2020/048 Sirküler (25.02.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-048

Sayın Üyemiz;

1. Güney Kore Bilgilendirme Semineri

2. Nijerya da PPP Modeliyle Hastane İhale Duyurusu Hk.

3. Sri Lanka Savunma Bakanlığı İhale Duyurusu Hk.

4. İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) Hk.

5. Şili'deki Karabineroların Araç Alımı

6. Güney Kore Fuarları-Seminer

7. Madagaskar Makarna Korunma Önlemi

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1.Güney Kore Bilgilendirme Semineri

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İMMİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Seul/GÜNEY KORE'de 19-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında "Seoul Food and Hotel” Fuarı'nın Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti. tarafından, 25-27 Haziran 202 tarihleri arasında "Imports Goods Fair-İthal Ürünler Fuarı”nın ise Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Genel Sekreterliği tarafından düzenleneceği bildirilmektedir. Söz konusu etkinliklerde ülkemizin Güney Kore'ye ihracat potansiyeli yüksek olan sektörlerinde, özellikle gıda ve tarım ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya sektörlerinde, firmaların yoğun katılım sağlaması beklendiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, EİB Genel Sekreterliği işbirliğinde ve İMMİB Genel Sekreterliği organizasyonunda 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat14:00'te, Güney Kore Pazarı, Seul Food And Hotel Hotel & Korea Import Goods 2020 Fuarları Bilgilendirme Semineri düzenleceği, Güney Kore pazarı hakkında bilgilendirmenin ardından, söz konusu fuarlara ilişkin bilgilendirme yapılacağı belirtilmektedir.

Başvuru Linki: http://www.iib.org.tr/TR/diger-egitimlerimiz-guney-kore-bilgilendirme-semineri.html

Tarih: 26 Şubat 2020, Çarşamba

Saat: 14:00

Yer: Dış Ticaret Kompleksi / Çobançeşme Mevkii, Sanayii Cad. Yenibosna-Bahçelievler / İstanbul

EK-1: Seminer Programı

2. Nijerya da PPP Modeliyle Hastane İhale Duyurusu Hk.

T.C. Abuja Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Nijerya'da PPP modeli çerçevesinde, Türk ve Macar firmaların ekonomik iş birliğine yönelik bir değerlendirme yapıldığı ve bu kapsamda 66 milyon Euro değerinde 100 Yataklı Hastane Projesi'ne yönelik Macaristan Büyükelçiliği tarafından iki ülke arasında işbirliği teklifi gönderildiği bildirilmektedir. Bahse konu projede, Türk ve Macaristan işbirliği ile günümüz çağının en son teknolojisinin kullanılacağı, modern ve çok amaçlı bir hastane yapımından söz edilmektedir.

Nijerya Devleti tarafından hastane arazisinin temin edileceği ve her türlü lisans ve ruhsat işlemlerinde kolaylık gösterilmesinin sağlanacağı belirtilmektedir. Macaristan tarafı hastane mimarisi, hastane eşyaları ve diğer sağlık ekipmanlarını temin ederken, Türk tarafının ise hastane inşaatı tarafını üstleneceği bildirilmektedir. Özel amaçlı bir şirket kurularak, Nijerya'nın %10, Macaristan ve Türkiye'nin ise %45 ortaklık payına sahip olacağı, işin gerçekleştirilmesine uluslararası standartlarda özen gösterileceği ve iki ülke tarafından sağlık çalışanlarının organize edilmesinden sonra Nijeryalı sağlık personelini de eğiteceği ifade edilmektedir. Finansman konusunda ise %15 Türk Kamu Şirketi, %85 Macaristan Eximbank olarak teklif edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu proje ile ilgilenen üyelerimizin https://portal.deik.org.tr/Anket/1171 bağlantısında yer alan formu doldurmaları, detaylı bilgi için T.C. Abuja Ticaret Müşavirliği (abuja@ticaret.gov.tr) ile iletişime geçmeleri gerektiği bildirilmektedir.

EK-2: Konsept Notu

EK-3: Eximbank Kredi Şartları

3.Sri Lanka Savunma Bakanlığı İhale Duyurusu Hk.

Dışişleri Bakanlığı Ikili Siyasi İşler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sri Lanka Savunma Bakanlığına bağlı Kabine Tarafından Atanmış Daimi Satın alma Komitesinin ihale duyurusu kapsamında; Sri Lanka Kara Kuvvetlerinin haberleşme sisteminin iyileştirilmesini teminen taktik telsiz haberleşme cihazlarının satın alımı için uygun ve nitelikli teklifçilerin kapalı zarfla teklif vermeye davet edilmekte olduğu ve satın alınacak cihazların türü ve adedine ilişkin bilgilere yer verildiği bildirilmektedir.

Söz konusu ihaleye katılmak isteyenlerin, ilgili ülke Savunma Bakanlığı saymanlığına yazılı başvuru yapmak ve 300.000 LKR (1676 ABD Doları) tutarındaki geri ödemesiz ihale ücretini nakit olarak ödemek suretiyle ihale belgelerini en geç 8 Nisan 2020'ye kadar satın alabilecekleri, ön ihale toplantısının 3 Mart 2020'de Savunma Bakanlığında düzenleneceği, tekliflerin ise 9 Nisan 2020 saat 11:00'den önce Savunma Bakanlığına iletilmesi gerektiği, bu tarihten sonra alınan tekliflerin ve/veya e-postayla iletilen tekliflerin kabul edilmeyeceği ifade edilmektedir.

EK-4: Sri Lanka İhale Duyurusu

4. İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) Hk

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'ndan (KOSGEB) alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, işletmelerin mevcut durumlarını, sektörün gelişimini, sektör içerisinde konumlarını görebilmeleri ve ekonomik faaliyetlerinin yürütülmesinde alacakları kararlarına yardımcı olması amacı ile İşletme Değerlendirme Raporu'nun (İDR) e-devlet üzerinden işletmelerin erişimine açıldığı belirtilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu (İDR) "İşletme Künye Bilgileri”, "Genel Sıralama”, "İnsan Kaynakları”, "Ar-Ge, Yenilik, Markalaşma”, "Verimlilik”, "İhracat” ve "Finansman” olmak üzere yedi bölümden oluşmakta olduğu; raporun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türk Patent ve Marka Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan işletmelere ait idari kayıtlar esas alınarak oluşturulduğu ifade edilmektedir.

İşletme Değerlendirme Raporu'nun, işletmelerin mevcut durumuna yönelik son 5 yıllık işletme performansının, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre NACE Rev 2-6'lı kırılımlı sektör ortalamalarının, Türkiye geneli ve İBBS Düzey 1'e göre net satışların, aktif büyüklük ve çalışan sayısı kriterlerinde sıralamasının, ihracat yapan ve yapmayan işletmeler için hedef pazarlar ve pazar payı hakkında bilgiye ve işletmenin kendisini ifade edebileceği ve iş ilişkilerinde kullanabilecekleri analizlerin yer aldığı temel bir doküman niteliğinde olduğu bildirilmektedir. Söz konusu rapora https://www.kosgeb.gov.tr/ üzerinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

EK-5: İDR

EK-6: Meta Veri Dökümanı

5. Şili'deki Karabineroların Araç Alımı

Dışişleri Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 18 Ekim 2019 tarihinde başlayan protestolar esnasında taşlar ve boyalarla zarar gören, su ve gaz püskürtme özelliğine sahip toplumsal olaylara müdahale araç filosunun, Mart ayında gösterilerin yeniden artabileceği endişesiyle ülkedeki üniformalı polis kuvvetlerince (Karabinero) yenilenmesinin söz konusu olabileceği belirtilmektedir.

Söz konusu alım için yapılacak ihale bilgilerinin Mercado Publico" (http://www.mercadopublico.cl/Portal/FeedOrg.aspx?qs=3Ksk53ViV8RacbNYTLDPxg%3d %3d) adlı kamu ihale web sitesinde yayımlanacağı ifade edilmektedir.

EK-7: Özet Bilgi

6. Güney Kore Fuarları-Seminer

İlgi:20.02.2020 tarihli 2020/042 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı yazımızda, Seul/GÜNEY KORE'de 19-22 Mayıs 2020 tarihleri arasında "Seoul Food and Hotel" fuarının Selten Uluslararası Fuar ve Aksesuarları Tic. Ltd. Şti. tarafından, 25-27 Haziran 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Import Goods Fair-İthal Ürünler Fuarı"nın ise Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından düzenleneceği ifade edilerek, anılan etkinliklerde ülkemizin Güney Kore'ye ihracat potansiyeli yüksek olan sektörlerinde, bilhassa gıda ve tarım ürünleri, plastik, kauçuk, tekstil ve konfeksiyon, demir-çelik, iklimlendirme, elektronik, otomotiv yan sanayi, deniz taşıtları ve mobilya sektörlerinde, firmalarımızın yoğun katılım sağlaması hususunun Sayın Bakanımızca ayrıca talimatlandırıldığı ifade edilmişti.

Bu kapsamda çeşitli şehirlerde gerçekleştirileceği belirtilen seminerlere ilişkin olarak 27 Şubat 2020 tarihinde Adana'da gerçekleştirilmesi planlanan seminerin Mersin'e alındığı ifade edilmektedir.

7. Madagaskar Makarna Korunma Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Madagaskar Ticaret Önlemleri Ulusal Otoritesi (ANMCC) tarafından 18 Temmuz 2019 tarihinde "Makarna” (1902.11, 1902.19, 1902.20 ve 1902.30 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı, 1 Ağustos 2019 tarihinden itibaren söz konusu ürün ithalatında CIF bedeli üzerinden %30 oranında ek gümrük vergisi uygulanmakta olduğu belirtilmektedir.

Söz konusu soruşturma kapsamında 21 Şubat 2020 tarihli ekli DTÖ bildirimi ile, yerli sanayiinin makarna ithalatından kaynaklı ciddi zarar gördüğüne hükmedilmiş olduğu, nihai karar kapsamında söz konusu ürün ithalatına 4 yıl süreyle (01.08.2019-31.07.2020 tarihleri arasında %30, 01.08.2020-31.07.2021 tarihleri arasında %29, 01.08.2021-31.07.2022 tarihleri arasında %28, 01.08.2022-31.07.2023 tarihleri arasında %27) ek gümrük vergisi uygulanacağı bildirilmektedir. Nihai karar kapsamında ülkemizin, önlemden muaf olan gelişmekte ülkeler arasında yer almamakta olduğu ifade edilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.