2023/200 Sirküler (14.11.2023)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2023-200

Sayın Üyemiz;

1. Avian Influenza Arilik Deklarasyonu/ Malezya

2. Azerbaycana Hayvansal Menşeli Ürünlerin İthalatına Getirilen Uygulama

3. Türkiye-Hollanda IV. Dönem ETOK (JETCO) Toplantısı

4. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı

5. Summer Fancy Food Show 2024 Milli Katılım Organizasyonu

6. Rusya Federasyonu Fuar Eşyası Taşımacılığı Hk.

7. II. Ulusal Elma Çalıştayı

8. Middle East Rail 2024 Fuarı / Milli Katılım Duyurusu

9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Birleşik Arap Emirlikleri

10. Xiamen 2024 Fuar Katılımı Hk.

11. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Ümit SEZER

Genel Sekreter

1. Avian Influenza Arilik Deklarasyonu/ Malezya

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığından Bakanlıklarına intikal eden yazıda özetle; Malezya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı Veterinerlik Hizmetleri Departmanının ülkemizin kuş gribi hastalığından (Highly Pathogenic Avian Influenza) arilik statüsünü yeniden kazanması ve keyfiyetin 28 Temmuz 2023 tarihinde Dünya Hayvan Sağlığı Örgütüne (WOAH) bildirilmesi muvacehesinde, ülkemiz menşeli kanatlı eti ithalatına yönelik geçici yasağın kaldırıldığını bildirmektedir.

2. Azerbaycan'a Hayvansal Menşeli Ürünlerin İthalatına Getirilen Uygulama

İlgi: a) 22.12.2022 tarihli ve 2022-220 sayılı yazımız.

b) 23.06.2023 tarihli ve 2023-093 sayılı yazımız.

c) 31.10.2023 tarihli ve 2023-191 sayılı yazımız.

İlgi'de kayıtlı yazılarımıza ilave olarak bu defa T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bakü Ticaret Müşavirliğinden Bakanlıklarına intikal eden yazıda özetle; Azerbaycan Gıda Güvenliği Kanunu'nun 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girdiği, Kanun kapsamında hayvansal menşeli gıdaların Azerbaycan'a ithalatında Azerbaycan Gıda Güvenliği Ajansına başvuru yapılması ve onay alınmasının gerekli olduğu, daha önce Türkiye'ye anılan Kanunla ilgili uygulamaları içeren resmi mektupların gönderildiği ve bilgilendirmelerin yapıldığı ifade edilmiş olup bu çerçevede, Azerbaycan Cumhuriyeti Gıda Güvenliği Ajansından onay almayan balık ve su ürünlerinin 15 Kasım 2023 tarihinden itibaren, et ve et ürünlerinin 1 Aralık 2023 tarihinden itibaren, diğer bütün riskli ürünlerin ise 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren Azerbaycan'a ithalatına izin verilmeyeceği belirtilmektedir.

3. Türkiye-Hollanda IV. Dönem ETOK (JETCO) Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Hollanda Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (ETOK-JETCO) IV. Dönem Toplantısı'nın Sayın Bakanımız ile mevkidaşının eşbaşkanlıklarında 30 Kasım 2023 tarihinde Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu toplantının hazırlık çalışmalarında faydalanılmak üzere firmalarımızın Hollanda pazarına girişte karşılaştıkları sorunlar ile talep ve değerlendirmelere ilişkin bilgilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bilgileri ve adı geçen ülkeye ilişkin olarak yukarıda hususlar kapsamında görüş ve değerlendirmelerinizin TİM'e sunulmasını teminenekte yer alan form doldurularak 15 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 15.30'a kadarGenel Sekreterliğimize (arge@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-1: Görüş Bildirim Formu

4. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı

İlgi: 31.10.2023 tarihli ve 2023-191 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda, "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programı” adlı organizasyonların T.C. Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde 2-3 günlük programlar halinde Türkiye genelinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmesinin planlandığı duyurulmuştu.

Bu defa, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfta, Türkiye İhracatçılar Meclisinden (TİM) alınan bir yazıda, çevrimiçi eğitim programının ekte yer alan program akışı çerçevesinde 21-22-23 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir. Ayrıca eğitim programı sonunda, zoom üzerinden on sorudan oluşacak çoktan seçmeli bir sınav gerçekleştirileceği, sınavda en az yüzde elli başarı gösteren katılımcılara "Dijital Başarı Belgesi” gönderileceği belirtilmektedir.

Katılımın ücretsiz olduğu programa, 17 Kasım 2023 Cuma günü saat 18.00'e kadar https://egitimbasvuru.ticaret.gov.tr/ linkinden başvuru yapılması gerektiği dile getirilmektedir. Ayrıca, başvuru esnasında istenilen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulması ve farklı kişiler tarafından aynı mail adresi ile başvuru yapılmaması gerektiği, e-posta adreslerinde hata olması durumunda katılım linkinin katılımcılara iletilemeyeceği belirtilmektedir. Başvuru sonrası herhangi bir onay maili iletilmeyeceği ve eğitime katılım linkinin, başvuru yapan katılımcıların mail adreslerine 20 Kasım 2023 Pazartesi günü gönderileceği de ifade edilmektedir.

5. Summer Fancy Food Show 2024 Milli Katılım Organizasyonu

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) alınan bir yazıda, ABD-New York'ta 23-25 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Summer'24 Fancy Food Show gıda fuarı Türkiye milli katılımı organizasyonunun Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Adı geçen Fuar 1955 yılından bu yana New York'ta düzenlenmekte olup, Türkiye milli katılımı EİB tarafından üstlenilmektedir. Her türlü gıda ürününün sergilendiği fuarla ilgili ayrıntılı bilgiye fuar internet adresinden (https://www.specialtyfood.com/shows-events/2024-summer-fancy-food-show/) ulaşılabildiği belirtilmektedir.

Fuar idaresi, sadece markalı ve ambalajlı ürün sergileyen firmaların fuara katılması yönünde bir prensip kararı almış olup, bu şartlara uyan firmaların başvuruda bulunmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Fuar duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

6. Rusya Federasyonu Fuar Eşyası Taşımacılığı Hk.

Moskova Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Rusya Federasyonu'nda düzenlenen fuarlardan, ülkemizden hem milli hem de bireysel düzeyde 2023 yılında 120 fuarın halihazırda Bakanlıklarınca desteklendiği, gerek milli katılımlı gerekse yoğun bireysel katılımın gösterildiği fuarlarda katılım öncesinde organizatör firmalar aracılığıyla fuar eşyasının taşınması ve diğer lojistik hususlarda gerekli bilgi notlarının iletilmekte olduğu, güncel sorunlara ilişkin uyarıların yapıldığı ve gerekli koordinasyon sürecinin yine organizatörle eşgüdümlü bir şekilde tekemmül ettirildiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, Rusya Federasyonu'nda hakim jeopolitik koşullar sebebiyle, özellikle Gürcistan üzerinden yapılan karayolu taşımacılığı ulaştırmalarında sorunların yaşandığı, tırların transit geçişine müsaade edilmeyerek geri çevrildiği bildirilmektedir.

Tiflis Ticaret Müşavirliğimizin Dış Ticaret Bilgi Sistemi üzerinden yayımını yaptığı 7 Eylül 2023 tarihli bilgi notunda, Gürcistan Gümrük İdaresinin denetim faaliyetlerini sıklaştırdığı, bir hassas ürünler listesi oluşturduğu, bu ürünlerin Türk ürünü olsa dahi Rusya Federasyonu ülkesine geçişine müsaade edilmediği hususlarına değinildiği belirtilmektedir.

Bu hususlara ilaveten söz konusu güzergâhın fiziki olarak uluslararası karayolu taşımacılığı için yetersiz olması, özellikle Gürcistan-Rusya arasında bulunan Verniy Lars Sınır Kapısının yaşanan olumsuz hava koşulları ve doğal afetlerle sık sık kapalı kalmasının Rusya ile karayolu taşımacılığında aksamalara yol açtığı da ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, fuar eşyasının taşınmasında olası mağduriyetlerin önüne geçilmesini teminen alternatif güzergâhların kullanılmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

7. II. Ulusal Elma Çalıştayı

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 2012 yılında Meyvecilik Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü koordinesinde Isparta İlinde I. Ulusal Elma Çalıştayı düzenlendiği, çalıştay sonucunda "Türkiye Elma Endüstrisinin İç ve Dış Pazar Rekabet Gücünün Artırılması” için bir yol haritası belirlendiği ve "Eylem Planı” hazırlandığı ifade edilmektedir. 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde Meyvecilik Araştırma Enstitüsü tarafından, 2012-2023 yılları arasında, "Eylem Planı” çerçevesinde kat edilen yol ve dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yapılması gereken revizyonların tartışılacağı "II. Ulusal Elma Çalıştayı” düzenleneceği bildirilmektedir.

8. Middle East Rail 2024 Fuarı / Milli Katılım Duyurusu

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (AKİB) alınan bir yazıda, 30 Nisan-1 Mayıs 2024 tarihleri arasında BAE / Abu Dhabi'de düzenlenecek olan 18. Middle East Rail 2024 Fuarı'nın Türkiye milli katılımının ilk kez Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir. Fuara Türkiye'nin milli katılımı ile katılmak isteyen ve tabloda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların 20.11.2023 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Fuar Konusu Sektörler:


Başvurunuzun kabul edilmesi için Akdeniz İhracatçı Birlikleri Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Mersin Şubesi TR40 0001 5001 5804 8000 9271 41 IBAN no'lu Dolar hesabına toplam katılım bedelinin %50'sinin yatırılması gerektiği ifade edilmektedir.

Online Başvuru Formu: Middle East Rail Fuarı Başvuru Formu

Başvuru Süresi: 20.11.2023 tarihine kadar

Katılım Bedeli: Tahmini 958 $/m2 (nakliye hariç)

Fuarın milli katılımının, "5973 Sayılı Karar” çerçevesinde T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılımcı firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 452.000 Türk Lirası'na (2024 yılı için revize edilecektir) kadar destekleneceği belirtilmektedir.

EK-3: Ödeme Bilgileri ve Katılım Şartları

9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler- Birleşik Arap Emirlikleri

T.C. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından düzenlenen "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbet Toplantıları” kapsamında, 16 Kasım 2023 Perşembe günü saat 14.00-15.30 saatleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile "Zoom” programı üzerinden " Birleşik Arap Emirlikleri Pazarına Giriş" isimli elektronik sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ve söz konusu toplantıya aşağıda verilen link üzerinden kayıt olmak suretiyle katılım sağlanabileceği bildirilmektedir.

Birleşik Arap Emirlikleri Elektronik Sohbet Toplantısı Kısa Link: https://bit.ly/3FRks0v

10. Xiamen 2024 Fuar Katılımı Hk.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB)'nden alınan bir yazıda, Çin'in Xiamen kentinde 16 - 19 Mart 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Xiamen 2024 Doğal Taş fuarına Ege Maden İhracatçıları Birliği tarafından Milli Katılımı organize edilmesi planlandığı ifade edilmektedir.

Duyuru metnine Xiamen 2024 Doğal Taş Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Duyurusu linki üzerinden ulaşabilmektedir.

Fuar için son başvuru tarihi 17 Kasım 2023 Cuma günü olarak belirtilmektedir.

11. Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim Programları

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (UİB) alınan bir yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, Eskişehir Ticaret ve Sanayi Odası ve Kütahya Ticaret Odası işbirliği, Uludağ İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde, ekli program çerçevesinde 15-17 Kasım 2023 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Yeni Nesil Devlet Destekleri Eğitim programları düzenleneceği belirtilmektedir.

Etkinlik Tarih ve Yerleri;

- Kütahya Ticaret Odası - 15 Kasım 2023 Çarşamba saat : 13:00-18:00

Kayıt Linki: https://www.kutso.org.tr/egitim-seminer/egitim-kayit-formu/

- Eskişehir Vehbi Koç Kongre Merkezi - 16 Kasım 2023 Perşembe saat:13:00-18:00

Kayıt Linki: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeodtmcbXL6furwysBBsXWbhfwn1wHvL7NQCHkXAQBNKBhIFA/viewform?pli=1

- Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fazıl Tekin Konferans Salonu - 17 Kasım 2023 Cuma saat: 13:00-16:00

Not: Başvuru linklerinin Google Chrome da açılması gerekmektedir.

EK-4: Kütahya ve Eskişehir ProgramıEkler:
EK-1.docx

EK-3.pdf

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.