2020/365 Sirküler (30.12.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 2020/ 365

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiş ancak geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatıldığı Ticaret Bakanlığınca bildirilmişti.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda,

"2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ ve Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesinin

- 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ve Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesinin

- 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ve Kararın Uygulama Usul ve Esasları ile Destek Yönetim Sistemi Üzerinden İşleyişine Dair Genelgesinin hükümleri çerçevesinde 01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren yapılacak tüm başvurular sadece Destek Yönetim Sistemi üzerinden alınacaktır.

01.01.2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren KEP üzerinden müracaat kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Ancak; 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında; 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle hâlihazırda sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge çerçevesinde,

- 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) itibariyle sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvurusu yapılan, onaylanan ve devam eden UR-GE Projelerine ilişkin tüm iş ve işlemler bu projeler tamamlanana kadar 2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi çerçevesinde,

- 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar kapsamında 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihi itibariyle sonuçlandırılmamış destek başvuruları ile 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar yapılan başvurulara ilişkin tüm iş ve işlemler ve 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar başvurusu yapılan, onaylanan ve devam eden KTZ Yetkinlik Projelerine ilişkin tüm iş ve işlemler, bu projeler tamamlanana kadar 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Kararın Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi çerçevesinde sonuçlandırılacaktır.

Ayrıca 01/01/2021 (bu tarih dahil) tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi üzerinden yapılacak UR-GE Projesi başvuruları ile 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında yapılacak Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Faaliyeti başvurularında yer alacak katılımcı şirketlerin Destek Yönetim Sistemi'nde yararlanıcı olarak tanımlı olmaları zorunludur.

Destek Yönetim Sisteminde kayıtlı olmayan şirketler, sistem üzerinden yapılacak başvurulara katılımcı olarak eklenemeyecektir.” denilmektedir.

Destek Yönetim sistemine ilişkin detaylı bilgi ve başvuru evrakları Ticaret Bakanlığının internet sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer almaktadır.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.