2020/203 Sirküler (16.06.2020)


İVEDİ / SÜRELİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-203

Sayın Üyemiz;

 İlgi : 18.05.2020 tarihli ve 2020/168 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de yer alan sirkülerimizde, ülkemizden Güney Kore'ye kiraz ihracatına yönelik çalışmalar kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından davet programı oluşturulabilmesini teminen, TOB tarafından hazırlanan tablonun 2020 yılı kiraz ihracat sezonunda G. Kore'ye kiraz ihrac etmek isteyen firmalarca doldurulması talep edilmişti.

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, halihazırda vuku bulan pandemi nedeniyle sadece bu yıla mahsus olmak üzere ortak denetim için ülkemize G.Koreli inspektörün görevlendirilmeyeceği ancak protokol gereği gerek bahçe gerekse paketleme ve fumigasyon tesislerinin bitki sağlığı tedbirlerine ilişkin alınan tüm önlemlerin taraflarına rapor edilmesi ve raporun uygun bulunmasını müteakiben ihracata başlayabileceğimizin belirtildiği ifade edilerek, Temmuz ayının ilk haftası ihracata başlanılmasının planlandığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, G.Kore'ye ihraç edilecek kirazların kayıtlı bahçede üretilmiş ve yine kayıtlı paketleme ve fumigasyon uygulama tesisinde işlemden geçirilmiş olması gerektiği ifade edilerek, kayıt altına alınmak isteyen kiraz bahçesi (üretici) ile paketleme ve fumigasyon uygulama tesislerine ilişkin başvuruların TOB tarafından her yıl yeniden alınacağı ve bu sezon ihracatın kısıtlı bir sürede yapılabileceğinden bahisle, ekli kiraz ihracat programı tablosunun tekrardan revize edilmesi, her bir satırın eksiksiz, doğru ve tam doldurulması, eksik ve hatalı bilgisi olan başvuruların değerlendirilmeye alınmayacağı bildirilmektedir. 2020 yılı kayıtlı bahçe listesi ve tesis listesinin, ihracatçı firmaların ihracat programında yer alan kiraz bahçeleri (üreticiler) ve paketleme/fumigasyon tesisleriyle sınırlı olacağının ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, TOB tarafından gerekli programın ivedilikle oluşturulabilmesi amacıyla, bir örneği ekte yer alan " kiraz ihracat programı tablosu " nun kiraz ihracatını talep eden firmalarca tekrardan eksiksiz doldurularak 19 Haziran 2020 Cuma günü saat 17:00'yekadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


EK-1:
Mektup (İNG)

EK-2: Mektup (TR)

EK-3: TabloEkler:
EK-1.pdf

EK-2.docx

EK-3.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.