2020/357 Sirküler (24.12.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2020/ 357

Sayın Üyemiz;

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Türkiye'den Tayland'a elma ihracatı için gerekli onay süreci 23/04/2020 tarihi itibariyle tamamlanmış ve ülkemiz menşeli ilk elma partileri bu yılın Kasım ayında Tayland'a ulaşmıştır. Keyfiyete müteallik olarak Bangkok Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıda; bahse konu elma partilerinin soğuk uygulama (cold treatment) kaynaklı teknik sebeplerle ülkeye girişinin kabul edilmediği bildirilmektedir.

Konuya ilişkin olarak Tayland makamlarınca söz konusu Müşavirliğe iletilen değerlendirmelerde; Türkiye'den Tayland'a elma ihracatına dair bir örneği ilişik protokolün 12'inci maddesine atıfla, ithal edilen elmaların iç sıcaklık değerlerinin tespit edilebilmesi için sevkiyat esnasında elmaların iç sıcaklığını ölçen aygıtların elma çekirdeğine denk gelecek şekilde yerleştirilmesi gerektiği belirtilmiş ve ülkemizden sevkiyatı yapılan elmalarda bu hususa riayet edilmediği ve bu suretle Tayland'a giriş yapan elmaların iç sıcaklık değerlerinin tespitinin sağlıklı bir şekilde yapılamadığı vurgulanmıştır.

Taylandlı ithalatçı firmadan alınan bilgiye atıfla, benzer bir sorunun Fransa'dan ithalatı gerçekleştirilen elmalara ilişkin olarak da yaşandığı ve bu sevkiyatların da Tayland'a girişine müsaade edilmediği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Tayland'a elma ihraç etmek isteyen üretici ihracatçı firmalarımızın müteakip süreçte benzer sevkiyat sorunlarının yaşanmamasını teminen konuya dair bilgilendirilmelerinde ve söz konusu ülkeye elma ihracat işlemlerinde mezkûr protokol hükümlerine riayet etmelerine yönelik olarak uyarılmalarında fayda mülahaza edildiği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

Ek: ProtokolEkler:
EK-357.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.