2020/042 Sirküler (20.02.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-042

Sayın Üyemiz;

1.İran Sınırından Yumurta İthalatı Hk.

2.Güney Kore Fuarları - Seminer

3.Valencia Portakal Satış İhalesi

4.Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Hk.

5.Meksika Bilgilendirme Semineri Hk.

6. Güney Afrika / Rekabet Avantajı

7. Polonya Firma Uyarısı

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.


e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.
1. İran Sınırından Yumurta İthalatı Hk.

Erbil Gümrük Ataşeliğinden iletilen yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Irak Tarım Bakanlığı'nın lisansı şartına bağlanmasına rağmen, anılan Bakanlıkça herhangi bir ithalat lisansı düzenlenmemesi nedeniyle yumurta ithalatına fiili olarak izin verilmeyen Irak pazarına, çeşitli firmalarca alternatif kanallarla sevkiyatların devam ettiği belirtilmekte, daha çok İran-Irak sınırındaki sıkı olmayan uygulamalar ve resmi olmayan kanalların etkinliğinden faydalanarak pazara yumurta arzını sağlama yönünde girişimlerin sürdüğü ifade edilmektedir.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) yetkilileri ile yapılan görüşmelerde söz konusu durumun muhataplarımızca vurgulanarak, meydana gelen yakalamalarda Türk menşeli ürünlere ve firmalara da rastlanıldığı belirtilmektedir. Irak tarife cetvelinde meydana gelen değişiklikler konusunda KIBY Gümrükler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmede ilgililerce bu konunun tekrar gündeme getirildiği ve bugüne kadarki uygulamada özellikle İran-Irak sınırındaki Başmak Hudut Kapısı'ndan resmi usuller dışında Irak'a yapılan ve yapılmaya çalışılan yumurta ithalatı girişimlerine yönelik yakalamalarda sıkı olmayan bir yaptırım yolu tercih edildiği bildirilmektedir.

ABD-İran gerilimi sonrasında ortaya çıkan yeni durumlar sebebiyle sınır uygulamaları ihlallerine karşı kurumsal olarak daha katı bir yaklaşımın ortaya konabileceği belirtilerek, ihracatçılar ve lojistikçilerin mağduriyetine yol açmamak adına firmalarımızın dikkatli olması için önceden uyarılmasında fayda görüldüğü ifade edilmektedir.

2. Güney Kore Fuarları - Seminer

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Seul/GÜNEY KORE'de 19-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında "Seoul Food and Hotel" fuarının Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti. tarafından; 25-27 Haziran 2020 tarihleri arasında "Import Goods Fair-İthal Ürünler Fuarı"nın ise Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenleneceği bildirilmektedir.

Öte yandan, bahsedilen etkinliklerde ülkemizin Güney Kore'ye ihracat potansiyeli yüksek olan sektörlerinde, özellikle gıda ve tarım ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya sektörlerinde, firmaların yoğun katılım sağlaması hususunun Sayın Bakanımızca ayrıca talimatlandırıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda anılan etkinliğe ilişkin olarak 24 Şubat-2 Mart 2020 tarihleri arasında Adana, Bursa, Gaziantep, İstanbul, Ankara ve İzmir şehirlerinde tanıtım toplantıları düzenleneceği belirtilmektedir.

Düzenleneceği Şehir

Tarih

Koordinatör İBGS

İzmir

24.02.2020

EİB

Bursa

25.02.2020

UİB

İstanbul

26.02.2020

İİB

Adana

27.02.2020

AKİB

Gaziantep

28.02.2020

GAİB

Ankara

02.03.2020

OAİB

3. Valencia Portakal Satış İhalesi

T.C. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Dalaman Tarım İşletmesinin 2020 yılı üretimi tahmini 4.500 Ton Valencia çeşidi portakal satış ihalesinin 28.02.2020 Cuma günü saat 14:00'de Dalaman Tarım İşletmesi'nde yapılacağı ifade edilmektedir.

EK-1: İhale İlanı

4. Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri Hk.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanmakta olduğu belirtilen ihracata yönelik destek programlarının tanıtımı amacıyla, 2020 yılı Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve İMMİB Genel Sekreterliği organizasyonunda, ilgili Ticaret ve Sanayi Odaları işbirliğinde, 2-3-4 Mart 2020 tarihlerinde Silivri, Edirne, Uzunköprü ve Çerkezköy'de, Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu seminerlere katılmak isteyen firmaların https://tinyurl.com/vwzyaf3 linki aracılığıyla katılım formunu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

EK-2: Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Programı

5. Meksika Bilgilendirme Semineri Hk.

İlgi: 18.02.2020 tarihli 2020/40 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirküler yazımızda Meksika Bilgilendirme Semineri'ne ilişkin bilgi verilmiştir.

Bu defa, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB)'nden alınan yazıda söz konusu seminerin programı bildirilmektedir.

Program

13:30-14:00 Kayıt

14:00-14:30 Meksika Pazarı Hakkında Bilgilendirme

- Esin Şen - T.C. Ticaret Bakanlığı

14:30-15:00 Fuar Destekleri Hakkında Bilgilendirme

- Ömer Kerman - T.C. Ticaret Bakanlığı

15:00-15:30 Türk İhraç Ürünleri Fuarı Hakkında Bilgilendirme

- Şerafettin Ceceli - Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı

15:30-16:00 Soru-Cevap

6. Güney Afrika / Rekabet Avantajı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Güney Afrika tarafından 1 Mart 2019 tarihinde demir/çelikten muhtelif vida, civata ve somun ürünleri (Güney Afrika gümrük tarife cetveline göre 7318.15.41, 7318.15.42 ve 7318.16.30 GTİP kodlu) ithalatına karşı korunma önlemi soruşturması başlatıldığı, 11 Temmuz 2019 tarihli Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) bildirimi ile ise soruşturma kapsamındaki ürünlere 200 gün süreyle uygulanmak üzere %102.10 oranında geçici önleme hükmedildiği bildirilmektedir.

Bu defa, 10 Şubat 2020 tarihli DTÖ bildirimi ile, adı geçen ürünlerde 27 Mart 2020 tarihinden itibaren 3 yıl boyunca, yıllar itibariyle sırasıyla %54.04, %52.04 ve %50.04 olarak uygulanması planlanan bir korunma önlemi alınmasının kararlaştırdığı ifade edilmektedir.

Ülkemiz DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın 9.1 maddesi kapsamında, Güney Afrika'nın söz konusu ürünler ithalatındaki payının %3'ün altında olması sebebiyle söz konusu önlemlerden muaf tutulmuş olup, bu oranın üzerine çıkılması halinde önlem kapsamına alınacağı belirtilmektedir.

Söz konusu gelişmelerin, bahse konu ürünlerin Güney Afrika'ya ihracatında ülkemize rekabet avantajı sağlayabileceği düşünülmektedir

EK-3: DTÖ Bildirimi

7. Polonya Firma Uyarısı

Varşova Ticaret Müşavirliği'nden alınan e-posta yazısında, son zamanlarda Polonya'da yaş meyve ve sebze ithalatı ve ticareti ile uğraşan yere1 firmaların bu sektörde iş yapmakta olduğu Türk ihracatçılarına çeşitli şekilde zorluk çıkarmakta olduğu, mal bedelinin tamamını ödemek yerine firmalardan kusurlu mal gönderdiği şeklinde credit note yazmaları istendiği ve gerçekte kusurlu olmayan mallar için de düşük fiyatlarla firmaları mağdur ederken kendi kârlarını artırtma yoluna gittikleri bildirilmektedir.

Mal, ülkemizden ex-work teslim alınmış, kalite ve paketleme kontrolü ithalatçı firma tarafından yapılmak zorunda ve sorumluluğunda olmasına rağmen, Polonya'ya geldiği zaman malların hasarlı, kalitesiz, özensiz paketlenmiş veya kusurlu olduğu iddia edilerek ciddi oranda fiyattan indirim talep edildiği belirtilmektedir. Çoğu zaman "credit note” talep ettikleri, birçok firmanın iş bağlantısını kaybetmemek için bu tür talepleri bir kereye mahsus kabul edip ithalatçı firmalara gönderseler de bu tür taleplerin son zamanda her parti mal için düzenli hale gelmeye başladığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Polonya'da mukim ve yaş meyve sebze ithalatı ve ticareti ile uğraşan ve ana şirketi Hollanda'da olan Polonyalı bir firmanın muhtelif Türk ihracatçı firmalardan bu tür taleplerde bulunduğu belirtilmektedir.

Söz konusu firma yetkililerinin bıraktıkları olumlu intiba ve firmanın yine aynı isimle Hollanda'da bulunan daha büyük bir firma ile olan bağları sebebiyle %70 peşin ödeme alarak birkaç gün arayla iki tır yükleme gerçekleştirdiği, ürünlerin büyük bir titizlik ile hazırlandığı, müşterinin talep ettiği kalibre, gramaj, ambalaj ve kalite konusunda özen gösterilmesine rağmen tırların varışı ile birlikte firmanın tutumunun değiştiği ve defalarca yapılan yazışma ve görüşmelere rağmen bakiyeyi ödemeye yanaşmamakla birlikte uzlaşma konusunda bir miktar ödeme yapabileceklerini ancak Türk firmaya çok büyük beklenti içinde olmamaları söylendiği, diğer bir tabir ile, gönderilen malı oldukça ciddi bir iskonto ile alıp konuyu kapatmak istedikleri bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.