2020/369 Sirküler (31.12.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-369

Sayın Üyemiz;

1. Ticari İstihbarat Hk.

2. Kadın ve Genç Girişimcilere Yönelik Projelerin Değerlendirilmesi Hakkında Anket Çalışması

3. Irak Yaptırımlar Komitesi Kararları hk.

4. Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında

5. Özbekistan/Domates ve Biber Tohumları İhracatında Aranan Şartlar

6. Lübnan / Anti-Damping Önlemi

7. Dış Ticaretimizde Lojistik Maliyetler hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Ticari İstihbarat Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ticari istihbarat sorgularında muteber ve kapsayıcı niteliği haiz bilgilerin sağlanması amacı ile Hong Kong'un önemli Ticaret Odaları arasında kabul edilen Hong Kong Genel Ticaret Odası tarafından, 2019 yılından itibaren, Hong Kong'da yerleşik firmalara, bir yıl süre ile geçerliliği bulunan "İşletme Kimlik Sertifikası” düzenlenmeye başlandığı belirtilmekte ve Hong Kong'da yerleşik firmanın talebine bağlı olarak, Ticaret Odası tarafından ücreti mukabili düzenlenen bu belgede, kamuya açık erişim sağlanabilen ve halihazırda Hong Kong Ataşeliğince paylaşılmakta olan bilgilere ilaveten Hong Kong'da yerleşik firmanın çalışan sayısı, kurumsal banka hesabının bulunup bulunmadığı, aktif lisans durumu gibi bilgilere yer verildiği ifade edilmektedir.

EK-1: Ticari İstihbarat Hk Üstyazı

EK-2: Hong Kong Genel Ticaret Odası'ndan alınan dokümanlar

2. Kadın ve Genç Girişimcilere Yönelik Projelerin Değerlendirilmesi Hakkında Anket Çalışması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Genel Müdürlüklerince kadın ve genç girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek, bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı ve Kadın Girişimci Online/Fiziki Network Programı gibi projelerin hayata geçirildiği belirtilmektedir.

Anılan yazıda devamla, gelinen aşamada kadın ve genç girişimcilere yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini ölçebilmek ve girişimcilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bu çalışmalara yön vermek amacıyla bir anket çalışmasının yürütülmesinde fayda görüldüğü, söz konusu anketin Bakanlıklarınca kadın ve genç girişimcilere yönelik olarak düzenlenen etkinliklere katılım sağlayan girişimciler tarafından doldurmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, kadın ve genç girişimcilerimize yönelik olarak hazırlanan ankete https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=76 adresinden erişim sağlanabilmekte olup, anket 22.01.2021 tarihine kadar girişimcilerin erişimine açık olacağı bildirilmektedir.

3. Irak Yaptırımlar Komitesi Kararları Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 16/12/2020 tarihli duyurusunda, 1483 (2003) sayılı BMGK Kararı'nın 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde "Al-Rafidain Bank"ın bahse konu yaptırım listesinden 16 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Anılan yazıda devamla, söz konusu duyuru metnine https://www.un.org/press/en/2020/sc14390.doc.htm adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

4. Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri Hakkında

Rabat Ticaret Müşavirliği yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı'nın duyurusu kapsamında, 1 Şubat 2020 tarihinde başlatılan ve Bureau Veritas, TUV Rheinland ve Applus Fomento şirketleri tarafından yürütülen sanayi ürünlerine yönelik uygunluk kontrol sisteminin geçiş döneminin daha önce 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı, kontrollerin çıkış ülkelerinde gerçekleştirilmesinde koronavirüsten kaynaklı zorlukların yaşanması durumunda ithalatçılara 20 Haziran 2020 tarihinden sonra Fas'a ulaşan mallar için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkanının istisnai olarak tanınmış olduğunun bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, bahse konu Bakanlık'ın, bu imkanının 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren sona ereceğini duyurduğu bildirilmektedir. Söz konusu tarihten itibaren; otomobil yedek parçaları (lastikler, aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrol kablosu), inşaat malzemeleri (seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular), ahşap paneller, gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları, filmaşin ve inşaat demiri, iş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri, cep telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler, battaniyeler, halılar, duvardan duvara halı kaplamaları, döşemelik kumaşlar ve bebek bezi ürünlerinin uygunluk kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirileceği ancak mezkur ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin duyurulduğu belirtilmektedir.

Ayrıca duyuruda, 1 Ocak 2021 tarihi öncesinde Fas'a sevk edilmiş olan ürünlerin Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrolüne tabi tutulabileceğini belirtilmekte olup anılan duyurunun orijinal metnine, http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/contr%C3%B4le-%C3%A0-l%E2%80%99importation-des-produits-industriels-les-mesures-de-souplesse-prennent-fin-le adresinden ulaşılabilmektedir.

5. Özbekistan/Domates ve Biber Tohumları İhracatında Aranan Şartlar

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Özbekistan'ın domates ve biber tohumlarının ithalatında uygulanan yeni bitki sağlığı önlemleri alındığı bildirilmektedir.

Söz konusu önlemleri bildiren Özbekistan Bitki Karantina Denetleme Kurumu'nun mektubu ilişikte iletilmektedir.

EK-3: Yazı

6. Lübnan / Anti-Damping Önlemi

Beyrut Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Lübnan tarafından diğer ülkeler ile birlikte ülkemiz menşeli mısır gevreği, pirinç gevreği ve buğday gevreği ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturmasının sonuçlandığı belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla, orijinal metni ekte (Ek-2) yer alan bahse konu Karar'ın tercümesi aşağıdaki gibi iletilmiştir:

"Lübnan Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı'nın Mısır Gevreği Anti-Damping davasında 25.06.2020 tarih ve 21 sayılı Kararı ile uygulanacak olan son prosedürler:

18 Mart 2008 tarihli ve 1204 sayılı "Yerli Üretimin Korunması Hakkında Kanunun” 54. Maddesi uyarınca, Damping, Sübvansiyonlar ve İthalat Artışları ile ilgili Soruşturma Komisyonu, mısır gevreği dampingi ile yerel üretime verilen zararlar arasında nedensellik bağının bulunduğu sonucuna varmıştır. Sonuç olarak, Lübnan'ın lehine aşağıdaki önlemler uygulanmasına karar verilmiştir:

1- Lübnan'ın 1904.10 GTİP kodu başlığı kapsamına giren Avrupa Birliği menşeli veya o ülkelerden ihraç edilen mısır gevreği ithalatına, aşağıdaki şekilde kademeli olarak 5 yıllık bir süre için malın değerinin % 20'si oranında anti-damping vergisi uygulanması:

- Birinci ve ikinci yıl için % 20

- Üçüncü yılda % 17

- Dördüncü ve beşinci yıllarda % 16

2- Lübnan'ın 1904.10 GTİP kodu başlığı kapsamına giren Türkiye menşeli veya o ülkeden ihraç edilen mısır gevreği ithalatına, aşağıdaki şekilde kademeli olarak 5 yıllık bir süre için malın değerinin % 15'i oranında anti-damping vergisi uygulanması:

- Birinci ve ikinci yıl için % 15

- Üçüncü yılda % 12

- Dördüncü ve beşinci yıllarda % 9

3- 5 yıllık anti damping önlemleri süresince, Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye menşeli veya o ülkelerden ihraç edilen 1904.10, 1905.90.90 ve 1905.32 GTİP kodlu ürünlerin ithalat akışlarının hacmini izlemek ve incelemek için kırmızı hatta aktarılmasına karar verilmiştir."

EK-4: Bildirim

EK-5: Karar

7. Dış Ticaretimizde Lojistik Maliyetler hk.

Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, dış ticaretimizde lojistik maliyetlerin azaltılması ve ihracatımızda demiryolu taşımacılığının payının artırılmasına yönelik olarak Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile T.C.D.D. Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü ve T.C.D.D. İşletmesi Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımı ile iki ayrı çalışma grubu kurulmuş olduğu belirtilmekte ve söz konusu çalışma gruplarında ihracatçılarımızın tüm taşıma modlarında karşılaştığı sorunların ele alınarak bu sorunlara çözüm arandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ihracatçılarımızın lojistik alanında yaşadıkları sorun ve varsa çözüm önerilerinin (taşımacılık modlarına göre gruplandırılarak) 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda gereğini rica ederiz.

Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.