2023/193 Sirküler (02.11.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO:2023-193

Sayın Üyemiz,

T.C. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Fen Bilimleri Enstitüsü (FBE) Müdürlüğünden alınan yazıda, Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nün 18.02.1982 tarihinde kurulmuş olduğu, 1984-1985 Eğitim-Öğretim Yılı Güz yarıyılında lisansüstü öğretime başladığı, halen 456'sı doktora öğrencisi olmak üzere 1292 lisansüstü öğrencisiyle Fen, Mimarlık, Mühendislik, Su Ürünleri ve Tarım Bilimleri alanında Bilgisayar Mühendisliği ve Tarımsal Biyoteknoloji programları İngilizce dilinde olmak üzere 38 Anabilim dalında, 72 farklı programda görev yapan 320 öğretim üyesiyle doktora, tezli ve tezsiz yüksek lisans öğretimi yapmakta oldukları belirtilmektedir. Akdeniz Üniversitesinin FBE Lisansüstü Öğretim Programları ile Misyon-Vizyonu ile ilgili bilgi notu ekte (Ek-1) yer almaktadır.

Üniversite-Sektör iş birliğinin geliştirilmesinin gelişmiş tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de özellikle günümüzde yükseköğretim kurumlarının öncelikli ilgi alanı içerisinde yer almakta olduğu ve bu durumun tam anlamıyla Enstitüleri misyonunda yer alan "üniversite-kamu-özel sektör ortak AR-GE çalışmaları yaparak sonuçları uygulamaya aktarmak" ve vizyonunda yer alan ", sektör ile ortak proje hazırlamak, disiplinler arası araştırmaları teşvik etmek ve toplum için üstün nitelikli profesyonel araştırmacılar yetiştirmek" hedefleri ile örtüştüğü ifade edilmektedir.

Bu çerçevede yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin özellikle sorun çözme ve teknoloji geliştirmeye yönelik olarak tez konularının belirlenmesinde sektör paydaşlarıyla iş birliği yapmak istedikleri belirtilmektedir. Temelde sektörün karşılaştığı sorunlara çözüm getirmek ve ihtiyaç duyulan teknolojilerin üretilmesine yönelik olarak, sektörün taleplerini yüksek lisans ve doktora projesi olarak araştırma konusu haline getirmenin önemli olduğuna inandıkları ifade edilmektedir. Bu şekilde sahip oldukları ileri teorik ve uygulama bilgi birikimi ve becerilerini ilgili sektörlerin, şehrimizin ve ülkemizin hizmetine sunmak istedikleri ifade edilmektedir. Başlatmış bulundukları bu programı "Lisansüstü Tez-Sektör Eşleştirme Programı" olarak isimlendirdiklerini, enstitülerinde yapılan araştırmalarla ilgili olarak bilgi vermesi amacıyla 1987-2023 döneminde tamamlanan doktora tezleri kitapçığı ekte (ek-2) sunulmaktadır.

Bu kapsamda programla ilgili ön çalışma olarak, araştırma konusu potansiyeli hakkında veri elde etmek amacıyla oluşturmuş oldukları form ekte (ek-3) iletilmektedir. Söz konusu form ile; değerli bir paydaş olarak saptadıkları üye firmalarımızın yaşadığı/karşılaştığı mevcut üretim ve üretim süreci ile ilgili teknik/teknolojik sorunları, yeni teknolojilere, bilişim, ve yazılım çözümlerine olan ihtiyaçları ve gelecek beklentilerini saptamaya yönelik verilere ulaşılmasının sağlanacağı, buna göre özetle aşağıdaki konular üzerinde durulması ve bilgi edinilmesinin öngörüldüğü belirtilmektedir:

· Üye işletmelerinizin güncel olarak yaşadığı/karşılaştığı mevcut üretim ve üretim süreci ile ilgili teknik/teknolojik/bilişim/yazılım gibi sorunlar ve/veya çözümlenmesi beklenen sorun alanlar,

· Üyelerinizin spesifik olarak karşılaştığı ve/veya lisansüstü tezlere konu olabilecek somut sorunlar,

·Gelecekte rekabet gücünü artırmak yönünde avantaj sağlayacak yeni teknoloji/uygulama/bilişim/inovasyon fikirleri,

Bunu takiben talep eden ve süreçte yer almak isteyen kurumumuz üyesi firmaların yönetici/temsilcileriyle ilgili Anabilim Dalı Başkanlarının sektör-tez eşleştirmesi yapmak üzere bir araya geleceği toplantılar gerçekleştirileceği ve yüksek lisans ve doktora tez konusu olarak yürütülebilecek araştırma konuların saptanacağı ve projelendirileceği belirtilmektedir.

Söz konusu çalışmada yer almak isteyen firmalarımızın sektörlerinde lisansüstü tezlere konu olabilecek sürecin planlanmasına yönelik olarak ekte sunulan formu doldurarak 24 Kasım 2023 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) ulaştırmasını rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER
Genel Sekreter

Ekler:

1. FBE Lisansüstü Öğretim Programları ve Misyon-Vizyon

2. FBE Doktora Tezleri Kitabı

3. Sektör Bilgi Formu

Ekler:
EK-1 FBE Lisansüstü Programlarımız Tez-Sektör Eşletirmesi Programı 29-8-....pdf

EK-2 FBE Doktora Tezleri Kitabı 1987-2023 (1).pdf

EK-3. FBE SEKTÖR BİLGİ FORMU TEZ-SEKTÖR EŞLEŞTİRME PROGRAMI.docx.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.