2020/277 Sirküler (28.08.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-277

Sayın Üyemiz;

1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Özbekistan

2. İran'a Ait Üretim Fazlası Ürünler ve İranlı İhracat Şirketlerine İlişkin Liste

3. Ticari İstihbarat ve İhracata Yönelik Dijital Pazarlama Eğitimi

4. Türkiye-Hollanda 3. Dönem JETCO Toplantısı

5. Chlorpyrifos-Methyl ve Chlorpyrifos MRL Değerleri

6. Yönetmelik Taslağı

7. Bahreyn'e Canlı Hayvan İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Özbekistan

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğun ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü 14.00-15.30 saatleri arasında Özbekistan Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK-1: Özbekistan ile E-Sohbet Toplantısı

2. İran'a Ait Üretim Fazlası Ürünler ve İranlı İhracat Şirketlerine İlişkin Liste

Dışişleri Bakanlığından iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinin notasına istinaden, İran'a ait üretim fazlası tarım ve bahçe ürünleri ile İranlı ihracatçı firmaların iletişim bilgilerini içeren liste gönderildiği bildirmektedir.

EK-2: Liste

3. Ticari İstihbarat ve İhracata Yönelik Dijital Pazarlama Eğitimi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan yazıda, ATSO Global çatısı altında, Avrupa İşletmeler Ağı Projesi faaliyetleri çerçevesinde, 7-9 Eylül 2020 tarihleri arasında "Ticari İstihbarat ve İhracata Yönelik Dijital Pazarlama Eğitimi” gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahse konu program çerçevesinde ticari istihbarat, hedef pazar seçimi yöntem ve araçları, potansiyel müşterilere ulaşma, dijital pazarlama ve dijital mecralar gibi konular anlatılacağı ifade edilmektedir.

Eğitime katılımın ücretsiz olduğu, eğitim 7-8-9 Eylül 2020 tarihlerinde 09:30-12:30 saatleri arasında Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleştirileceği, programla ilgili bilgiler kayıt aşamasının ardından katılımcılara iletileceği bildirilmektedir. Eğitmenin özgeçmişine, eğitim programına ve kayıt formuna https://atso.xyz/NzVwI linki üzerinden ulaşılacağı bildirilmektedir.

4. Türkiye-Hollanda 3. Dönem JETCO Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türkiye-Hollanda 3. Dönem JETCO Toplantısının Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan ve Hollanda Dış Ticaret ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Sayın Sigrid Kaag'ın eş başkanlıklarında video konferans yöntemiyle 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere; ihracatçılarımızın bahse konu pazarda karşılaştığı sorunlar ile bu kapsamdaki talepler, öneriler ve gerçekleştirilecek toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bilgileri ve söz konusu bilgilerin 3 Eylül Perşembe saat 12:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) gönderilmesi hususunda gereği rica olunur.

EK-3: Sorun Bildirim Formu

5. Chlorpyrifos-Methyl ve Chlorpyrifos MRL Değerleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 24 Temmuz 2020 tarihli ve L239/7 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 2020/1085/EU sayılı Komisyon Tüzüğü kapsamında "chlorpyrifos methyl" ve "chlorpyrifos” etken maddeleri için mevcut maksimum kalıntı limit (maximum residue limit-MRL) değerlerinin kaldırılmış oluduğu, söz konusu maddeler için AB'nin referans laboratuvarlarınca tespit etme limitinin (limits of determination) 0,01 mg/kg olarak belirlendiği, 30 Temmuz 2020 tarihli ve L245/31 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanan ve 2020/1085/EU sayılı Komisyon Tüzüğü'nde düzeltme yapan kararda anılan Tüzüğün 13 Kasım 2020 tarihinde yürürlüğe gireceği bildirilmektedir.

EK-4: 2020-1085-EU Uygulama Tüzüğü

EK-5: Düzeltme Kararı

6. Yönetmelik Taslağı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlandığı belirtilen, "Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı" ekte iletilmektedir.

Bilgilerini ve söz konusu Yönetmelik Taslağına ilişkin ihracatçı firmalarımızın görüşlerinin, en geç 01 Eylül 2020 Salı günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-6: Yönetmelik Taslağı

7. Bahreyn'e Canlı Hayvan İhracatı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Bahreyn'e ihraç edilecek büyükbaş ve küçükbaş kasaplık hayvanların tabi olacağı kurallar hakkında Bahreyn yetkili otoritesince yeni kararlar alındığı bildirilmektedir

Söz konusu kararlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı yazısı ekte gönderilmektedir.

EK-7: Dışişleri Bakanlığı YazısıEkler:
EK 1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.docx

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.