2020/028 Sirküler (31.01.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-028

Sayın Üyemiz;

1- Bulgaristan Referans Fiyat Düzenlemesi

2- Avrupa Birliği-Analog Ülke Talebi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1- Bulgaristan Referans Fiyat Düzenlemesi

Sofya Ticaret Müşavirliiğin yazısına atıfla Türkiye İhracat Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bulgaristan Gümrük Kanunu'nda 31/12/2019 tarihinde yapılan değişiklikle anılan Kanuna eklenen 66c, 195a ve Ek 40'ıncı maddeler uyarınca, 01/01/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yüksek risk teşkil eden, Gümrükler Ajansı Başkanı tarafından hazırlanarak Maliye Bakanı tarafından onaylanan belirli ülke menşeli liste kapsamı eşya için referans fiyat uygulanmasına karar verildiği ifade edilmektedir.

Kanunda yapılan mevzubahis değişikliklerle, söz konusu eşyanın Bulgaristan'a ithalatında yapılan gümrük kontrollerinin artırılacağı, eşyaya ilişkin beyan edilen gümrük kıymetinin belirlenmiş olan referans değerin altında olması durumunda ithalat esnasında doğacak gümrük vergisi ve diğer vergi yükümlülüklerini garanti altına alacak miktarda teminat sunulması gerektiği belirtilmektedir.

Referans fiyatların Eurostat COMEXT veri bankasından temin edilecek aylık istatistikler bazında tespit edileceği, Avrupa Komisyonu'nun Ortak Araştırma Merkezi sistemi olan THESEUS aracılığıyla üye ülkeler gümrük idarelerinin erişimine açılacağı ifade edilmektedir.

EK-1: Bulgaristan Maliye Bakanı Talimatı ve Türkçe Tercümesi (6 Sayfa)

2- Avrupa Birliği-Analog Ülke Talebi

Avrupa Komisyonu'ndan alınan yazıya atıfla T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Belarus menşeli "demir ve alaşımsız çelikten dikişli borular ve tüpler” (7306.30.41,7306.30.49,7306.30.72,7306.30.77 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı tatbik edilmekte olan anti-damping önlemine ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması (expiry review) başlatılmış olduğu belirtilmekte, konuya ilişkin 24 Ocak 2020 tarihli AB Resmi Gazetesi nüshasına https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2020.024.01.0017.01.EN G&toc=OJ:C:2020:024:FULL internet adresinden ulaşılması mümkün olduğu ifade edilmektedir.

Hâlihazırda devam etmekte olan söz konu soruşturma çerçevesinde, Belarus'un piyasa ekonomisi uygulayan bir ülke sayılmamasından hareketle, "normal değer” ve damping marjı hesaplamalarında Türkiye'nin "emsal ülke” (analogue country) olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir. Mevzubahis yazıda devamla, mezkûr soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye'de üretim ve satışın olup olmadığına ilişkin malumat; eğer varsa bunları gerçekleştiren firmalar ile üretici birliklerinin isim ve iletişim bilgileri talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, açılan soruşturma kapsamında Avrupa Komisyonu ile işbirliğine gitmek isteyen firmaların iletişim bilgilerinin, 3 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 10.00'a kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.Ekler:
EK-1 (2).pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.