2020/358 Sirküler (24.12.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-358

Sayın Üyemiz;

1. PGD VE E-PGD Yönetmelik Taslakları

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Kırgızistan

3. Pyrrolizidine Alkaloid Limiti

4. Pencere üretimi için PVC granül talebi (Varşova)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. PGD VE E-PGD Yönetmelik Taslakları

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, "Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Yönetmelik”in, 4703 sayılı Kanunun altında 2001 yılından beri yürürlükte olduğu, ancak, anılan Yönetmeliğin 4703 sayılı Kanunun yerine geçmek üzere 12 Mart 2020 tarihinde yasalaşan 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunuyla getirilen yenilikler kapsamında revize edilmesi ihtiyacının doğduğu ifade edilmektedir.

AB'nin Haziran 2019'da yayımladığı 2019/1020 sayılı Piyasa Gözetimi ve Denetimine ilişkin Tüzük ile AB'deki piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin kuralları güncellemiş olduğu belirtilerek Gümrük Birliği kapsamında söz konusu Tüzüğün uyumlaştırılması gerektiği ifade edilmekte ve bu çerçevede, "Ürünlerin Uygunluğu ile Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik Taslağı" hazırlandığı belirtilmektedir.

Bununla birlikte, 7223 sayılı Kanun'un yürürlüğe girişinin, son dönemde oldukça yaygınlaşan e-ticaret yoluyla satışa sunulan ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimi için de yasal dayanak sağlamış olduğu, bu kapsamda, "Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği” hazırlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede; söz konusu taslaklar hakkındaki görüşlerin aşağıda yer alan görüş bildirim formuna işlenerek en geç 28 Aralık 2020 Pazartesi günü saat15:30'a kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) gönderilmesi beklenmektedir.

Ek-1: PGD Yönetmelik Taslağı

Ek-2: PGD Yönetmelik Taslağı Gerekçe

Ek-3: E-PGD Yönetmelik Taslağı

Ek-4: E-PGD Yönetmelik Taslağı Gerekçe

2. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Kırgızistan

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atılfa Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmektedir.

Bu kapsamda, 24 Aralık 2020 Perşembe günü 14.00-15.30 saatleri arasında Kırgızistan'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir

Ek-5: Kırgızistan E-Sohbet Toplantısı

3. Pyrrolizidine Alkaloid Limiti

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü- Tarım Ürünleri Dairesi Başkalığı'ndan alınan yazıda, 14 Aralık 2020 tarihli ve L 420 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan ve bir örneği ekte iletilen 2020/2040/AB sayılı Komisyon Tüzüğü ile bazı gıdalarda maksimum pyrrolizidine alkaloid (PA) limiti belirlenmiş olup, bu kapsamda 1881/2006/AT sayılı Tüzük değiştirildiği belirtilmektedir.

Söz konusu Tüzük kapsamında bitkisel infüzyonlar, çay, bitkisel içerikli ve polen bazlı gıda takviyeleri, hodan otu yaprakları, yaban kerevizi, güveyi otu ve kimyon tohumu gibi ürünlerin yanı sıra ülkemiz ihracatında önem arz eden kurutulmuş kekik (oregano-dried) de yer almakta olup, kurutulmuş kekik ve karışımları için PA limiti 1.000 μg/kg olarak belirlenmiştir. Anılan Tüzük 1 Temmuz 2022 tarihinde yürürlüğe girecek olup, 1 Temmuz 2022 tarihinden önce yasalara uygun olarak piyasaya sürülen ve Tüzük ekinde yer alan ürünler 31 Aralık 2023 tarihine kadar piyasada kalabileceği belirtilmektedir.

Ek-6: Komisyon Tüzüğü EU 2020/2040 (5 Sayfa)

4. Pencere üretimi için PVC granül talebi (Varşova)

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir e-posta'da, Müşavirliğimize 18.12.2020 itibariyle gelen ve Ek-7'de Türkçe olarak göndermiş olan e-mailde Ek-8'de teknik detayları görüleceği üzere Türkiye'den plastik granül ithal etmek istedikleri bildirilmektedir.

Ek-7: Türkçe mail

Ek-8: Teknik detaylarEkler:
Ek-1.docx

Ek-2.docx

Ek-3.docx

Ek-4.docx

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.doc

Ek-8.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.