2020/044 Sirküler (21.02.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-044

Sayın Üyemiz;

1. İran'da Yolcu Beraberi Döviz Uygulamaları

2. Litvanya Konferans Duyurusu

3. Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı

4. Ukrayna / Korunma Önlemi Soruşturması

5. 2020/17/EUve2020/18/EU Sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri

6. Tanzanya Denizcilik Hizmetleri Şirketi Tarafından Duyurusu Yapılan İhale

7. Meksika Bilgilendirme Semineri, 24 Şubat 2020

8. Troleybüs Alımına İlişkin İhale Duyurusu

9. Nijerya Ticaret Heyeti, 27-30 Nisan 2020

10. Polonya & Romanya Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti

11. Fuar Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
ANIL YILMAZ
Genel Sekreter V.


1.İran'da Yolcu Beraberi Döviz Uygulamaları

T.C. Ticaret Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, İran'da bazı tır şoförlerinin son dönemde İran gümrüklerinde yolcu beraberi dövizle ilgili sorunlar yaşamakta olduğuna ilişkin bilgiler alındığı belirtilmektedir.

İran Merkez Bankası'nın 13/05/2018 tarihinde hayata geçirdiği belirtilen uygulamasına göre, İran'a döviz getirilmesi durumunda, yolcu beraberinde kişi başına 10.000 (Onbin) Avro veya karşılığı dövizi aşmayacak şekilde döviz getirilmesinde herhangi bir beyan zorunluluğu bulunmadığı; bu miktarın üzerinde ise ülkeye girişte döviz, banka belgeleri veya isimsiz değerli kağıtların İran gümrük kapılarında bulunan Bank Melli şubelerine bildirilmesi ve doldurulacak beyanname aracılığıyla bir takip kodu alması gerektiği ifade edilmektedir. Ülkeye girişte 10.000 Avro'dan az döviz getirecek kişinin beyan zorunluluğu bulunmamasına rağmen, ülkeden 5.000 Avro'dan fazla para çıkaracak olması durumunda Gümrük Kapılarında Bank Melli şubelerine beyanda bulunmasında ve takip kodu almasında fayda olacağı bildirilmektedir. İran'da yolcu beraberi döviz, banka belgeleri veya isimsiz değerli kağıtların ülkeden çıkarılmasında izin verilen meblağ, yolcu başına havayolu ile 5.000 (Beşbin) Avro veya karşılığı döviz; karayolu, denizyolu ve demiryolu ise 2.000 (İkibin) Avro veya karşılığı döviz olduğu bildirilmektedir.

2.Litvanya Konferans Duyurusu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanı Sayın Ruhsar Pekcan'ın Litvanya'ya gerçekleştirmiş olduğu ziyaret sırasında, Litvanya'da düzenlenecek olan enerji sektörüne yönelik bir konferansın gündeme geldiği ifade edilmektedir.

Konuya dair Vilnius Ticaret Müşavirliğimizce; "Energy Tech Summit” adlı söz konusu konferansın 21-22 Mayıs 2020 tarihlerinde Vilnius/Litvanya'da düzenleneceği, elektrikli arabalar, temiz enerji kaynakları, enerji sektöründe yapay zeka ve otomasyonun kullanılması gibi konuların ele alınacağı bir çok uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yapacağı ifade edilmektedir.

3.Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisi yetkilisinin 23 Ocak 2020 tarihinde Kigali Büyükelçiliğimize bir ziyaret gerçekleştirdiği ve 18-20 Mart 2020 tarihlerinde Kigali'de yapılacak olan Büyük Göller Yatırım ve Ticaret Konferansı (The Great Lakes Investment and Trade Conference - GLITC) hakkında bilgi verdiği belirtilmektedir.

Anılan yetkilinin, konferansın BM Genel Sekreteri Büyük Göller Bölgesi Özel Temsilciliği Ofisince desteklendiğini ve konferansta bölgesel bütünleşmenin bir etmeni olan yatırıma ve sınır ötesi ticarete odaklanılacağını ve konferansın bu konularda bir platform teşkil ederek enerji, madencilik, tarım, altyapı vb. alanlarda Büyük Göller Bölgesi'nde projelerin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçladığını, böylece gençler ve kadınlar için iş ve geçim kaynaklarının oluşturulmasının teşvik edileceğini, 3 gün sürecek konferansın kamudan ve özel sektörden yaklaşık 700 katılımcıyı bir araya getirmeyi hedeflediğini ve ülkemizden katılım sağlanmasının memnuniyetle karşılanacağını ifade ettiği, konferansa sponsor olma, konuşmacı olarak katılma, sergi standı açma olanaklarının da bulunduğunu belirttiği ifade edilmektedir.

EK-1: Taslak Program

EK-2: Bilgi Notu-1

EK-3: Bilgi Notu-2

EK-4: Sponsorlar

EK-5: Stand Notu

4.Ukrayna / Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesine 18.02.2020 tarihinde bildirimi yapıldığı ve 19.02.2020 tarihinde yayımlandığı belirtilen "G/SG/N/6/UKR/16” numaralı bildirimde (EK-1), Ukraynalı "Karpatnafrokhim” firması başta olmak üzere yerli üreticilerin başvurusu üzerine "kostik soda (sodyum hidroksit)” ithalatına karşı 7 Şubat 2020 tarihinde bir korunma önlemi soruşturmasının başlatılmasına karar verildiği ve söz konusu kararın 11 Şubat 2020 tarihinde Ukrayna resmi gazetesinde yayımlandığı bildirilmektedir.

Bildirimde ilaveten, soruşturmanın Ukrayna Gümrük Tarife Pozisyonu Altında 2815.12.00.90 ürününü kapsayacağı; bahse konu soruşturmaya taraf olmak isteyen üçüncü kişilerin taleplerini soruşturma açılışının yayımlanma tarihinden itibaren 20 gün içerisinde, söz konusu soruşturmanın açılışına yönelik yazılı görüşlerini ise soruşturma açılışının yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Ukrayna Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanlığı'na iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu, soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabildiği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görüldüğü bildirilmektedir

5.2020/17/EUve2020/18/EU Sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 10 Ocak 2020 tarihli ve L7/11 ve L7/14 sayılı AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı belirtilen 2020/17/EU ve 2020/18/EU sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri kapsamında "chlorpyrifos-methyl" ve "chlorpyrifos” etken maddelerinin onayının yenilenmediği, bahse konu Tüzüklerin 16 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, üye ülkelerin "chlorpyrifos-methyl" ve "chlorpyrifos” etken maddelerini içeren bitki koruma ürünlerinin onaylarını 16 Şubat 2020 tarihine kadar geri çekmeleri, üye ülkeler tarafından tanınan geçiş dönemlerinin Tüzüklerin yürürlüğe giriş tarihlerinden itibaren üç ayı geçmemesi gerektiği, bu çerçevede söz konusu geçiş dönemlerinin 16 Nisan 2020 tarihine kadar sona ermesi gerektiği bildirilmektedir.

EK-6: Chlorpyrifos-Methyl ve Chlorpyrifos İçeren Bitki Koruma Ürünleri_Ek_2020-17-EU Uygulama Tüzüğü

EK-7: Chlorpyrifos-Methyl ve Chlorpyrifos İçeren Bitki Koruma Ürünleri_Ek_2020-18-EU Uygulama Tüzüğü

6.Tanzanya Denizcilik Hizmetleri Şirketi Tarafından Duyurusu Yapılan İhale

Darüsselam Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıda, Tanzanya Denizcilik Hizmetleri Şirketi/Marine Services Company Limited tarafından ihale duyurusu yapıldığı belirtilmektedir.

EK-8: Tanzanya Denizcilik Şirketi İhale Duyurusu

7. Meksika Bilgilendirme Semineri, 24 Şubat 2020

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri'nden (OAİB) alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, OAİB organizasyonunda, Ticaret Bakanlığı yetkilileri tarafından 24 Şubat 2020 Pazartesi günü saat 14:00'de Meksika pazarı ve potansiyeline ilişkin bir seminer düzenleneceği belirtilmektedir.

Seminerde, ülkemiz ihracat ana planı kapsamında hedef ülkeler arasında yer alan Meksika pazarı ve potansiyeline ilişkin detaylar aktarılacağı, ayrıca, 17 - 19 Nisan 2020 tarihleri arasında Meksika'nın Meksiko şehrinde, OAİB Genel Sekreterliği organizatörlüğünde düzenlenecek "Meksika Türk İhraç Ürünleri Fuarı”na yönelik de bilgilendirme yapılacağı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu seminere katılmak isteyen firmalarımızın en geç 21 Şubat 2020 Cuma günü saat 17:30'a kadar oaib-pr@oaib.org.tr mail adresine katılım teyitlerini vermeleri gerekmektedir.

8.Troleybüs Alımına İlişkin İhale Duyurusu

Saraybosna Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Saraybosna Kantonu Hükümeti ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığı'nın ihtiyaçları için 25 adet yeni troleybüs alımına ilişkin ihale duyurusu yapıldığı belirtilmektedir.

İhale duyurusuna EBRD'nin https://ecepp.ebrd.com/respond/49EPVKG9X4 adresinden ulaşılabileceği ve aday firmaların 23/03/2020 günü yerel saatle 12:00'a kadar tekliflerini iletebilecekleri belirtilmektedir.

EK-9: İhale Özet Bilgisi

9.Nijerya Ticaret Heyeti, 27-30 Nisan 2020

İlgi: 28.01.2020 tarihli 2020/22 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı yazımızda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu, TİM organizasyonu ile 27-30 Nisan 2020 tarihleri arasında Nijerya'ya inşaat ve yapı malzemeleri sektörlerini kapsayan bir Ticaret Heyeti düzenleneceği, Lagos şehrine yönelik söz konusu organizasyona, Gana, Fildişi Sahili ve Kamerun'dan da iş insanlarının davet edileceği nitelikli iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği iletilmişti.

Bu defa anılan ticaret heyeti inşaat ve yapı malzemeleri yanı sıra petrokimya, demir-çelik, alüminyum, cam ve seramik ürünleri, tıbbi ilaçlar, otomotiv endüstrisi, endüstriyel tuz, hazır giyim ve tekstil, makine ve aksamları, inşaat malzemeleri, kâğıt ve karton ürünleri, iş ve maden makineleri, elektrik elektronik, su ürünleri, şekerli ve çikolatalı mamuller ve meyve suları, ambalajlama sektörleri başta olmak üzere tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara göre imal ve ihraç eden firmaları kapsayacak şekilde (Genel Nitelikli) yeniden tasarlanmış olduğu, program dahilindeki İş Forumu ve ikili iş görüşmelerinin (B2B) sadece Nijerya özelinde gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Heyete katılım 30 kişilik kontenjanla sınırlı olup, başvuru ve ödemeler için son tarih 6 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimi şeklinde revize edildiği, bu tarihe kadar https://bit.ly/2RbWy7k internet bağlantısında yer alan Başvuru Formu'nun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki ekonomi sınıfı uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinden oluşan 13.000,00-TL tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR58 0001 5001 5800 7261 1743 61 numaralı hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının bestecoskuner@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği belirtilmektedir

Nijerya'ya girişin vizeye tabi olduğu, heyete katılmak isteyen firma temsilcilerinin vize başvurularını aşağıda detayları yer alan Vize İşlem Merkezi aracılığı ile şahsi olarak gerçekleştirmeleri gerektiği bildirilmektedir. Yapılan başvuruların, ödeme dekontları TİM'e ulaştıktan sonra kesinleşmekte olduğu, heyet hazırlık çalışmaları kapsamında uçak biletleri kesildikten ve otel rezervasyonları yapıldıktan sonra katılımcının katılımını iptal etmesi durumunda ücret iadesinin yapılamadığı ifade edilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi:

Beste Coşkuner: bestecoskuner@tim.org.tr 0212 454 00 96

Mehmet Cesuroğlu: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

EK-10: Heyet Taslak Programı ve Vize İşlem Merkezi İletişi

10.Polonya & Romanya Tekstil Ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından, ihracatta yeni pazarların bulunması ve dış pazarlardaki payımızın arttırılması amacıyla 14-18 Haziran 2020 tarihlerinde ve Lodz/Polonya ve Bükreş/Romanya'ya yönelik "Tekstil ve Konfeksiyon Sektörel Ticaret Heyeti” programı düzenlenmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Ticaret heyeti programı kapsamında, Ticaret Müşavirliklerimizin de desteği ile tekstil ve konfeksiyon firmaları ile katılımcı şirketler arasında ikili iş görüşmelerin düzenlenmesi ve sektörle ilgili tekstil perakende alanlarının ziyaret edilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Program çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtilen Heyet Programı "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği'ne İlişkin Tebliğ” kapsamında değerlendirileceği, ticaret heyetinin tahmini katılım bedeli kişi başı 1350 USD olduğu belirtilmektedir. (İki kişi katılmak istenmesi durumunda iki kişi için tahmini katılım bedeli toplam 1900 USD'dir.) Katılım bedeli devlet desteği düşülmüş ön destekli olacak şekilde hesaplanan kişi başı tutar olduğu, yaşanabilecek artış veya azalışlar katılımcılara yansıtılacağı, devlet desteği heyet gerçekleştikten sonra GAİB tarafından alınacağı ifade edilmektedir.

Devlet desteğinin hak edilebilmesi için katılımcıların sermaye şirketi olması (şahıs şirketleri desteğe tabi olmadığı belirtilmektedir), GAİB tarafından heyet öncesi ve sonrası talep edilen belgelerin GAİB'e iletilmesi yeterli olacağı bildirilmektedir. Heyet organizasyonu ön destekli olduğundan heyetten sonra katılımcılara herhangi bir destek ödemesi yapılmayacağı, katılımcı şirketlerden devlet destekli olarak en fazla iki kişi heyet organizasyonuna katılabilmektedir. Heyet organizasyonuna şirketleri adına katılacak olan temsilcilerin mutlaka heyetin düzenlendiği tarihlerde katılımcı şirket ortağı veya şirketin SGK'lı çalışanı olması gerektiği, katılımcı şirket ile organik bağı olan başka bir şirketten SGK'lı çalışan olsa dahi destek kapsamına girmeyeceği belirtilmektedir.

Ticaret heyetine katılmak isteyen firmaların ekte yer alan formları doğru ve eksiksiz olarak doldurarak en geç 03 Mart 2020 tarihine kadar leylakahraman@gaib.org.tr; ilkeozkilic@gaib.org.tr; berivantimur@gaib.org.tr e-posta adreslerine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

EK-11: Taslak Program

EK-12: Katılımcı Şirket Bilgi Formu

EK-13: Katılımcı Şirket Talep Yazısı

EK-14: Heyet Katılım Sözleşmesi

11.Fuar Duyurusu

Saraybosna Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Saraybosna'da 23-26 Nisan 2020 tarihlerinde "SARAJEVO4WALLS - 4. Uluslararası Mobilya, İç ve Dış Dekorasyon, Teknik ve Yan Sanayi Fuarı” ve 13-16 Mayıs 2020 tarihlerinde "BAU SARAJEVO - Uluslararası İnşaat ve Metal Sanayi Fuarı” düzenleneceği ve bilgileri http://www.sarajevo4walls.ba internet adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

EK-15: İnşaat ve Metal Sanayi Fuarı Katılım Formu

EK-16: Sarajevo4Walls Fuarı Katılım Formu

EK-17: İnşaat ve Metal Sanayi Fuarı Tanıtım Mektubu

EK-18: Sarajevo4Walls Fuarı Tanıtım MektubuEkler:
EK 1.pdf

EK 10.pdf

EK 11.xls

EK 12.doc

EK 13.pdf

EK 14.pdf

EK 15.pdf

EK 16.pdf

EK 17.pdf

EK 18.pdf

EK 2.pdf

EK 3.pdf

EK 4.pdf

EK 5.pdf

EK 6.pdf

EK 7.pdf

EK 8.pdf

EK 9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.