2020/035 Sirküler (12.02.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-035

Sayın Üyemiz;

1. 17. My Karachi Fuarı Duyurusu

2. 23. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı Duyurusu

3. Maya Treni Projesi

4. Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı

5. Senegal Ve Gambiya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

6. Türkiye-Ukrayna STA Müzakereleri-Hizmet Ticareti ve Yatırımların Kolaylaştırılması

7. Taslak Ulusal Yeterlilik Metinlerine İlişkin Görüş Talebi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.1. 17. My Karachi Fuarı Duyurusu

Karaçi Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin yazısına atıfla T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Pakistan'ın en büyük sanayi ve ticaret odası olan Karaçi Sanayi ve Ticaret Odası (KCCI) tarafından "17. My Karachi Fuarı"nın Armony Vahası (Oasis of Harmony) temasıyla 3-5 Nisan 2020 tarihleri arasında Karaçi'de düzenleneceği ifade edilen fuara ilişkin bilgilerin ilgili kuruluşlarımıza iletilmesi konusunda yardım talep edildiği bildirilmektedir.

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.

EK-1:17. My Karachi Fuarı_Ek_My Karachi Exhibition Brochure

EK-2:17. My Karachi Fuarı_Ek_My Karachi Exhibition Flyer

2. 23. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı Duyurusu

Saraybosna Ticaret Müşavirliğinin yazısına atıfla T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 31 Mart - 4 Nisan 2020 tarihleri arasında Mostar/Bosna Hersek'te "23. Uluslararası Mostar Ekonomi Fuarı''nın düzenleneceği ifade edilmektedir. Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçiliği tarafından Ticaret Bakanlığı'na 2020 yılında Bosna Hersek'te düzenlenecek fuarların listesinin iletildiği belirtilmekte ve bahse konu listenin ekte yer aldığı belirtilmektedir.

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar'' kapsamındaki desteklerden yararlanabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığın internet sitesindeki "2020 Yılı Bireysel Katılımı Desteklenecek Uluslararası Sektörel Fuarlar Listesi''nde yer alması gerektiği konusunda firmaların bilgilendirilmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

EK-3: 2020 Yılındaki Bosna Hersek'te Düzenlenecek Fuarlar Listesi

3. Maya Treni Projesi

Meksiko Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Meksika'nın Yucatan Yarımadası'nda inşa edilmesi planlanan yolcu ve yük treni ağı projesi olan ve 01.12.2018 tarihinde göreve başlayan Devlet Başkanı tarafından önem verilen Maya Treni projesinin ilk dört etabına ilişkin teklif çağrılarının Ocak ayı itibarıyla yayınlanmış olduğu belirtmekte ve proje geliştikçe inşa edilecek istasyonların çevresinde özellikle Cancun, Tulum ve Merida bölgelerinde otel, altyapı, sanayi tesisi ve kentsel gelişim alanlarında yeni projeler ile iş fırsatlarının ortaya çıkmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Meksika Ulusal Turizm Tanıtım Fonu (FONATUR) Direktörü ile yapılan görüşmeler ve kamuya açık kaynaklardan edilen bilgiler doğrultusunda Ticaret Müşavirliğince hazırlanan not ekte iletildiği belirtilmektedir.

EK-4: Meksiko Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği tarafından hazırlanan bilgi notu

4. Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın ilkinin 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında Meksika'nın Meksiko şehrinde Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin organizatörlüğünde gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bahsi geçen fuarın gerçekleştirilmesinin Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN ve Meksikalı mevkidaşının iki ülke arasında ticari ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ortak kararlılıklarının bir ifadesi olduğu ayrıca fuar açılışının Sayın Bakanlar tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Meksika'nın dünyanın 11'inci büyük ekonomisi olması, dış ticaret bakımından ülkemizin bölgede yoğunluklu ticari faaliyet gösterdiği ülkelerden birisi olmaması gibi unsurların bu ülkeyi Türk iş insanları için önemli bir cazibe odağı haline getirdiği ifade edilerek tarım ürünleri, petrol ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya sektörlerinde bu ülkeye yapılacak ihracatın büyük bir potansiyel teşkil ettiği bildirilmektedir.

Türkiye-Meksika ticari ilişkilerinin yüksek potansiyele sahip olduğu ve Sayın Bakanların bu potansiyeli gerçekleştirme iradelerinin olduğu belirtilerek yukarıda zikredilen sektörlerde faaliyet gösteren firmaların geniş katılımıyla bir fuarın sağlanmasında fayda olduğu ifade edilmektedir.

5. Senegal Ve Gambiya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Genel Sekreterliği'nden alınan bir yazıda, AKİB tarafından ihracat pazarlarının çeşitlendirilmesi ve mevcut ihracat potansiyelinin arttırılması amacıyla 16-20 Mart 2020 tarihleri arasında Senegal ve Gambiya ülkelerine yönelik olarak gıda sektörel ticaret heyeti düzenleneceği bildirilmektedir.

Ticaret heyeti programı dahilinde, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteğiyle her iki ülkedeki gıda ithalatçı, toptancı ve distribütör firmaları ile katılımcı şirketlerinin arasında ikili iş görüşmeleri düzenlenmesi ve sektörle ilgili toptancı, Pazar ve tesis ziyaretleri yapılması planlandığı ifade edilmektedir.

Anılan heyet organizasyonunun 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Tebliği kapsamında devlet destekli olarak planlanmış olduğu, katılım bedelinin devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde kişi başı 1900 USD olarak belirlendiği, devlet desteğinin heyet gerçekleştikten sonra AKİB tarafından alınacağı, devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcıların sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi değildir) gerektiği, heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin AKİB'e iletilmesi yeterli olacağı belirtilmektedir.

Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan, heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacağı, katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişinin heyet organizasyonuna katılabileceği, heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerektiği, katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmediği belirtilmektedir.

Heyetin devlet desteği kapsamına alınabilmesi adına, Ticaret Bakanlığı'na başvuru yapılacağı, katılmak isteyen firmaların en geç 17 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 13.00'e kadar başvuru yapmaları gerektiği, başvuru yapmak için; aşağıda belirtilen başvuru linkinden ulaşılabilecek elektronik başvuru formunun her katılımcı kişi için ayrı ayrı doldurulması gerektiği belirtilmektedir. Heyet için yeterli katılımcı sayısına ulaşıldığında, AKİB tarafından katılımcılara iletilecek bilgiye istinaden, ödemelerin yapılacağı, katılımcı başvuru yaptıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı katılımdan vazgeçen firmaların ödemiş oldukları katılım bedeli iade edilemeyeceği ifade edilmektedir.

Başvuru linki : https://forms.gle/M1aQ1PTRC6PWEBaj6

EK-5: Katılım Şartları

EK-6 :Senegal Gambiya Gıda Sektörel Ticaret Heyeti

6. Türkiye-Ukrayna STA Müzakereleri-Hizmet Ticareti ve Yatırımların Kolaylaştırılması

T.C. Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, ülkemiz ile Ukrayna arasında hizmet ticareti, yatırımların kolaylaştırılması ve elektronik ticareti de içeren kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması (STA) akdedilmesine yönelik müzakereler sürdürüldüğü ifade edilmektedir.

600'den fazla Türk firmasının faaliyet gösterdiği ve potansiyel yatırımcılarımız açısından da oldukça önemli olduğu değerlendirilen Ukrayna'da, hâlihazırda yatırımları bulunan ya da ticari ilişkilerini sürdüren firmaların yasal düzenlemeler ve uygulamalar bakımından bürokratik engellerle karşılaştıklarına, hukuki uygulamalarda yeknesaklığın sağlanamaması nedeniyle zaman kaybı ve maliyet artışı yaşandığına dair şikâyet ve bilgilerin iletildiği; yatırımcıların Ukrayna'da yaşadığı sorunlar arasında; izin ve ruhsat süreçlerinin şeffaf ve objektif kriterlere dayanmaması, çalışma ve oturma izinlerine ilişkin zorluklar, taşımacılık ve lojistik problemleri, gümrüklerde çıkarılan zorluklar ve keyfi uygulamalar, para transferlerinde yaşanan sıkıntılar ile sektörlere (telekomünikasyon ve havayolu taşımacılığı gibi) özel bazı sorunlar olduğunun tespit edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, STA müzakerelerinde görüşülmek üzere ülkemiz bakış açısını yansıtan bazı anlaşma metni önerilerinin Ticaret Bakanlığınca hazırlanmış olan taslak metinlerinin ekte yer aldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, ekte yer alan "Yatırımın Kolaylaştırılması Faslı" ve "Gerçek Kişilerin Dolaşımı Hakkında Ek" metinlerinin Ukrayna tarafına resmi olarak sunulmasında herhangi bir sakınca olup olmadığı ve varsa ilave edilmesinde yarar görülen diğer hükümlere/hususlara ilişkin görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formu ile en geç 18 Şubat 2020 mesai bitimine kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK-7: Türkiye-Ukrayna STA Müzakereleri-Hizmet Ticareti ve Yatırımların Kolaylaştırılması_Ek_Annex on Movement of Natural Persons TR Proposal (3 Sayfa)

EK-8: Türkiye-Ukrayna STA Müzakereleri-Hizmet Ticareti ve Yatırımların Kolaylaştırılması_Ek_TR Proposal-Annex - Transport and Logistics Services (9 Sayfa)

EK-9: Türkiye-Ukrayna STA Müzakereleri-Hizmet Ticareti ve Yatırımların Kolaylaştırılması_Ek_TR Proposal-Chapter on Investment Facilitation (5 Sayfa)

EK-10: Görüş Bildirme Formu

7. Taslak Ulusal Yeterlilik Metinlerine İlişkin Görüş Talebi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş. (İZAYDAŞ) arasında 12.04.2019 tarihinde imzalanan "Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü" kapsamında İZAYDAŞ tarafından 6 adet taslak Ulusal Yeterlilik hazırlanmış olduğu; bahsi geçen yeterliliklerin tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılayarak içerik kalitesinin sağlanması ve kabul edilebilirliğinin arttırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak görüş ve önerilere ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, İZAYDAŞ'ın İşbirliği Protokolü kapsamında hazırlamış olduğu ulusal yeterliliklere ilişkin görüş ve değerlendirmelerinin anılan kuruma iletilmesini teminen https://bit.ly/2GZz1Ax linkinde yer alan formlara işlenerek 14 Şubat 2020 Cuma günü saat 12.30'a kadar Birliğimiz eo@baib.gov.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.jpg

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.docx

EK-8.docx

EK-9.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.