2023/065 Sirküler (25.04.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-065

Sayın Üyemiz;

1. Arjantin (Buenos Aires) Ticaret Heyeti 4-9 Haziran 2023

2. Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi ve Güncel Gelişmeler Semineri

3. Türk-Kazak İş İnsanları B2B Toplantıları

4. Trabzon - Soçi Feribot Seferi hk.

5. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Bildirimi

6. Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması

7. Kanada'ya Bal İhracatında Ürün Güvenliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

  1. Arjantin (Buenos Aires) Ticaret Heyeti 4-9 Haziran 2023

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) organizasyonu ile 4-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Arjantin'e yönelik tüm sektörleri kapsayan genel nitelikli bir ticaret heyeti gerçekleştirilecek olup, Buenos Aires şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda Arjantin'den iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, heyete başvuru için son tarih 26 Nisan 2023 Çarşamba günü mesai bitimi olarak bildirilmektedir. Bu tarihe kadar https://delegations.tim.org.tr/event/argentina-buenos-aires-2023 internet adresinde yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması gerekmekte olduğu, firmalarımızdan ekonomi sınıfı uçak biletli katılım paketi için 65.000-TL tahsil edilecek olup; heyete katılım, online başvuru formunun doldurulması ve ödeme dekontlarının DENİB Genel Sekreterliğine (urge@denib.gov.tr ) ulaşmasıyla kesinleşeceği bildirilmektedir.

EK-1: Heyete İlişkin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

EK-2: Arjantin (Buenos Aires) Ticaret Heyeti Taslak Programı

  1. Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi ve Güncel Gelişmeler Semineri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 6 Şubat 2023 tarihinde yapılması öngörülen ancak deprem nedeniyle ertelenen "Ticarette Helal Belgelendirmenin Önemi ve Güncel Gelişmeler” konulu bilgilendirme seminerinin, 26 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 14.00'te Kayseri'de, Kayseri Sanayi Odası ev sahipliğinde, il genelindeki tüm oda ve borsaların üyeleri, üretici, ihracatçı birliklerinin temsilcileri başta olmak üzere ilgili tüm paydaşların katılımıyla gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Yazıya devamla; bahse konu seminere, Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Zafer SOYLU'nun konuşmacı olarak katılım sağlayacağı belirtilmiş olup programa ilişkin ayrıntılı bilgi ekte yer almaktadır.

EK-3: Kayseri Helal Belgelendirmenin Önemi Bilgilendirme Semineri Duyurusu

  1. Türk-Kazak İş İnsanları B2B Toplantıları

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Astana Ulusal Girişimciler Odası tarafından 24-27 Nisan 2023 tarihlerinde Türk-Kazak iş çevrelerini bir araya getirme maksadıyla düzenlenmesi öngörülen "B2B Toplantıları" gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, programı düzenleyen firmalar tarafından hazırlanan davetiye ve ilgilenmeleri durumunda Türk firmalarımızın ulaşabileceği irtibat bilgileri ekte yer almaktadır.

EK-4: Davetiye

  1. Trabzon - Soçi Feribot Seferi hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Rus ve Türk basınına yansıyan Soçi-Trabzon Limanları arasındaki feribot seferlerinin 1 Mayıs 2023 tarihinde başlayacağına ilişkin haberlerin teyit edilmesini teminen Ticaret Ataşeliği tarafından 12.04.2023 tarihinde Soçi Limanı Başkanlığı ile temasa geçildiği, anılan liman idaresi ile yapılan görüşmede; söz konusu feribot projesine ilişkin gerekli tüm izinlerin alındığı ancak feribot seçiminin gerçekleştirilmediği, Trabzon ve Soçi Limanları arasında sefer gerçekleştirecek feribotun sadece yolcu ve araba taşıyacağı, yük taşımacılığının ise söz konusu olmadığının belirtildiği, feribot projesinin "OOO SV Shipping" şirketi tarafından yürütüleceği ve halihazırda Türk tarafının teklifiyle sözleşmenin imzalanmasının beklenildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda feribot seferlerinin başlayacağı tarihin henüz belirlenmemiş olduğu bilgisinin alındığı ifade edilmektedir.

  1. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Bildirimi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Avrupa Birliğince Endonezya menşeli bazı sıcak haddelenmiş paslanmaz çelik sac ve ruloların (7219.11, 7219.12, 7219.13, 7219.14, 7219.22, 7219.23, 7219.24, 7220.11, 7220.12 gümrük tarife pozisyonları) ithalatında uygulanan anti-damping vergilerinin Türkiye'den sevk edilen ithalatla etkisiz kılınması iddiasıyla Avrupa Komisyonu tarafından önlemin etkisiz kılınması soruşturmasının açıldığı bilgisi hatırlatılmaktadır.

Yazıda devamla, konuya ilişkin nihai kararın Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlandığı belirtilmektedir. Bir örneği ekte yer alan karara göre Endonezya'ya uygulanan önlemin ülkemizi de kapsayacak şekilde genişletildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu eşyanın Avrupa Birliğine ihracatında AB tarafından %17,3 oranında vergi uygulanacağı ifade edilmektedir.

EK-5: Karar

  1. Antrepo Rejiminde Kağıtsız Beyan Uygulaması

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, gümrük işlemlerinin kağıtsız ortamda yürütülmesine ilişkin olarak devam eden "Kağıtsız Gümrük İşlemleri Projesi" kapsamında, antrepo beyannamesi ve eki tüm belgeleri ile antrepo beyannamesine ilişkin olarak yapılan memur işlemlerinin elektronik ortama alınarak işlemlerin kağıtsız ortamda yürütülmesinin 3 Ocak 2023 tarihli ve 32062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca 01.02.2023 tarihinde yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

Bu kapsamda, antrepo beyannamelerinin beyan sahibi ve memur tarafından e-imza ile imzalandığı ve yükümlülerce beyannamenin e-imzalı nüshasına Ticaret Bakanlığı websitesi "e-işlemler" menüsü altında yer alan Gümrük Eşya Takip ve Beyanname İşlemleri Sorgulama (GET-APP) uygulaması üzerinden; yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca da veri paylaşımı protokolleri kapsamında web servisler aracılığıyla ulaşılabilmekte olduğu, antrepo beyannamesinin kağıt nüshasının gümrük idarelerince yükümlüsüne ya da herhangi bir kurum/kuruluşa verilmediği, yükümlüsünce belirtilen uygulama aracılığı ile alınan beyanname örnekleri üzerinde yer alan QR kodlar ile antrepo beyannamelerinin elektronik olarak doğrulanabildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımızın uygulamaya yönelik önerilerinin bulunması halinde TİM'e iletilmek üzere arge@baib.gov.tr adresine bildirilmesi gerekmektedir.

  1. Kanada'ya Bal İhracatında Ürün Güvenliği

Ottowa Ticaret Müşavirliğimizin yazısına atfen, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizden Kanada'ya bal ihracatına ilişkin Kanada'nın mevzuatı ve düzenlemeleri hususunda bilgi aktarılmakta olup konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için Birliğimize (Tel: 0242 505 10 00 ; E-posta: arge@baib.gov.tr) ulaşılabilmektedir.Ekler:
ek-1.docx

ek-2.pdf

ek-3.pdf

ek-4.pdf

ek-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.