2020/178 Sirküler (23.05.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-178

Sayın Üyemiz;

İlgi: 17/04/2020 tarihli ve 2020/144 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı sirkülerimizde, Avrasya Ekonomik Birliği'ne üye Rusya Federasyonu, Kazakistan ve Beyaz Rusya ülkelerine düzenlenecek olan Form A Menşe Belgelerinin 18.04.2020-30.09.2020 tarihleri arasında, gümrük beyannamesi tescil tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde Form A Menşe İspat Belgesinin aslının ibraz edilmesi kaydıyla elektronik veya basılı bir kopyasının kabul edileceği belirtilmişti. Söz konusu yazıda devamla, beyan sahibinin, eşyaya ilişkin orijinal menşe belgesini belirtilen süre içerisinde gümrük makamına gönderme yükümlülüğünü, menşe belgesinin kopyasının üzerine elle yazmasının gerektiği ve öngörülen süre içerisinde orijinal menşe belgesinin ibraz edilmemesi durumunda, menşei teyit edilmemiş kabul edileceği ifade edilmişti.

Bu defa. T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, yukarıda bahsedilen konunun Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğine intikal ettirilmiş olduğu ifade edilerek,

- MEDOS sistemi üzerinden düzenlenip ıslak imza ve ıslak mühür taşımayan Form A Menşe Belgelerinin bu haliyle kabul edilmesine yönelik Avrasya Ekonomik Komisyonu (AEK) nezdinde temasların devam ettiği,

-AEK'nin COVİD-19 koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı düzenleme doğrultusunda, 18.04.2020 tarihinden 30.09.2020 tarihine kadar, ıslak imzasız ve ıslak mühürsüz şekilde düzenlenen Form A Menşe Belgelerinin gümrük beyannamesi tescil tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde ıslak imzalı ve ıslak mühürlü şekilde karşı ülke gümrük idaresine sunulması gerektiği,

-Öngörülen süre içerisinde yukarıda belirtildiği şekilde orijinal menşe belgesinin (ıslak imzalı ve ıslak mühürlü) ibraz edilmemesi durumunda, menşeinin teyit edilmemiş kabul edileceği ve AEB Ortak Gümrük Tarifesi üzerinden tercihli tarife avantajı sağlanmadan ithalat vergilerinin hesaplanacağı,

-Beyan sahibinin, eşyaya ilişkin ıslak imzalı ve ıslak mühürlü olarak düzenlenen Form A Menşe Belgesini belirtilen süre içerisinde gümrük makamına gönderme yükümlülüğünü, serbest şekilde yazılı olarak beyan etmesi gerektiği ve buna ilişkin bir şekil şartının bulunmadığı,

-AEK Kararı gereğince üçüncü ülkelerin elektronik veri tabanı hakkında bilgi verilmesi gerekli olduğu ve menşe belgelerinin doğruluğunun saptanması ve elektronik ortamda kullanılabilmesi için Milletlerarası Ticaret Odasına (ICC) akredite odaların listesinin http://cerificates.iccwbo.org adresinde yer aldığı ve ülkemizin söz konusu listede yer almamasından dolayı elektronik menşe belgelerinin kabul edilmediğinin anlaşıldığı bildirilmektedir.

Moskova Büyükelçiliği Gümrük Müşavirliğince AEK yetkilileri ile yapılan görüşmelerde GTS kapsamında gerçekleştirilen bahse konu uygulamaların tek taraflı tavizleri içerdiği ifade edilmiş olup, ülkemizdeki uygulamaların, AEK tarafından teyit edilip ilgili iç süreçlerin bitimini takiben başlamasının Rusya Federasyonu gümrüklerinde sorun yaşanmaması bakımından uygun olacağının düşünüldüğü ifade edilmektedir. Bu çerçevede, Avrasya Ekonomik Birliğine üye ülkelere ihracatımızda düzenlenecek olan Form A Menşe Belgelerinin ikinci bir talimata kadar yükümlünün talep etmesi halinde manuel olarak da ıslak imza ve ıslak mühürlü olarak düzenlenmesinin mümkün olduğu bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.