2020/024 Sirküler (29.01.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-024


Sayın Üyemiz;

1.Hindistan/Anti-Damping

2.Türkiye-Türkmenistan İş Forumu, 11 Şubat 2020, Aşkabat

3.Peru Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu Hk.

4.Malezya/Anti-Damping Soruşturması

5.ABD/İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

6. Almanya Firma Sorunları

7.RF'ye YMS İhracatı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.
1. Hindistan/Anti-Damping

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemizin yanı sıra Rusya Federasyonu menşeli "Soda Külü” (2836,20 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 18 Nisan 2013 tarihinden itibaren bir anti-damping önlemi uygulanmış olduğu, söz konusu önlemin 14 Mart 2019 tarihinde sonuçlanan nihai gözden geçirme soruşturması ile yürürlükten kaldırıldığı belirtilmektedir.

Bu defa ilgili Bakanlık tarafından Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri menşeli "Soda Külü” (2836.20 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 22 Ocak 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu açılış bildiriminde,

- Soruşturma kapsamındaki damping analizine ilişkin soruşturma döneminin 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arası (9 Ay) olduğu, zarar analizine ilişkin soruşturma döneminin ise 2016 Nisan - 2017 Mart, 2017 Nisan - 2018 Mart, 2018 Nisan - 2019 Mart dönemleri ile birlikte damping analizine ilişkin soruşturma dönemi için geçerli olan 1 Nisan 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arası olduğu, maddi zarar tehdidi için damping analizine ilişkin soruşturma döneminin sonrasındaki verilerin de incelenebileceği (madde15),

- İlgili ülkelerin Hindistan tarafından bilinen ihracatçılarının, Hindistan'da mukim bilinen ithalatçıların, kullanıcıların ve yerli sanayinin ilgili tüm bilgi ve belgeleri sunabilmelerini teminen bilgilendirildikleri, ayrıca diğer ilgili tarafların da açılış bildiriminde yer alan süre sınırları dâhilinde (30 gün) soruşturma ile ilgili bilgi ve belge sunumunu "The Designated Authority Directorate General of Trade Remedies Ministry of Commerce&Industry Department of Commerce Government of India 4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street New Delhi-110001” adresine yapabilecekleri(madde18),

- Açılış bildirimi tarihinden (22 Ocak 2020) itibaren 30 günlük süre içerisinde yukarıda belirtilen soruşturma makamının elinde olacak şekilde soruşturma kapsamındaki tüm bilgi ve belgelerin gönderilebileceği ve bilgi gönderilmemesi veya eksik bilgi gönderilmesi durumunda "mevcut veriler” esasına göre değerlendirme yapılabileceği (madde20),

- Tüm ilgili tarafların, soruşturmaya taraf olma taleplerini en kısa sürede soruşturma otoritesine iletebileceği(madde21),

- Tüm ilgili tarafların sunulacak gizli bilgilere yönelik olarak gizli olmayan özet bilgi sunması gerektiği ve söz konusu gizli bilgiye dair "Gizli” ifadesine açıkça yer verilmesi gerektiği, aksi takdirde söz konusu bilginin gizli olmayan bilgi olarak değerlendirileceği, sunulacak gizli olmayan özetin diğer ilgili taraflarca anlaşılabilir nitelikte yeterli detay içermesi gerektiği, gizli bilgiyi sunacak tarafın söz konusu bilginin gizli olmayan özetinin sunulamayacağına dair kanaate sahip olması durumunda bu kanaate dair gerekçe bildiriminde bulunması gerektiği (madde22-23),

bildirilmektedir.

2. Türkiye-Türkmenistan İş Forumu, 11 Şubat 2020, Aşkabat

Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi (DEİK)'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY'ın Türkiye-Türkmenistan Hükümetler arası Ekonomik Komisyon (HEK) 6. Dönem Toplantısı sebebiyle 11 Şubat 2020 tarihinde Türkmenistan'a resmi ziyaretinin öngörülmekte olduğu, bu vesileyle Aşkabat'a yönelik özel sektör heyet programı ve Türkiye-Türkmenistan İş Forumu'nun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu heyet ziyaretine katılmayı isteyen firmaların, https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1145/14324 bağlantısından ön kayıt oluşturmaları gerektiği bildirilmektedir.

3. Peru Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu hk.

Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Peru Ulusal Madencilik, Petrol ve Enerji Odası tarafından 26-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında Lima'da, başta altın, gümüş ve bakır jeolojisi olmak üzere doğal kaynakların potansiyeliyle ilgili farkındalığı arttırmayı, bölgedeki yeni yatırım ve iş olanaklarını teşvik etmeyi, uzmanlar ve danışmanların pazarın gelişimi konusundaki bilgi ve etkileşimlerini güçlendirmeyi amaçlayan "XIV. Uluslararası Altın, Gümüş ve Bakır Sempozyumu”nun düzenleneceği ifade edilmektedir.

Ek-1: Sempozyum Bilgi Notu ve Taslak Program

4. Malezya/Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından Singapur ve ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7214.10, 7214.20, 7214.30, 7214.99, 7228.10, 7228.20, 7228.30, 7228.40, 7228.50, 7228.60 ve 7228.80 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 26 Nisan 2019 tarihinde başlatılan anti-damping soruşturmasının nihai kararına ilişkin bildirimin 23 Ocak 2020 tarihinde Ticaret Bakanlığı'na iletildiği, söz konusu nihai kararda ülkemiz firmaları için 22 Ocak 2020 tarihinden 21 Ocak 2025 tarihine kadar yürürlükte kalmak üzere % 3,62 ila % 20,09 oranlarında nihai anti-damping önleminin tatbik edilmesine hükmedildiği ifade edilmektedir.

Ek-2: Nihai Karar

5. ABD/İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "inşaat demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında yer alan) ithalatına karşı uygulanan telafi edici vergi önlemine yönelik nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığına ilişkin bilgi ve ilgili Kurumlara verilecek cevaplara yönelik son tarihlerin daha önce iletildiği belirtilmektedir.

Bahse konu soruşturmalara yönelik olarak, ABD Ticaret Bakanlığı (DOC) Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) ve Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından yayımlanan açılış bildirimlerinde iletilen sorulara Hükümet tarafından cevapların iletildiği, sektör tarafından herhangi bir yanıtın Kurumlara iletilmemesi sebebiyle "hızlandırılmış” (expedited) bir soruşturma yürütülmesi kararı verildiği bildirilmektedir. Hızlandırılmış soruşturma kapsamında söz konusu Kurumlar soruşturmaya ilişkin kararlarını "mevcut en iyi bilgilere” (facts available) dayanarak almakta oldukları ifade edilmektedir.

Bu defa, ITA tarafından söz konusu soruşturmalara ilişkin nihai kararın açıklanmış olduğu, telafi edici vergi önleminin kaldırılması halinde telafi edilebilir sübvansiyonların devam/tekrar edeceğine karar verildiği bildirilmektedir. Bahse konu karara 28 Ocak 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nden (https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-01-28/pdf/2020-01434.pdf) ulaşılması mümkün olduğu belirtilmektedir.

Öte yandan, zararın devam edip etmeyeceğinin belirlenmesine yönelik olarak tam gözden geçirme (full review) yürütülmesine ilişkin ITC kararının 28 Ocak 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesinde yayımlandığı, adı geçen kararda tam gözden geçirmeye ilişkin tarihlerin ayrıca açıklanacağı ifade edilmektedir.

6. Almanya Firma Sorunları

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Almanya ile ülkemiz arasındaki JETCO mekanizması çerçevesinde kurulmuş olan Çalışma Grupları marifetiyle karşılıklı olarak hazırlanmış firma sorunlarını içerir tablonun JETCO toplantısı öncesinde güncellenmesine ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın Almanya pazarında karşılaştığı sorunlar ile söz konusu görüşme esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin, 29 Ocak 2020 Çarşamba günü saat 15.00'e kadar ekte yer alan sorun bildirim formunun doldurulup Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-3: Almanya Sorun Bildirim Formu

7.RF'ye YMS İhracatı

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB)'ndan alınan yazıya atıfla, T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu Federal Veterinerlik ve Bitki Karantina Servisi (FVBK)'nden alındığı belirtilen ve "Kerevitaş Gıda San. ve Tic. A.Ş.-Super Fresh" firması tarafından Rus makamlarına yapılan başvuruya cevap teşkil ettiği belirtilen ekli yazıya atıfla, ülkemizden Rusya Federasyonu(RF)'na ihracata konu çeşitli ürünlerle ilgili prosedür hakkında bilgi verilmekte olduğu bildirilmektedir.

FVBK'nın ilgili firmaya hitaplı yazısında özetle; ülkemiz menşeli domatesin RF'ye belirlenen kota dahilinde, yazıda detayı yer alan devlet sınırı ve gümrük kontrol noktalarından ithal edileceği, veterinerlik ve bitki sağlığı kontrollerine tabi ürünlerin ülkemizden RF'ye ihracatıyla ilgili genel şartlar, RF ve Avrasya Ekonomik Konseyi'nin bu konudaki uygulama ve mevzuat bilgilerine erişim için web adresleri hakkında bilgilere yer verildiği ifade edilmektedir.

Ayrıca, TOB tarafından RF'ye bitki ve bitkisel ürünler ihracat işlemlerinde ekli yazıda yer alan hususlar doğrultusunda uygulama yürütülmesini teminen Bakanlıkları ilgili müdürlüklerinin talimatlandırıldığı belirtilmektedir.

Ek-4: Yazı SuretiEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.docx

EK-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.