2020/026 Sirküler (30.01.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-026

Sayın Üyemiz;

1. ABD-Section 232

2. Expo Kyrgyzstan-Eurasia 2020 Fuarı

3. Caspian Ports&Shipping” 2. Uluslararası Ulaştırma-Lojistik Forumu ve Fuarı

4. Mechanical & Electrical Manufacturing Company S.A. Adlı Şirketin Temsilcileriyle Yapılan Görüşme Hk.

5. 22. Uluslararası Gıda Sanayi, Makine ve İlgili Endüstriler Fuarı (INFOOD)

6. İstanbul Ticaret Odası Fuarları Hk.

7. Türkiye - Ukrayna İş Forumu

8. Namibya'da Elektrik Ve Sağlık Alanında Yayınlanan İhale Duyuruları

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. ABD - Section 232

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Section 232 soruşturmaları sonucunda ülkemiz menşeli bazı çelik ürünlerine ilave % 25, bazı alüminyum ürünlerine ilave % 10 vergi uygulandığı bildirilmektedir.

24 Ocak 2020 tarihli Başkanlık Kararı'nda önlem alındığından bu yana, önleme tabi olmayan çelik çiviler ve alüminyum tellerdeki ithalatın ciddi artış gösterdiğinden hareketle, söz konusu ürünlerin de 8 Şubat 2020'den itibaren sırasıyla ilave %25 ve ilave %10 vergiye tabi olacağı belirtilmektedir. Öte yandan, söz konusu Başkanlık Kararı henüz ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanmamış olup, ilgili ürünlerin ve tarifelerinin tam listesinin adı geçen Karar'ın ekinde yayımlanması beklendiği belirtilmektedir. Söz konusu karara https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-adjusting-imports-derivative-aluminum-articles-derivative-steel-articles-united-states/ adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

2. Expo Kyrgyzstan-Eurasia 2020 Fuarı

Bişkek Ticaret Müşavirliği'nin yazısına atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 20-22 Mart 2020 tarihlerinde Bişkek'te Kırgızistan ve BDT üye devletleri Odalarının Yönetim Kurulunun başkanlığında ve K.C. Ekonomi Bakanlığı, Kırgızistan Devlet Sanayi, Enerji ve Maden Komitesi ve Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası organizatörlüğünde 1. Uluslararası Sanayi Fuarı - EXPO KYRGYZSTAN-EURASIA 2020'nin düzenleneceği bildirilmekte olup, fuara ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

İlgili firmaların "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlıkları internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.

Ek-1: Fuara İlişkin Bilgi Notu

3. Caspian Ports&Shipping” 2. Uluslararası Ulaştırma-Lojistik Forumu ve Fuarı

Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Orta Koridoru, Kazakistan üzerinden transit geçişleri, dış ticaret ve lojistik hizmetlerini geliştirme amacı taşıyan, 300'den fazla yerli ve yabancı yatırımcı, ulaştırma ve lojistik şirketleri ile kamu kurumları ve uluslararası kuruluşlardan temsilcilerin katılımının beklendiği "Caspian Ports&Shipping” 2. Uluslararası Ulaştırma-Lojistik Forumu ve Fuarının 28-30 Nisan 2020 tarihlerinde Aktau'da gerçekleştirileceği bildirilmekte olup, fuara ilişkin bilgi notu ekte yer almaktadır.

İlgili firmaların "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlıkları internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.

Ek-2: Fuara İlişkin Bilgi Notu

4. Mechanical & Electrical Manufacturing Company S.A. Adlı Şirketin Temsilcileriyle Yapılan Görüşme Hk.

T.C. Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Trablus Büyükelçimizin, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başkanlık Konseyi üyesi Kıdemli Bakan Muhammed Ammaria Zayed'in yönlendirmesi üzerine ziyaret talebinde bulunduğu belirtilen "Mechanical&Electrical Manufacturing Company S.A." (MEM) adlı Libya devlet şirketinin temsilcileri Genel Müdür Mühendis Jamal Abushagour, Dış Yatırımlar İdaresi Müdürü Abdülvahid Ali Malik El-Şami ve Ammari Zayed'in Danışmanı Muhammed El-Fatih Ali Muhammed Gargum ile görüştüğü belirtilmektedir. Söz konusu görüşmede, Genel Müdür Jamal Abushagour'un, MEM şirketinin Libya İktisadi ve Sosyal Kalkınma Fonu'na bağlı olduğunu, bağımsız bütçe ve tüzel kişiliği bulunduğunu, Libya ticaret kanunları hükümlerine uygun faaliyet gösterdiğini, Gıryan'da 200 hektara varan bir alanda çeşitli mekanik ve elektrik sanayileri alanlarında faaliyet gösteren bir sanayi komplekslerinin olduğunu ve ilave inşaat çalışmalarıyla yeni sanayi alanlarını da içerecek şekilde genişletilebileceğini, ilgi duyabilecek Türk şirketleriyle ortak yatırım yapma isteğinde olduklarını bildirdiği ifade edilmektedir.

MEM'in Arapça mektubunda, Türk şirketleriyle mekanik-elektrik endüstrisi, madenlerin dökümü, şekillendirilmesi ve dövülmesi gibi alanlarda yatırım yapılması arzusunda oldukları, İlaç ve Tıbbi Malzeme Genel İmalat Şirketinden alınan mektupta ise, ilaç ve tıbbi malzeme üretimi gibi alanlarda ilgi duyabilecek şirketlerle temas etmek istedikleri bildirilmektedir.

Ek-3: Faaliyet Ve Taleplere İlişkin İletilen Arapça Mektup

Ek-4: Mektubun Trablus Büyükelçiliğimizce yapılan Türkçe çevirisi

Ek-5: UMH Sağlık Bakanlığı'na Bağlı İlaç Ve Tıbbi Malzeme Genel İmalat Şirketinden Alınan İngilizce Mektup

5. 22. Uluslararası Gıda Sanayi, Makine ve İlgili Endüstriler Fuarı (INFOOD)

Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, "22. Uluslararası Gıda Sanayi, Makine ve İlgili Endüstriler Fuarı (INFOOD)”nın 28-31 Ocak 2020 tarihleri arasında Fars Eyaleti Uluslararası Fuarlar Merkezi'nde düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu fuar hakkında ayrıntılı bilgiye aşağıda kayıtlı internet ve e-posta adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

-İnternet adresi : www.eventsportal.ir www.shiraz.ifoodexpo.com

-E-posta adresi: info@ifoodexpo.com

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar'' kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan ‘'Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri''nde yer alması gerektiği bildirilmektedir.

6. İstanbul Ticaret Odası Fuarları Hk.

İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan bir yazıda, Dünya gıda sektörüne yön veren uluslararası gıda fuarlarına katılım sağlanmasının ülkemiz ihracatına önemli bir ivme kazandırdığı ifade edilmektedir.

Gıda fuarları arasında SIAL'in önemli bir marka olduğu ve uluslararası platformda kazandığı başarılar doğrultusunda, Amerika, Asya ve Avrupa'da sektörün en önemli organizasyonları arasında yer aldığı belirtilerek söz konusu kıtalarda düzenlenecek olan SIAL Gıda Fuarlarına Odaları tarafından Türkiye milli iştiraki organizasyonları gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu itibarla, İstanbul Ticaret Odası 2020 yılı fuar programında;

· SIAL Canada, 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında Montreal - Kanada,

· SIAL China, 13-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında Şanhay - Çin Halk Cumhuriyeti,

· SIAL India, 17-19 Eylül 2020 tarihleri arasında Yeni Delhi - Hindistan,

· SIAL Paris, 18-22 Ekim 2020 tarihleri arasında Paris - Fransa

Fuarlarının yer aldığı bildirilmektedir.

İrtibat :

Şeyma Ceren Yurttaş : 0212 455 65 07 / seyma.yurttas@ito.org.tr

Sibel Tayanç : 0212 455 61 11/ sibel.tayanc@ito.org.tr

İdil Aslantaş : 0212 455 61 13 / idil.aslantas@ito.org.tr

Aylin Odabaş : 0212 455 61 07 / 0533 959 30 57 / aylin.odabas@ito.org.tr

7. Türkiye - Ukrayna İş Forumu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)'nun yazısına atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 3 Şubat 2020 tarihinde yapacağı Ukrayna ziyareti vesilesiyle, aynı gün Kiev'de Türkiye - Ukrayna İş Forumu düzenleneceği belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen firmaların 31 Ocak 2020, Cuma günü saat 18:00'e kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1155/14395 internet bağlantısında yer alan formu eksiksiz doldurarak kayıt yaptırmaları ve kaydı takiben ekte yer alan formatta biyografi ve firma tanıtım yazısını hazırlayarak, DEİK Avrasya Bölgesi Direktörlüğü'ne (avrasyabolgesi@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.

Ek-6: İletişim & Katılım Koşulları, Firma Bilgi Notu

Ek-7: Örnek CV

8. Namibya'da Elektrik Ve Sağlık Alanında Yayınlanan İhale Duyuruları

T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Namibya'da elektrik işlerini düzenleyen devlet kuruluşu NamPower'ın elektrik alanında son başvuru tarihi 14 Şubat 2020 olan ihale duyuruları ile Namibya Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sağlık alanında yayınlamış olduğu ve son başvuru tarihi 31 Ocak 2020 olan ihale duyurularına yer verildiği bildirilmektedir.

Ayrıca, elektrik alanındaki ihale duyurularına https://www.nampower.com.na/bids.aspx internet bağlantısından, Sağlık alanında yayınlanan ihale duyurularına ise http://mhss.gov.na/documents/119527/574614/Advert.pdf/ee711d60471f-4fa3-a811-3e5762f06cf5 internet adreslerinden de ulaşabileceği belirtilmektedir.

EK-8: İhale DuyurularıEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

ek-7.docx

EK-8.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.