2020/356 Sirküler (18.12.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-356

Sayın Üyemiz;

1. Build-2020 Constraction Trade Fair/Davet

2. ABD Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Nihai Kararı (Öngerilmeli Beton Demeti)

3. Meksika - İkinci Yatırım Planı Hk.

4. Kovid-19 Krizine Yanıt Ve Dayanıklılık Projesi

5. Metroloji Kanun Taslağı

6. Helal Teknik Eğitimleri

7. RF Verhniy Lars Sınır Kapısı

8. Gıda ve Yem Yönetmelik Taslağı

9. İran Yaptırımları Sıkça Sorulan Sorular hk.

10. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Türkmenistan

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Build-2020 Constraction Trade Fair/Davet

T.C. Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 18-20 Aralık 2020 tarihlerinde Rawalpindi/Pakistan'da düzenlenmesi planlanan "Build-2020 Constraction Trade Fair" adlı inşaat sektörü Rawalpindi Ticaret ve Sanayi Odası davet mektubu ile Türk müteahitlik firmalarının davet edildiği, fakat koronavirüs salgını bağlamında anılan tedbirler çerçevesinde söz konusu fuarın ertelenebileceği ya da formatının değişebileceği belirtilmektedir.

EK-1: Davet Mektubu

EK-2: Broşür

2. ABD Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları Nihai Kararı (Öngerilmeli Beton Demeti)

İlgi : 18.05.2020 tarihli ve 2020-170 sayılı Sirkülerimiz.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Öngerilmeli Beton Demeti - Prestressed Concrete Steel Wire Strand” (ABD gümrük tarife pozisyonuna göre 7312.10.3010 ve 7312.10.3012 tarifelerinde yer alan) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları yürütülmekte olduğu; anılan anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları çerçevesinde ABD Uluslararası Ticaret İdaresi'nin (ITA) damping ve sübvansiyona ilişkin nihai kararlarının 11 Aralık 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu anti-damping soruşturması kapsamında ITA tarafından tüm firmalarımız için %53,65 oranında damping marjı hesaplandığı ifade edilmektedir. İlgili karara https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-11/pdf/2020-27311.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu; Söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında ise ITA tarafından örneklemeye seçilen firmalarımız için %158,44 ve %30,78 oranında sübvansiyon marjı, diğer firmalarımız için %94,61 oranında sübvansiyon marjı hesaplandığı; İlgili karara ise https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-12-11/pdf/2020-27310.pdf bağlantısından ulaşılmasının mümkün olduğu bildirilmektedir.

Bununla birlikte, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından zarara ilişkin yürütülen soruşturma hâlihazırda devam etmekte olduğu, ITC'nin nihai kararında ABD yerli

endüstrisinin dampingli ve/veya sübvansiyonlu ithalattan dolayı zarar gördüğüne ilişkin olumlu bir karar vermesi durumunda anti-damping ve telafi edici vergi önlemlerinin nihai hale geleceği belirtilmektedir.

3. Meksika - İkinci Yatırım Planı Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Meksika Hükümeti tarafından 05/10/2020 tarihinde özel sektörü temsilen İş Koordinasyon Konseyi (CCE) ile imzalanan "Ekonominin Yeniden Canlandırılması Anlaşması” çerçevesinde açıklanan "Yatırım Planı” kapsamındaki toplam 297,3 milyar Meksika pesosu tutarında yatırım bedeline sahip 39 altyapı projesi yürütüldüğünden bahisle, Meksiko Ticaret Müşavirliğinden alınan Meksiko-İkinci Yatırım Planına ilişkin yazıda ise, daha önce duyurulan "Yatırım Planı”nın devamı niteliğindeki "İkinci Yatırım Planı”nın Meksika Devlet Başkanı tarafından 30/11/2020 tarihinde kamuoyuna açıklandığı, "İkinci Yatırım Planı” çerçevesinde; toplam 228,6 milyar Meksika pesosu tutarında yatırım bedeline sahip 29 yeni projeden (16 otoyol, 9 enerji, 2 hidrokarbon, 1 liman ve 1 lojistik alanında olmak üzere) yalnızca 3'ünün 2020 yılı içerisinde, geri kalanlarının ise 2021 yılında başlayacağı, her iki Yatırım Planı kapsamındaki toplam 68 projenin maliyetinin (yaklaşık 526 milyar Meksika pesosu) ülke GSYİH'sinin %2,3'üne eşdeğer olduğu; 400.000 civarında kişiye istihdam sağlanmasının hedeflendiği ve açıklanan projeler için özel sektör katkısının toplam proje maliyetinin %50'sinden fazla olacağının belirtildiği bildirilmektedir.

Söz konusu projeler ile ilgilenen firmalarımız Ek'te yer alan projeleri inceleyebilirler.

EK-3: Meksika İkinci Yatırım Planı Kapsamındaki Projeler

4. Kovid-19 Krizine Yanıt Ve Dayanıklılık Projesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sanayi Bakanlığı ve Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında, ulusal ve yerel düzeydeki paydaşlarla istişare halinde krizden en çok etkilenen sektörlere yönelik bölgesel analiz ve raporlama çalışmalarının yürütüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, anılan proje kapsamında; gıda, turizm, lojistik, makine, tekstil ve otomotiv sektörlerinin öncelikli sektörler olarak belirlendiği, belirlenen bu sektörlerdeki KOBİ'lerin görüşlerine de anket yoluyla başvurulmasının planlandığı belirtilmekte olup aşağıda yer alan internet adresinde yer alan anketi dolduran KOBİ'lerin proje kapsamında verilecek teknik eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden öncelikli olarak yararlandırılacağı belirtilmektedir. Proje kapsamında yerel paydaşların katılımıyla odak grup toplantıları gerçekleştirilecek olup sektörlerden aktif katılım beklendiği ifade edilmektedir.

Anket Linki: http://www.ex-point.org/undpsmesurvey.html

5. Metroloji Kanun Taslağı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iletilen bir e-postaya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlıkları tarafından katılımcı bir yaklaşım benimsenerek ülkemizde uluslararası uygulamalarla örtüşen, metrolojinin tüm alanlarını kapsayan, ölçümlerin doğruluğu ve güvenilirliğini sağlayacak, metroloji alanında verilen hizmetleri düzenleyecek, günümüz şartlarında ilgili paydaşların ihtiyaçlarına cevap verecek ve ülkemizin menfaatlerine hizmet edecek bir metroloji sisteminin ülkemize kazandırılması amacıyla Metroloji Kanun Taslağı hazırlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, mezkur Kanun Taslağı'nın Ana Metni, Genel Gerekçe ve Madde Gerekçelerinin taslağına ilişkin görüşlerin ekte gönderilen tablo formatına uygun bir şekilde 7 Ocak 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) hususunda gereği rica olunur.

EK-4: Metroloji Kanun Taslağı

EK-5: Görüş Bildirme Formu

6. Helal Teknik Eğitimleri

Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığının ilgili kuruluşu olan Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) görevleri arasında helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmenin yanı sıra helal belgelendirme özelinde sektör paydaşlarına ve profesyonellere yönelik eğitimlerin de düzenlemesinin yer aldığı, bu kapsamda ülkemizdeki helal belgeli ürün ve hizmet üreticisi/sağlayıcısı firmalar ya da bu alanda ihracat yapmak isteyen işletmeler bünyesindeki çalışanlar ile helal belgeli ürün ve hizmetler konusunda tecrübesi olmayan ancak bu alanda bilgi sahibi olmak isteyen kişilere yönelik 28-29 Aralık 2020 tarihlerinde "Helal Gıda Standardı Temel Eğitimi” verilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Mezkur yazıda devamla, söz konusu eğitimin;

- İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) ilgili kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) standartlarından başta "OIC/SMIIC 1:2019 Helal Gıda Genel Kılavuzu”

- Helal belgeli ürün ve hizmetlerin uluslararası ticareti,

- Dünyadaki helal belgelendirmenin tarihçesi ve güncel durum,

- Çeşitli ülkelerdeki helal belgelendirmeye ilişkin düzenlemeler

- Helal belgelendirme ve helal akreditasyon sistematiği

- Helal Akreditasyon Kurumu faaliyetleri

konularından oluştuğu, 2 gün (toplam 8 saat) süre ile Microsoft Teams uygulaması üzerinden canlı çevrimiçi katılım şeklinde tasarlanan eğitim programı kontenjanının 20 kişi, katılım ücretinin 200,00.- ₺/kişi olduğu ifade edilmektedir.

Bunula birlikte, helal belgeli ürün ve hizmet sektörü ile helal belgelendirme piyasasının nitelikli personel ihtiyacının karşılanması ve istihdama katkı sağlanması amacıyla ekteki başvuru formunda belirtilen bölümlerden son 3 yılda mezun olmuş ve halihazırda kendi namına ya da başka bir surette istihdam edilmeyen kişilere yönelik ücretsiz eğitim imkanı belirlenen kontenjan dahilinde sunulduğu, ayrıca söz konusu eğitimlere başvuru konusunda ayrıntılı bilgiye www.hak.gov.tr adresinden erişilebileceği, bilgi talebi ve başvuru formları hakkında egitim@hak.gov.tr e-posta hesabından Helal Akreditasyon Kurumu ile iletişime geçilebileceği bildirilmektedir.

EK-6: Eğitim Başvuru Formu

7. RF Verhniy Lars Sınır Kapısı

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda; Rusya Federasyonu'na ve Orta Asya ülkelerine yapılan karayolu taşımalarında ülkemiz taşımacıları tarafından sıklıkla kullanılan Rusya Federasyonu - Gürcistan sınırında yer alan Verhniy Lars gümrük kapısında yaşanan sıkıntıların Müşavirliğimize sıklıkla intikal ettiğinden bahisle Kuzey Kafkasya Gümrük İdaresinden alınan ekteki bilgilerin taşımacılarımız için önem arz ettiği ifade edilmektedir.

EK-7: Bilgi Notu

8. Gıda ve Yem Yönetmelik Taslağı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iletilen bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 24 üncü ve 40 ıncı maddelerinde 7255 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ile değişiklik yapıldığı ve bu kapsamda 5996 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (l) bendinin "24 üncü maddenin dördüncü fıkrasına aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemleri;

1) Üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine ellibin Türk lirasından,

2) İzlenebilirliğini sağlamadan piyasaya arz eden perakende gıda veya yem işletmecisine beş bin Türk lirasından, aşağı olmamak ve beşyüzbin Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir. Fiilin üç yıl içinde birinci kez tekrarlanması durumunda üreten, ithal eden veya kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine yukarıda belirtilen idari para cezalarının alt ve üst sınırları bir katı artırılarak uygulanır. Fiilin aynı süre içinde ikinci kez tekrarlanması durumunda, üreten veya ithal eden gıda veya yem işletmecisine bin günden üçbin güne kadar adli para cezası verilir ve gıda veya yemişletmecisi beş yıldan on yıla kadar bu sektördeki faaliyetinden men edilir. Fiili üç yıl içinde ikinci kez tekrarlayan kendi adı veya ticari unvanı altında piyasaya arz eden gıda veya yem işletmecisine ise ikiyüzbin Türk lirasından az olmamak ve iki milyon Türk lirasını geçmemek kaydıyla, fiilden bir önceki mali yıl sonunda oluşan veya bunun hesaplanması mümkün olmazsa fiil tarihine en yakın mali yıl sonunda oluşan yıllık gayri safi gelirlerinin yüzde biri oranında idari para cezası verilir." şeklinde düzenlenmiş olduğu bildirilmektedir.

Bahse konu hüküm kapsamında uygulanacak idari para cezası yaptırımlarının hesaplanması ve bu hesaplamaya esas teşkil edecek gayri safi gelire ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı" metni ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu Yönetmelik Taslağının incelenerek, anılan Taslağa ilişkin ihracatçılarımızın görüşlerinin en geç 23 Aralık 2020 tarihi mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-8: Yönetmelik Taslağı

9. İran Yaptırımları Sıkça Sorulan Sorular hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda;

· ABD tarafından 2020 yılı başında 13902 sayılı Başkanlık Yürütme Emri ile ABD tarafından İran'a yönelik yaptırımların 10 Ocak 2020 tarihli 13902 sayılı Başkanlık Kararnamesi ile önceki sektörlere ek olarak İran'ın tekstil, madencilik, inşaat sektörleri ve imalat faaliyetleri içerecek şekilde genişletildiği, 08/10/2020 tarihinde ise adı geçen başkanlık Kararnamesinde sayılan sektörlere İran finans sektörünün de dahil edilerek, İran'daki 18 bankanın ikincil yaptırımlar açısından SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List) listesine alındığı,

· Yaptırımların açıklanmasının ardından ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Koruma Ofisi tarafından yaptırımların nasıl yorumlanacağına ilişkin Sıkça Sorulan Sorular (SSS) Kılavuzlarının yayınlandığı, bu doğrultuda, adı geçen Başkanlık Kararnamesindeki hususların nasıl yorumlanacağına ilişkin SSS'lerin 07/12/2020 tarihinde yayınlanmış olduğu,

· SSS'lerin incelenmesinden insani ticaret olarak değerlendirilen İran'daki ilaç, tıbbi cihaz, medikal bakım, hijyen ve temizlik ürünleri, sabun, el temizleyicileri, solunum cihazı, vantilatör, iş güvenliği ekipmanı, kadın pedi, çocuk bezi, bebek ve çocuk bakım ürünlerinin yalnızca İran'da kullanılacak olacağı, ihraç edilmemesi (İran'a döviz kazandırmaması) kaydıyla İran'da üretiminin veya İran'la ticaretinin (SDN Listesi kısıtı hariç) yaptırımlardan istisna tutulacağı, İran finansal sistemine uygulanan yaptırımlardan istisna kapsamında olduğu anlaşılan konuların ise;

- Gerçek ve tüzel kişilerin İran yargı organlarında yargılanmaları ile mahkeme masrafları, avukatlık ücretleri, bilirkişi ücretleri,

- İran'a veya İran'dan yapılacak her türlü seyahate ilişkin kara, hava ve denizyolu seyahat ve nakliye ücretleri,

- İran'da ikamet edenlerin İran dışından her türlü sağlık hizmeti almasına yönelik ödemeler

- İran'da ikamet edenlerin İran dışında aldıkları akademik eğitimlere ilişkin ödemeler,

olduğu belirtilmekte olup, Tahran Ticaret Müşavirliği tarafından konuya ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK-9: Bilgi Notu

10. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Türkmenistan

T.C. Ticaret Bakanlığı Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğünden alınan bir e-postada, Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenmekte olan "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler-Türkmenistan” e-sohbet etkinliğinin 22 Aralık 2020 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK-10: Sohbet DuyurusuEkler:
EK-1.pdf

EK-10.png

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.docx

EK-6.docx

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.