2020/216 Sirküler (30.06.2020)


ÖNEMLİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-216

Sayın Üyemiz;

İlgi: 31.03.2020 tarihli ve 2020/111 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Bakanlıkça uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği ve geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yapılacak başvuruların mer'i Genelgelerdeki usuller ile DYS üzerinden alınabileceği, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 tarihine dek uzatıldığı ve 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30/06/2020 tarihine kadar fiziksel ortam da tekemmül ettirilebilmesi hususları bildirilmişti.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile ortaya çıkan fiili durumun, DYS'de yürütülmesi hedeflenen iş ve işlemlerde aksamalara yol açtığı, firmaların DYS'ye tanımlanma ve yetkilendirilmiş kullanıcı tanımlama süreçlerinde güçlükler ortaya çıkardığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda,

- Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1 nci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü çerçevesinde mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ'lerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 01/09/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasının,

- Bakanlığın 31/03/2020 tarihli Onayı ile "31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 01/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi" hususunun,

- 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen "Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemler 31/3/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilir. Gerekli görülmesi halinde bu süreyi altı aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” Hükmü uyarınca, "31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 01/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi" hususunun

kararlaştırıldığı bildirilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.