sermaye şirketleri kurumlar vergisi indiriminden 5 Temmuz 2022 tarihi esas alınarak 5 hesap dönemi için ayrı ayrı yararlanabileceği, önceki uygulamada ise şirketlerin, indirimden her bir hesap dönemi için bir defa yararlanabildiği,

· indirim tutarının hesaplanmasına esas tutulan sadece dördüncü geçici vergilendirme dönemi "yıllık hesap dönemi” olarak değiştirildiği,

· İstanbul Finans Merkezi'nde faaliyette bulunan şirket veya şubelerin, yurt dışından satın alınan malları Türkiye'ye getirilmeksizin yurt dışında satmalarından veya yurt dışında gerçekleşen mal alım satımlarına aracılık etmelerinden elde ettikleri kazançlarına uygulanan yüzde 50 oranındaki kurumlar vergisi indirimi kapsamına girebilmeleri için gereken şartlar belirlendiği;

Buna göre, kurumların indirimden yararlanabilmeleri için; yukarıdaki kapsamda elde edilen kazancın, elde edildiği hesap dönemine ilişkin yıllık kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihe kadar Türkiye'ye transfer edilmiş olması, aracılık faaliyetine ilişkin malların satıcısı ve alıcısının Türkiye'de olmaması gerektiği belirtildi.

hususlarına yer verildiği belirtilmektedir.

Yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan söz konusu Tebliğe https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/03/20230301-3.htm adresinden erişim sağlanabilmektedir.Ekler:
EK-1.xlsx

EK-2.docx

EK-3.pdf

EK-4.docx

EK-5.pdf

EK-6.docx

EK-7.doc

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.