2020/362 Sirküler (29.12.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-362

Sayın Üyemiz;

1. Bildirim Yönetmeliği Taslağı

2. Cezayir'e İhracatta Ödeme Şekli

3. Irak Yaptırımlar Komitesi Kararları Hk.

4. Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk kontrolleri Hk.

5. Mozambik Ticaret Ve Yatırım Talebi

6. Kadın ve Genç Girişimcilere Yönelik Projelerin Değerlendirilmesi Hakkında Anket Çalışması

7. İşletme Değerlendirme Raporu

8. ÇHC-Donmuş Gıda Ürünleri İthalatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Bildirim Yönetmeliği Taslağı

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 05/03/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanununun 24'üncü maddesi kapsamında ve 2015/1535 (AB) sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifini uyumlaştırma amacıyla Bakanlıklarınca "Düzenlenmemiş Alanda Yer Alan Teknik Düzenlemelerin Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimi Yönetmeliği Taslağı" hazırlandığı ifade edilmektedir. AB mevzuatı ile uyumunu karşılaştırmalı olarak gösteren karşılaştırma tablosu ve genel gerekçesi ile birlikte Yönetmelik Taslağı ekte yer almaktadır.

Bu kapsamda, söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin görüşlerin 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-1: Yönetmelik Taslağı

EK-2: Karşılaştırma Tablosu

EK-3: Genel Gerekçe

2. Cezayir'e İhracatta Ödeme Şekli

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Cezayir'e yapılan ihracatta, teslim şekillerine ve 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle FOB yönteminin tüm ihracatta zorunlu hale geleceğine ilişkin keyfiyetin önceden bildirildiğinden bahisle; halihazırda Cezayir'e yapılan ihracatta teslim şekillerine ilişkin herhangi bir kısıtlama veya zorunluluk bulunmamakla birlikte, Cezayirli ithalatçıların mümkün mertebe, FOB yöntemini kullanmaları ve Cezayir yasalarına göre kurulmuş ulusal bayraklı şirketleri/ulusal armatörleri tercih etmeleri hususunun, Cezayir Bankalar Birliği tarafından Cezayirli bankalara tavsiye edildiği bildirilmektedir.

3. Irak Yaptırımlar Komitesi Kararları Hk.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 16/12/2020 tarihli duyurusunda, 1483 (2003) sayılı BMGK Kararı'nın 19. ve 23. paragrafları çerçevesinde "Al-Rafidain Bank"ın bahse konu yaptırım listesinden 16 Aralık 2020 tarihi itibarıyla çıkarıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu duyuru metnine https://www.un.org/press/en/2020/sc14390.doc.htm adresinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

4. Fas'a Gerçekleştirilecek İhracatlarda Uygunluk Kontrolleri HK

İlgi : 10/07/2020 tarihli ve 2020-232 sayılı Sirküler.

İlgide kayıtlı sirkülerimizde, Fas Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Dijital Ekonomi Bakanlığı'nın duyurusu kapsamında, 1 Şubat 2020 tarihinde başlatılan ve Bureau Veritas, TUV Rheinland ve Applus Fomento şirketleri tarafından yürütülen sanayi ürünlerine yönelik uygunluk kontrol sisteminin geçiş döneminin daha önce 19 Haziran 2020 tarihine kadar uzatıldığı, kontrollerin çıkış ülkelerinde gerçekleştirilmesinde koronavirüsten kaynaklı zorlukların yaşanması durumunda ithalatçılara 20 Haziran 2020 tarihinden sonra Fas'a ulaşan mallar için Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrollerini gerçekleştirme imkanının istisnai olarak tanınmış olduğu bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, bahse konu Bakanlık'ın, bu imkanının 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren sona ereceğini duyurduğu bildirilmektedir. Bahse konu tarihten itibaren; otomobil yedek parçaları (lastikler, aküler, fren aksesuarları, camlar, filtreleme elemanları, mekanik kontrol kablosu), inşaat malzemeleri (seramik fayans, çimento, sızdırmazlık levhaları, sıhhi ürünler, musluklar, plastik borular), ahşap paneller, gazlı ısıtıcılar, gazlı su ısıtıcıları, filmaşin ve inşaat demiri, iş kıyafetleri dışındaki giyim ürünleri, cep telefonları için şarj cihazları, devre kesiciler, battaniyeler, halılar, duvardan duvara halı kaplamaları, döşemelik kumaşlar ve bebek bezi ürünlerinin uygunluk kontrollerinin Fas gümrük kontrol noktalarında gerçekleştirileceği ancak söz konusu ürünler dışında kalan sanayi ürünlerinde uygunluk kontrollerinin çıkış ülkelerinde gerçekleştirilmesi gerektiğinin duyurulduğu belirtilmektedir.

Ayrıca duyuruda, 1 Ocak 2021 tarihi öncesinde Fas'a sevk edilmiş olan ürünlerin Fas gümrük noktalarında uygunluk kontrolüne tabi tutulabileceği belirtilmekte olup anılan duyurunun orijinal metnine, http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/contr%C3%B4le-%C3%A0-l%E2%80%99importation-des-produits-industriels-les-mesures-de-souplesse-prennent-fin-le adresinden ulaşılabilmektedir.

5. Mozambik Ticaret Ve Yatırım Talebi

Maputo Ticaret Müşavirliğinden iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mozambik'te önde gelen hastanelerden birisi olan Shifaa Hospital'ın sahibi ve Genel Müdürü Adamo CASSAMO ile Türk Büyükelçiliğinde bir toplantı gerçekleştirildiği, anılan toplantıda ithal edilmek istenen ürünlerden ve projelerden bahsedildiği, bahse konu projelerin Türk yatırımcılar ile gerçekleştirmek istendiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Mozambik'te ciddi bir eczacı, doktor ve anestezi teknikeri ve uzmanı gibi sağlık sektörünün doğrudan ihtiyaç duyduğu uzman eksiği olduğu, bu eksikliğin yurtdışından ithal edilen sağlıkçılar yolu ile kapatıldığı, Matola Şehri'nde inşa edilen 750 öğrenci kapasiteli binaya bu alanda faaliyet gösteren özel üniversiteler ile ortak bir yüksekokul kurulmak istendiği, Shifaa Hastanesi'ni yeni teknolojik ekipmanla donatmak ve kapasitesini artırmak üzere ortak arayışında olunduğu ifade edilmektedir. Hastanenin mevcut yatak kapasitesi 40 olup birçok branşta hizmet verildiği ve Hastanenin web adresinin: "https://shifaahospital.co.mz/ " olduğu belirtilmektedir.

Yazıda ayrıca, Mozambik'te ilaç üretimi bulunmadığı ve ilaçların Hindistan, Güney Afrika, Brezilya ve Portekiz'den ithal edildiği belirtilerek özellikle enjekte edilebilir parasetamol, enjekte edilebilir seftriakson, enjekte edilebilir omeprazol, 500 mg ve 1000 mg'lık parasetamol tablet, azitromisin tablet ve amoksilin tablet; Sodyum Klorid (500ml ve 1000ml), Ringer laktat (500 ml 1000ml) ithal edilmek istendiği; buna ek olarak parasetamol gibi üretimi kolay ve piyasada talebi yüksek olan ürünlerin de Mozambik'te üretimini bir Türk ortakla gerçekleştirmek istendiği ifade edilmektedir. Konuyla ilgilenen ihracatçılarımız iletişime geçebilirler.

İletişim Bilgileri:

ADAMO CASSAMO- Shifaa Hospital Sahibi ve Genel Müdürü

Adres: Rua da Malhangalene,1146 Maputo/MOZAMBİK

Tel: +258 87 307 5530

e-posta: acassamo@shifaahospital.co.mz - acassamoz69@gmail.com

EK-4: Proje Planları

6. Kadın ve Genç Girişimcilere Yönelik Projelerin Değerlendirilmesi Hakkında Anket Çalışması

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Genel Müdürlüklerince kadın ve genç girişimcilere ihracat desteklerini daha iyi anlatabilmek, onların bu desteklerden daha fazla yararlanmalarını sağlayabilmek, bu sayede de uluslararası rekabetçiliklerini ve e-ihracattan aldıkları payı artırabilmek, bu amaçla eğitimler vermek misyonu ile Export Akademi Kadın ve Genç Girişimci İhracatçı Yetiştirme Programı ve Kadın Girişimci Online/Fiziki Network Programı gibi projelerin hayata geçirildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, gelinen aşamada kadın ve genç girişimcilere yönelik olarak gerçekleştirilen faaliyetlerin etkinliğini ölçebilmek ve girişimcilerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda bu çalışmalara yön vermek amacıyla bir anket çalışmasının yürütülmesinde fayda görüldüğü, mezkur anketin Bakanlıklarınca kadın ve genç girişimcilere yönelik olarak düzenlenen etkinliklere katılım sağlayan girişimciler tarafından doldurmasının öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, kadın ve genç girişimcilerimize yönelik olarak hazırlanan ankete https://anketler.ticaret.gov.tr/index.cfm?ID=76 adresinden erişim sağlanabilmekte olduğu ve anketin 22.01.2021 tarihine kadar girişimcilerin erişimine açık olacağı bildirilmektedir.

7. İşletme Değerlendirme Raporu

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, işletmelerin mevcut durumlarını, sektörün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile 2015-2019 yıllarına ait idari kayıtlar esas alınarak Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan "İşletme Değerlendirme Raporu”nun (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine ücretsiz sunulduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, İşletme Değerlendirme Raporu'nun, "İşletme Künye Bilgileri”, "Genel Sıralama”, "İnsan Kaynakları”, "Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, "Verimlilik”, "İhracat” ve "Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluştuğu belirtilmekte, söz konusu raporun Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan işletmelere ait kayıtlar doğrultusunda hazırlandığı belirtilmektedir. İşletme Değerlendirme Raporu'nun işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansı, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre NACE Rev 2-6'lı kırılımda sektör ortalamaları, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre net satışlar, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralama, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğinde olduğu ifade edilmektedir.

Örnek rapora ve rapora esas veri kaynakları ile hesaplama yöntemlerini içeren meta veri dokümanına https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/7146/isletme-degerlendirme raporu-basvurusu adresinden erişim sağlanabilmektedir.

8. ÇHC-Donmuş Gıda Ürünleri İthalatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti tarafından soğuk zincir yoluyla ithal edilen donmuş gıdaların Covid-19 salgınının olumsuz etkisinden korunması amacıyla getirilen yeni düzenlemelere ilişkin Dışişleri Bakanlığından yazılar alındığı belirtilmekte ve söz konusu yazılar ve ekleri; Ek'lerde yer almaktadır.

EK-5: Dışişleri Bakanlığının 11 Aralık 2020 Tarihli Yazısı

EK-6: Dışişleri Bakanlığı 19 Kasım 2020 Tarihli Yazısı

EK-7: ÇHC Gümrükler Genel İdaresi Yazısı Gayrıresmi Tercümesi

EK-8: ÇHC Gümrükler Genel İdaresi Yazısının Eki (1)

EK-9: ÇHC Gümrükler Genel İdaresi Yazısının Eki (2)

EK-10: Dezenfeksiyon Çalışma Planı Gayriresmi TercümesiEkler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.