2020/360 Sirküler (25.12.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-360

Sayın Üyemiz;

1. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hk.

2. Mevzuat İşleri hk.

3. Sao Paolo İhale Bilgisi

4. JFEX 2021 Fuarı/Milli Katılımı Hk.

5. ABD / Çamaşır Makinaları Korunma Önlemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağı Hk.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda; ülkemizin 1991 yılında taraf olduğu Ozon Tabakasını İncelten Maddelere dair Viyana Sözleşmesi ve Montreal Protokolü ile ilgili ulusal ve uluslararası çalışmalara atıfla, AB mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında; Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik'in 4/1/2018 tarihli ve 30291 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği ancak, bu yönetmeliğin (AT) 517/2014 sayılı Florlu Sera Gazlarına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğüne tam olarak uyumlu olmadığı belirtilmekte ve Avrupa Birliği'nin (AT) 517/2014 EC sayılı florlu sera gazlarına ilişkin direktifine ve Kigali Değişikliğine uyumlu olarak "Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmelik Taslağının” hazırlandığı, söz konusu Taslak yönetmeliğin yayımlanması ile şu an yürürlükte bulunan Florlu Sera Gazlarına İlişkin Yönetmeliğin yürürlükten kaldırılarak mülga edileceği belirtilmekte olup, söz konusu Yönetmelik Taslağı'nın ekte olduğu ifade edilmektedir.

Ek-1: Florlu Sera Gazı Yönetmelik Taslağı (20 Sayfa)

Ek-2: Görüş Tablosu Ek (1 Sayfa)

2. Mevzuat İşleri hk.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nden alına bir yazıya atılfa Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 63 üncü maddesinin (c), (d) ve (e) bentleri gereğince;

- Orta ve yüksek teknolojili sanayi ürünleri arasından belirlenen malların ihalelerinde yerli malı teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması,

- Yerli yazılım ürünü teklif eden istekliler lehine %15 oranında fiyat avantajı sağlanması,

- Yapım işlerinde kullanılmak üzere orta düşük, orta yüksek ve yüksek teknolojili malzeme, makine ve ekipman arasından belirlenen malzeme, makine ve ekipmanın yerli malı olmasının

zorunlu olduğu, söz konusu mal, malzeme, yazılım, makine ve ekipmanların yerli malı olduğu ise 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yerli Malı Tebliği esas alınarak düzenlenen Yerli Malı Belgesi ile belgelendirildiği ifade edilmektedir.

11. Kalkınma Planı'nda imalat sanayiinde yapısal dönüşümün sağlanmasına yönelik olarak sektörel önceliklendirme yaklaşımının benimsendiği, kimya, ilaç-tıbbi cihaz, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, elektronik ve raylı sistem araçları öncelikli sektörler olarak belirlendiği, "öncelikli sektörlerde yerli üretimin artırılması amacıyla kamu alımları sisteminin kaldıraç oluşturacak şekilde kullanılması”na ilişkin tedbirler oluşturulduğu, bu hedef doğrultusunda, kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Bakanlık tarafından yürütülen faaliyetler kapsamında yerli malı ve fiyat avantajı uygulamalarının etkinliğinin artırılması ihtiyacının hasıl olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, bahse konu çalışmaların, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın katkıları ile icra edilebilmesini teminen, yerli malı ve fiyat avantajı uygulamalarının etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmalarda değerlendirilmek üzere;

· Yerli malı belgesinin ihalelerde ve sözleşmelerde kullanılması sürecinde uygulama zorluğu yaşanan hususlara,

· Yerli Malı Tebliği, Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuatta (Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği vb.) yapılması fayda mütalaa edilen düzenlemelere,

· Gerek kamu alımlarının gerekse yerli malı uygulamasının teknoloji geliştirme ve yerli üretim üzerindeki etkisinin artırılmasına yönelik olarak görüş, öneri ve değerlendirmelerinizin 5 Ocak 2021 Salı gününe kadar, Genel Sekreterliğimiz (eo@baib.gov.tr) e-posta adreslerine iletilmesi gerekmektedir.

Ek-3: Mevzuata İlişkin Görüş ve Öneri Formu

3. Sao Paolo İhale Bilgisi

Sao Paolo Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazı ve Brezilya'nın Parana Eyaleti Kamu Güvenliği Sekreterliği tarafından Türkiye Brezilya Büyükelçiliğine gönderilen bir e-postaya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, patlayıcı maddelerin tespitinde kullanılmak üzere muayene spreyleri ve saha testlerinin ihale yoluyla satın alınacağı ve ihalede verilebilecek azami teklif değerinin 14.035 Dolar olduğu, Şubat 2021 tarihinde gerçekleştirilmesi öngörülen ihale hakkında ayrıntılı bilginin sesp-licitacao@sesp.pr.gov.br e-posta adresi ile +55 41 3313-1987 / +55 41 3313- 1631 numaralı telefonlardan edinilebileceği bilgisi iletilmekte olup, İngilizce olarak hazırlanmış kısa bilgi notu da ekte yer aldığı belirtilmektedir.

Bunun yanı sıra, Sao Paulo Eyaleti Stratejik Polis Operasyonları Departmanı'ndan Türkiye Brezilya Büyükelçiliğine iletilen bir başka e-posta mesajında ise, 18 Ocak 2021 tarihinde düzenlenecek ihaleyle bir adet Helibras HB 350B model helikopter ile bir adet Eurocopter Frande AS 355F2 model helikopterin satılacağı bilgisi verilmektedir.

Ek-4: İhale Duyurusu

4. JFEX 2021 Fuarı/Milli Katılımı Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri(AKİB)'nden alınan yazıda, 17-19 Kasım 2021 tarihleri arasında Osaka/Japonya'da düzenlenecek olan "JFEX (Japan Food Exhibition Fair)” fuarına Türkiye milli katılımının Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı ve Fuara, Türkiye'nin milli katılımı ile katılım sağlamayı düşünen firmaların 13.01.2021 tarihine kadar online başvuru formunu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Online Başvuru Formu: JFEX Fuarı Başvuru Formu

Katılım Bedeli: Tahmini 1247 $/m2 (nakliyesiz)

(Nakliye hizmeti almak isteyen firmalar online başvuru formunda belirtmeleri durumunda nakliye teklifi alınarak birim fiyata ilave edilip talep eden firmalara bildirilecektir.)

Katılım bedeline;

· Yer kirası,

· Özel stant konstrüksiyonu,

· Stand genel ve günlük temizlik hizmeti,

· Kataloğa giriş bedeli,

· Elektirik ve internet bağlantısı,

· Genel Sekreterliğimizce hazırlanan firma broşüründe yer alma

· Standlara ikram (çay-kahve-kurabiye veya çerez ) hizmetleri dahildir.

Sektörler; Gıda: Dondurulmuş Ve Konserve Ürünler, Hazır Ambalajlı Gıdalar, Makarna, Noodle, Deniz Mahsulleri, Sebze Meyve, Baharat, Atıştırmalıklar, Şekerlemeler, Organik Gıdalar

Şarap ve Alkollü İçecekler: Şarap, Bira, Likör, Viski, Konyak, Japon İçkisi (Sake, Shochu), Kore Pirinç Şarabı, Baiju (Çin Likörü), Yemek Pişirmede Kullanılan Sake, İçki

Et ve Süt Ürünleri: Dana Eti, Tavuk, Sucuk, Salam, Peynir, Domuz Eti, Jambon, Sosis, Süt, Yoğurt, Tereyağı

İlk kez düzenlenecek olan JFEX 2021 fuarına, 30 ülkeden 1000 katılımcının katılım göstermesi ve 90 ülkeden 40.000 ziyaretçi tarafından ziyaret edilmesi beklenmektedir. En büyük gıda ithalatçılarından olan ve ithalatta dünyada 5. sırada yer alan Japonya gıda tüketiminin %63'ünü ithal etmektedir. Toplam gıda ithalatı 69 Milyar $'dır. Türkiye ise 254 Milyon $ gıda ihracatı ile ülke ithalatında sadece %0,36'lık bir paya sahiptir. Bu nedenle Japonya, Türkiye için önemli bir hedef pazar olmanın yanı sıra Covid-19 sonrası satış aktivitelerinin yeniden gelişmesiyle yeni fırsatlar da sunmaktadır. 20.000 m2 alanda yapılacak söz konusu fuarın gıda alanında önde gelen fuarlar arasında yer alması beklenmektedir.

Fuarın, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda, Japonya'nın hedef ülkeler listesinde yer alması sebebiyle katılım bedelinin yaklaşık %70'i destek kapsamında yer alacak olup firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 117.000 Türk Lirası'na kadar desteklenecektir

İlgili kişiler:

Sultan Bayrak ( Dahili: 1201 )

Aydan Hançer ( Dahili: 1205 )

E-mail: fuar@akib.org.tr

Ek-5: Katılım Şartları

5. ABD / Çamaşır Makinaları Korunma Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ABD tarafından "çamaşır makinaları” (8450.20.00, 8450.11.00, 8450.90.20 ve 8450.90.60 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı 7 Şubat 2018 tarihinden beri bir korunma önlemi uygulanmakta olup; ülkemiz, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden çıkarılması ile 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren kaldırılan muafiyeti sonrasında söz konusu önleme tabi olduğu ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin olarak bir örneği ekte yer alan 15 Aralık 2020 tarihli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildiriminde, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (USITC), önlem konusu ürün ithalatına yönelik olarak "Trade Act of 1974”ün 203. bölümü kapsamındaki işlemin ciddi zararı önlemek veya gidermek için gerekli olmaya devam ettiği ve yerel endüstrinin ithalat rekabeti için olumlu bir ayarlama yaptığına dair kanıtların mevcut olduğu yönündeki görüşlerini içeren raporunu 8 Aralık 2020 tarihinde ABD Başkanı'na ilettiği, keyfiyete yönelik olarak Başkan'ın kararının beklendiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, önlemin devamı şu şekilde önerilmektedir;

· İşlemin ilave 2 yıl daha veya 7 Şubat 2023'e kadar uzatılması (tarife kotası uygulamasının korunarak 4'üncü yılda 1,2 milyon adetlik tarife kotası kapsamında %15 oranında, kotayı aşan ithalat için %35 oranında; 5'inci yılda ise tarife kotası kapsamında %14 oranında, kotayı aşan ithalat için %30 oranında),

· Dördüncü yılda 110.000 birimin üzerindeki ithalatlarda %35, beşinci yılda 130.000 birimin üzerindeki ithalatlarda %30 oran ile bazı çamaşır makinası parçalarının ithalatında ayrı tarife kotası uygulamasının sürdürülmesi,

· Yıllık kotanın çeyrek dönemler bazında uygulanmaya devam etmesi.

Ek-6: DTÖ Bildirimi (3 Sayfa)Ekler:
Ek-1.docx

Ek-2.pdf

Ek-3.docx

Ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.