2020/036 Sirküler (13.02.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-036

Sayın Üyemiz;

1. Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı

2. Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Görüş Talebi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı

T.C Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, 17-20 Nisan 2020 tarihleri arasında Meksika'nın Meksiko şehrinde ‘'Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı'' Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince düzenleneceği bildirilmektedir.

Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar PEKCAN tarafından açılışı yapılacak bu etkinliğe ülkemizin Meksika'ya ihracat potansiyeli yüksek olan sektörlerinde, tarım ürünleri, petrol ürünleri, lastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya sektörlerinde, firmalarımızın yoğun katılım sağlaması hususu Sayın Bakanımızda ayrıca talimatlandırıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede anılan etkinliğe ilişkin olarak 19-21 Şubat 2020 tarihleri arasında Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul ve İzmir şehirlerinde tanıtım toplantıları düzenleneceği bildirilmektedir.

EK-1: Takvim

2. Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Görüş Talebi Hk.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Meslek Standartları Dairesi Başkanlığı tarafından iletilen yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Ulusal İstihdam Stratejisi ve Eylem Planları (2017-2019) kapsamında temel politika eksenlerinden biri olan "Eğitim İstihdam İlişkisinin Güçlendirilmesi"ne yönelik olarak anılan kurumun sorumlu olduğu 4.9 numaralı tedbirin "Ülkemizde icra edilen mesleklerin ve tanımlarının yer aldığı ulusal meslek sınıflama sistemi oluşturulacak, işgücü piyasasının kuramsal, istatistiki ve bilişim altyapısı bu sınıflama sistemine göre yeniden düzenlenecektir" şeklinde tanımlandığı belirtilmektedir.

Türkiye Meslek Sınıflama Sisteminin oluşturulmasına ilişkin çalışmalar kapsamında ilgili tarafların temsil edildiği Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Çalışma Grubunun oluşturulduğu, meslek sınıflama sisteminin tasarımının oluşturulmasına yönelik esaslar çerçevesinde ISCO 08 (Uluslararası Standart Meslek Sınıflaması) baz alınarak ülkemizdeki iş ve mesleklerin sınıflandırılması çalışmalarının başlatıldığı ve yapılan çalışmalar sonucunda nihai halini alan taslak sınıflamaya ilişkin Türkiye Meslek Sınıflama Sisteminde belirlenmiş meslekler ile iş ve meslek unvanlarının doğrulanması, sistemin kalite ve kabul edilebilirliğinin sağlanması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların değerli görüş ve önerilerine ihtiyaç duyulduğu ifade edilmektedir.

Bahse konu taslak sınıflamaya ilişkin görüşlerin "Görüş Değerlendirme Formu”na işlenerek en geç 14 Şubat 2020 15.00'a kadar Birliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Not: http://link.myk.gov.tr/url/090120/TMSS.rar bağlantısı üzerinden Türkiye Meslek Sınıflama Sistemi Kitapçığı, Meslekler Listesi ile İş ve Meslek Unvanları Listesi ve görüş bildirim formuna ulaşılabilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.