2020/100 Sirküler (25.03.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-100

Sayın Üyemiz;

1. AB'ye Kuru İncir, Fındık, Antep Fıstığı İhracatı Hk.

2. Brezilya'nın Medikal Ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti

3. Kanada Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları / Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler

4. Fuar Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.
1. AB'ye Kuru İncir, Fındık, Antep Fıstığı İhracatı Hk.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Tarım ve Orman Bakanlığının 24.02.2020 tarih ve 642418 sayılı yazısında, 884/2014 (EC) sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği'nin 2019/1793/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü ile 14 Aralık 2019 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırıldığı, bahse konu Tüzükte yer alan kurallara göre 14 Şubat 2020 tarihinden itibaren Ek-2'de güncellenmiş GTİP numaraları belirtilen ülkemiz menşeli ürünlerin (kuru incir, fındık ve Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünler) AB ülkelerine ihracatında, Sağlık Sertifikası yerine "Model Sertifika" düzenlenmesine başlanmış olduğu, bu itibarla Ticaret Bakanlığı BİLGE sisteminde Sağlık Sertifikası yerine Ek-3'de yer alan Model Sertifika ile Ek-4'te yer alan Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu varlığının kontrol edilecek şekilde yeniden düzenlenmesini talep ettikleri bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığının daha önce AB ülkelerine yapılan kuru incir, fındık, Antep fıstığı ve bunlardan elde edilen ürünlerin ihracatında Sağlık Sertifikası ile Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu aranmasına ilişkin BİLGE sisteminde gerekli düzenlemeleri yaptığı ve yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda Ek-2'de 12'li GTİP'leri belirtilen eşyanın AB üyesi ülkelere ihracatında, gümrük idarelerince Ek-4'te yer alan "Numune Alma ve Analiz Sonuç Raporu" ile birlikte Sağlık Sertifikasının yerine Ek-3'de bir örneği gönderilen "Model Sertifika"nın aranmasını sağlayacak şekilde sistemsel düzenlemeleri yaptığı ifade edilmektedir.

EK-1: Tarım ve Orman Bakanlığı Yazısı

EK-2: GTİP Tablosu

EK-3: Model Sertifika

EK-4: Numune Alma ve Analiz Sonu

2. Brezilya'nın Medikal Ürünlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti

Sao Paulo Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliğinden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Koronavirüsün Brezilya ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerini bertaraf etmek amacıyla Brezilya hükümeti tarafından alınan önlemler kapsamında, %70 veya daha yüksek içeriğe sahip etil alkol, dezenfektanlar, antiseptik jeller, koruyucu plastik giysi ve aksesuarları, klinik eldivenler ve maskeler, cerrahi kullanım için eşyalar, kompres, kateterler, otomatik solunum cihazları ve termometreler gibi tıbbi ürün ve hastane malzemelerinde gümrük vergilerinin 18/03/2020 tarihinden 30/09/2020 tarihine kadar sıfırlandığının ifade edildiği bildirilmektedir.

EK-5: Brezilya'ya İhracatta Gümrük Vergisi Sıfırlanan Ürünler Listesi

EK-6: Sao Paulo Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği Yazısı

3. Kanada Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Soruşturmaları / Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından, Kanadalı üreticilerce iletilen şikayet üzerine 8 Kasım 2019 tarihinde, ülkemizin yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam menşeli "Korozyona Dayanıklı Çelik Ürünler” (721030, 721049, 721061, 721069, 721220, 721230, 721250, 722591, 722592, 722699 GTP'li) ithalatına karşı anti-damping ve telafi edici vergi soruşturmaları başlatıldığının daha önceden bildirildiği ifade edilmektedir.

Bu defa, 20 Mart 2020 tarihinde CBSA'nın web sitesinde yayımlanan ve https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/cor22019/cor22019-np-eng.html uzantısından erişilebilen ön karar kapsamında, 20 Mart 2020 tarihi itibarıyla ihracatçılarımıza %0,87 ila %7,72 (diğerleri marjı) arasında değişen oranlarda sübvansiyon marjı ve %39,7 oranında damping marjı olmak üzere, toplam %39,7 ve %47,42 arasında değişen oranlarda geçici önlem uygulanacağının belirtildiği, bahse konu bildirimde ayrıca, ön karara ilişkin gerekçeli kararın (statement of reasons) 15 gün içerisinde CBSA'nın web sitesinde yayımlanacağının belirtildiği ifade edilmektedir.

4. Fuar Duyurusu

Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "Kazakhstan Machinery Fair 2020" ile "Kazakistan Makine Üreticileri VIII. Forumu"nun 17-18 Eylül 2020 tarihlerinde Nur-Sultan'da düzenleneceği, forum esnasında petrol ve gaz, madencilik, tarım, otomobil ve demiryolu, elektrik ve savunma mühendislikleri alanlarında sektörel oturumlarının gerçekleştirileceği, foruma yabancı ve yerli makine üreticileri ve yan sanayi temsilcileri ile kamu kuruluşları ve uluslararası kuruluş temsilcilerinin katılacağı, ülkemiz ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine istinaden bahse konu Foruma ülkemizden makina üreticileri ile yan sanayi temsilcilerinin davet edildiği ifade edilmektedir.

Bilindiği üzere, ilgili firmalarımızın "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurtdışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği belirtilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.