2020/032 Sirküler (05.02.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-032

Sayın Üyemiz;

1. Avusturalya Zararlı Kontrolü

2. Nijerya İhracat Sorunları

3. Confindustria Etkinliği

4. Moldova- Eşyanın Gümrük Kıymetinin Belirlenmesine Dair Yönetmeliği Değişikliği

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.1. Avusturalya Zararlı Kontrolü

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avusturalya Federal Tarım Bakanlığı tarafından 2019-2020 döneminde "kahverengi kokarca böceği - brown marmorated stink bug (BMSB)” ile mücadele kapsamında ülkemizden çeşitli firmaların fumigasyon hizmeti sunmak için akredite edildiği bildirilmektedir.

Avusturalya Federal Tarım Bakanlığı tarafından 24/01/2020 tarihinde yayınlandığı belirtilen 08-2020 sayılı duyuru ile Yakutlar Liman Hizmetleri İlaçlama Taş. San. Ve Tic. Ltd. Şti. firmasının fumigasyon hizmeti sunma izninin askıya alındığı ve bahse konu firma tarafından fumigasyonu yapılan konteynerlerin Avusturalya'ya varışını takiben yeniden fumigasyonunun yapılacağı, yapılamayanların ise iade edileceği duyurusunun yapıldığı, duyuru metninin https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/08-2020 adresinde yer aldığı ifade edilmektedir.

2. Nijerya İhracat Sorunları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan e-posta yazısında, Ticaret Bakanlığı ile çalışmaları yürütülen Türkiye İhracat 2023 hedefleri kapsamında, Lojistik Merkezleri ile ilgili olarak TİM tarafından yapılacağı belirtilen bir çalışmada değerlendirilmek üzere Nijerya'ya yönelik olarak;

- Bölgeye ihracat yapan firmaların sorunları

- Tahsilat problemleri

- Limanlarda yaşanan sorunlar

- Bölge içi nakliyede varsa sıkıntılar (ülkeler arası sınır geçişleri vs.)

- İhracatı artırmak için depo/gümrükleme/iç nakliye dahil ihtiyaçların olup olmadığı

- Pazarlama/tanıtım faaliyeti ihtiyaçları

hususlarında bilgilere ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede Nijerya'ya yönelik söz konusu bilgilerin ekte yer alan görüş bildirme formu ile6 Şubat 2020 Perşembe günü günü saat17:00'ye kadareo@baib.gov.tradresimize iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

EK-1:Görüş Bildirme Formu

3. Confindustria Etkinliği

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İtalya Sanayiciler Birliği Konfederasyonu'nun (Confindustria) organize ettiği, İtalyan ve uluslararası şirketleri bir araya getirmeyi amaçlayan CONNEXT 2020 isimli etkinliğin 27-28 Şubat 2020 tarihlerinde Milano'da düzenleneceği ifade edilerek, ikinci kez düzenlenecek olan söz konusu etkinliğin sanayi birlikleri, ticaret odaları, özel ve kamu kurumları, kredi ve finans kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve her ölçekteki şirketin katılımıyla tecrübe ve görüş paylaşımı imkanı sağlayacağı; bu yılın temalarının 'Smart Factory', 'Sustainable Planet', 'People at the Heart Progress' ve 'Cities of the Future' olarak belirlendiği, İtalyan ve uluslararası şirketler arasında B2B düzenlenmesi imkanı sunacağı belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğe ilişkin bilgilere https://connext.confindustria.it/2020/international?locale=en internet bağlantısından ve ekte yer alan broşürden ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

EK-2: Confindustria Brochur

4. Moldova- Eşyanın Gümrük Kıymetinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik Değişikliği

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sayın Bakanımızın 30 Aralık 2019 tarihinde Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştirdiği ve görüşme sırasında, Türk ürünlerine Moldova'da referans fiyat uygulanması yönündeki şikayetimizin gündeme getirilerek, sorunun çözümüne yönelik Moldova tarafından gerekli adımları atılmasının talep edildiği bildirilmektedir.

Moldova Ekonomi ve Altyapı Bakanı tarafından 15/08/2016 tarihli ve 974 sayılı Hükümet Kararı ile 19/11/2016 tarihinde yürürlüğe giren "Eşyanın Gümrük Kıymetinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik"te 27/12/2019 tarih ve 705 sayılı Karar ile 01/03/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişikliğin yapıldığı ve bahse konu kararın adı geçen ülkenin Resmî Gazetesinde yayımlandığı belirtilmektedir.

Söz konusu Yönetmelik değişikliğinin Romence ve Rusça dillerdeki nüshaları ile 2016 tarihinde yayımlanan bahse konu Yönetmeliğe 27.12.2019 tarihinde yapılan değişikliklerin derç edildiği İngilizce nüshası ve değişikliğe ilişkin değerlendirmelerin bulunduğu bilgi notu ekte yer almaktadır.

EK-3: Yönetmelik Değişikliğine ilişkin Bilgi Notu

EK-4: Yönetmelik- Rusça Nüsha

EK-5: Yönetmelik- Romence Nüsha

EK-6: Eşya-Gümrük Kıymetinin Belirlenmesine Dair Yönetmelik te Yapılan Değişikliklerin Derç Edildiği İngilizce MetinEkler:
EK -1.docx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.