2020/220 Sirküler (02.07.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-220

Sayın Üyemiz;

1. BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı

2. Bulgaristan Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi Raporu

3. ABD Tarafından AB'ye Yönelik Ek Vergi Çalışmaları

4. Almanya Sanal Genel Ticaret Heyeti hk.

5. Avustralya - Sağlık Sertifikalarının Elektronik Ortamda Sunulması

6. Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları hk.

7. İhale Ön Yeterlilik Davet Duyurusu

8. İzinli Alıcı İşlemleri Genelgesi Hk

9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Kanada

10. Suudi Arabistan'ın Sınır Kapılarında Aldığı Tedbirler Hk.

11. Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

 

 

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. BM/AEK Çalışma Grubu Toplantısı

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM/AEK) Ticaret Komitesi'ne bağlı Tarımsal Kalite Standartları Çalışma Grubu altında faaliyet gösteren Kuru ve Kurutulmuş Ürünler Uzmanlar Grubu'nun 67. toplantısının 15-17 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bahse konu toplantıda, yer fıstığı, kayısı çekirdeği ve kurutulmuş Trabzon hurmasına yönelik uluslararası standartlar ile ticari kalite denetimlerinde (TKD) numune alma süreçlerine dair dokümanların oluşturulmasına dair çalışmaların gündeme taşındığı, bu çerçevede, ülkemizin de üreticisi olduğu söz konusu ürünlere dair hazırlanan yeni standartların ve TKD numune alım prosedürlerinin alıcı ülkeler nezdinde piyasaya arz şartı olarak kullanılabileceği değerlendirildiğinde bu çalışmalarda söz sahibi olunmasının öneminin arttığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 18 Ağustos 2020 tarihine kadar ülke değerlendirmelerimizin BMAEK'ya iletilmesini teminen Temmuz ve Ağustos aylarında bir dizi toplantı yapılmasının planlanmakta olduğu, ilgili sektör temsilcilerinin söz konusu toplantılara katılım sağlamasının yararlı olacağının düşünüldüğü belirtilmektedir.

Bu amaçla toplantılara katılmak isteyen sektör temsilcilerinin bilgilerini Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirmelerini önemle rica ederim.


2. Bulgaristan Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi Raporu

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sofya Ticaret Müşavirliğince hazırlanan Geleneksel Pazarların Yeniden Keşfi, Bulgaristan Raporu'na aşağıda yer alan link üzerinden ulaşılabilmekte olduğu, bahse konu raporda Bulgaristan ile ilgili makroekonomik veriler, Bulgaristan'ın dış ticaret rejiminde dikkat edilmesi gereken hususlar, Bulgaristan'ın ithalatının yıllara göre ülke ve ürün bazında analizi ve Türkiye'nin uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğüne sahip olduğu ve Bulgaristan pazarına satabileceği ürünlerin tespitinin yer aldığı bildirilmektedir.

İnternet Adresi :

https://ticaret.gov.tr/data/5b8a43355c7495406a2276c0/GELENEKSEL%20PAZARLARIN%20YEN%C4%B0DEN%20KE%C5%9EF%C4%B0%20BULGAR%C4%B0STAN.pdf

3. ABD Tarafından AB'ye Yönelik Ek Vergi Çalışmaları

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, ABD Ticaret Temsilciliği'nin (USTR) halihazırda ek gümrük vergisine tabi olan AB'ye üye devletlerin ürün listesini Section 301 soruşturması kapsamında değiştirmek amacıyla bir çalışma başlatmış olduğu, konuyla ilgili kamuoyu görüşlerini aldığı belirtilmektedir. Bu çerçevede, bir bildiri hazırlanmış olduğu ifade edilmektedir. Annex bölümü halihazırda yüzde 15 veya 25 oranında ek gümrük vergisine tabi olan ürünlerin listesini; Annex bölümü, ilk olarak bu soruşturmada Nisan ve Temmuz 2019 bildirimlerinde yayınlanan, yüzde 100'e varan ek vergilerin teklif edildiği ancak uygulamaya konulmayan ürünlerin listesini; Annex III bölümü ise Fransa, Almanya, İspanya, Birleşik Krallık hakkında ek gümrük vergisi için planlanan yeni ürün listesini içerdiği belirtilmektedir.

Yapılacak değerlendirmeler sonucunda, Annex I bölümünde listelenen ürünlerin listeden çıkarılmasına veya listede kalması gerekip gerekmediğine; belirli ürünlere yönelik ek vergi oranının yüzde 100 seviyesine kadar artırılıp artırılmayacağına, Annex II veya Annex III bölümünde listelenen belirli ürünlere yüzde 100'e kadar ek gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağına karar verileceği ifade edilmektedir. Söz konusu araştırma kapsamında kamuoyu görüşlerinin https://comments.ustr.gov/s/ adresinde yer alan "Comments Concerning the Enforcement of U.S. WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute” kısmından toplandığı bildirilmektedir.

EK-1: ABD Ticaret Temsilciliği Duyurusu

EK-2: Annex I

EK-3: Annex II

EK-4: Annex III

 

4. Almanya Sanal Genel Ticaret Heyeti hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisimiz organizasyonu ile 24-28 Ağustos 2020 tarihleri arasında Almanya'ya yönelik bir Sanal Genel Ticaret Heyeti düzenlenecek olduğu, Almanya'dan iş insanlarının ortak bir dijital platforma davet edileceği nitelikli sanal iş görüşmeleri gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü bildirilmektedir. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de içinde bulunduğu salgın ortamında, ihracatımızı tekrar canlandırmaya yönelik iş ve yatırım imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenleneceği belirtilen söz konusu Sanal Ticaret Heyeti Demir-Çelik (İnşaat ve sanayide kullanılan demir-çelik ürünleri, demirçelikten mamul sac, çubuk vb., demir veya alaşımsız çelik çubuklar, paslanmaz ve alaşımlı çelikten yarı mamul ürünler, demir veya alaşımsız çelik profiller, demir veya alaşımsız çelikten yassı haddelenmiş ürünler, Makine ve Aksamları (İzotopik ayırım için makine ve cihazlar, bunların aksam parçaları, buhar& su türbinleri ve bunların aksam parçaları, diğer amaçlı pistonlu, içten yanmalı motorlar) Elektrik, Elektronik (elektrikli makineler, elektrik malzemeleri, bunların aksam ve parçaları) sektörleri başta olmak üzere ilgili sektörlerde iştigal eden azami 20 firmanın katılımları ile gerçekleşeceği ifade edilmektedir.

Söz konusu sanal ticaret heyetine katılımın yukarıda belirtilen kontenjanla sınırlı olduğu, başvuru ve ödemeler için son tarihin 10 Temmuz 2020 Cuma günü saat 17:00 olduğu belirtilmektedir. Bu tarihe kadar https://bit.ly/3fXif4Dinternet bağlantısında yer alan başvuru formunun eksiksiz olarak doldurulması ve organizasyon kapsamındaki B2B eşleştirme, tercüman, teknik altyapı, reklam & tanıtım giderlerinden oluşan 200,00-EURO tutarındaki katılım bedelinin Türkiye İhracatçılar Meclisinin Vakıfbank Güneşli Ticari Şb. (Şube Kodu: 1248) IBAN No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35 numaralı Euro hesabına yatırılması ve ödemeye dair banka dekontlarının mehmetcesuroglu@tim.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerektiği bildirilmektedir.

Almanya Sanal Ticaret Heyeti kapsamında;

- Heyete katılım her bir firma için azami 3 kişi ile sınırlı olduğu, ödemeler firma başı olarak alınacağı,

- Heyete katılımın kontenjanla sınırlı olması sebebiyle, başvuru ve ödemelerin son güne bırakılmaması önem arz ettiği,

- Heyete katılım, başvuru formunun doldurulup ödeme yapılması ile kesinleştiği, heyete katılım, katılımcı tarafından iptal edildiği takdirde başvuru bedeli iade edilemeyeceği ifade edilmektedir.

Etkinlik Taslak Programı:

24 Ağustos 2020- Webinar (Zoom programı aracılığı ile)

*Saat detayları netleştirildiğinde, bilgi www.tim.org.tr adresinde ve TİM mobil uygulamasında paylaşılacaktır.

24 - 28 Ağustos 2020- İkili İş Görüşmeleri (Zoom programı aracılığı ile)

Ayrıntılı Bilgi:

Mehmet CESUROĞLU: mehmetcesuroglu@tim.org.tr 0212 454 04 86

Beste COŞKUNER: bestecoskuner@tim.org.tr 0212 454 00 965. Avustralya - Sağlık Sertifikalarının Elektronik Ortamda Sunulması

Sidney Ticaret Ataşeliğinin yazısına atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avustralya'ya hayvanların ve biyolojik/hayvansal ürünlerin ithalatında aranmakta olan sağlık sertifikalarının elektronik ortamda sunulmasının Avustralya Federal Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 25 Haziran 2020 tarihinde yayınlanan 97 2020 sayılı Duyuru ile ilan edildiği, söz konusu uygulamanın detaylarının https://www.agriculture.gov.au/import/industry-advice/2020/97-2020 adresinde yayınlanan duyuru metninde yer aldığı ifade edilmektedir.

Avustralya tarafından canlı sığır ve tavuk ithalatı yapılmadığı, taze/dondurulmuş kırmızı et ve tavuk eti ithalatına Yeni Zelanda dışındaki bir ülkeden izin verilmediği; içerisinde %5 ve üzeri kırmızı/beyaz et bulunan ürünlerin ithalatında ise sığır etinde sadece ABD, Arjantin, Brezilya, Şili, Hırvatistan, Hollanda, İsveç, Japonya, Letonya, Litvanya, Meksika, Vanuatu ve Yeni Zelanda menşeli etlerin ithalatına izin verildiği (https://www.agriculture.gov.au/import/goods/food/inspection-compliance/foreigngovernment-certification#exporting-country-is-not-the-country-of-origin-of-the-beef ), diğer etlerin de içerisinde kullanıldığı ürünlerin ithalatının ise ithalat iznine tabi olduğu belirtilmektedir.

Evcil hayvan ithalatına ilişkin mevzuatın https://www.agriculture.gov.au/import/goods/live-animals adresinde bulunduğu; kedi, köpek, kuş, at ve tavşan dışında evcil hayvan ithalatına izin verilmediği; ülkemizden de Avustralya'ya doğrudan evcil hayvan getirilememekle birlikte, ithalatına izin verilen ülkelerde belirlenen asgari sürelerle kalmaları halinde ithal izni başvurusunun kabul edildiği ifade edilmekte olup öte yandan gıdalar, tedavi edici ürünler, laboratuvar ürünleri ile aşılar gibi grupları kapsayan biyolojik ürünler ile hayvansal ürünlere ilişkin ithalat koşullarının, Avustralya Federal Tarım, Su ve Çevre Bakanlığının https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0 adresinde ürün bazında açıklandığı ve tedavi edici ürünler, laboratuvar ürünleri ile aşıların ithalatının, aynı zamanda Avustralya Sağlık Bakanlığı Tedavi Edici Ürünler İdaresi (https://www.tga.gov.au/) düzenlemelerine de tabi olduğu bildirilmektedir.


6. Yetkilendirilmiş Yükümlü Başvuruları hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla ekte yer alan 20.03.2020 tarihli ve 53406969 sayılı Gümrükler Genel Müdürlüğü yazısı ve 21.05.2014 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinin 4, 10, 12, 13, 17, 18/A, 36, 158 ve 159'uncu maddeleri kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksiklikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklere ilişkin sürelerin durdurulduğu veya başlatılmadığı bildirilmektedir.

Söz konusu yazı kapsamında yukarıda sayılan maddelerde yer alan yükümlülüklere ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesi, 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin ise 30.06.2020 tarihinde başlatılması gerektiği belirtilmektedir.

EK-5:Gümrükler Genel Müdürlüğü'nün Yazısı


7.İhale Ön Yeterlilik Davet Duyurusu

Saray Bosna Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) tarafından Saraybosna Kantonu Hükümeti ile Saraybosna Kantonu Ulaştırma Bakanlığının ihtiyaçları için 15 adet yeni tramvay alımına ilişkin ihale ön yeterlilik davet duyurusu yapıldığı bildirilmektedir.

Söz konusu ihale davet duyurusuna EBRD'nin adresinden ( https:// ecepp.ebrd.com/ delta/viewNotice.html?displayNoticeId=11756176) ulaşılabileceği ve aday firmaların 27/07/2020 günü yerel saatle 16.00'ya kadar tekliflerini iletebilecekleri belirtilmektedir.

EK-6: Özet Bilgi

 

8. İzinli Alıcı İşlemleri Genelgesi Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, 21.02.2020 tarihli ve 31046 sayılı 1. Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, izinli alıcı uygulaması iş akışlarının revize edildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede, izinli alıcı işlemlerinin daha ayrıntılı açıklanması amacıyla Bakanlık tarafından hazırlanmış olan "İzinli Alıcı İşlemleri" konulu 2020/13 sayılı Genelge ekinde yer alan kılavuza https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlustatusu/belgeler adresi üzerinden ulaşılabilmektedir.

EK-7: İzinli Alıcı İşlemleri Kılavuzu

 

9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Kanada

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlendiğinden bahisle; 2 Temmuz 2020 Perşembe günü (Bugün) 16.00-17.30 saatleri arasındaKanada'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizin katılımlarıyla e-sohbet toplantıları gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

EK-8: Kanada ile Elektronik Sohbet Toplantısı

 

10.Suudi Arabistan'ın Sınır Kapılarında Aldığı Tedbirler Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Suudi Arabistan'ın sınır kapılarında Covid-19 virüsünün ülkeye intikalini engellemek amacıyla aldığı tedbirlere ilişkin olarak, anılan ülkenin Ankara Büyükelçiliği tarafından gönderilen 16 Haziran 2020 tarihli Nota'da, ülkemizden Suudi Arabistan'a kara yoluyla taşımacılık faaliyeti gerçekleştiren firmaların TIR'larının Suudi Arabistan'a girişlerinde şoförlerinin veya TIR başlıklarının değiştirilmesinin mümkün olmaması durumunda, Suudi Arabistan'a gidecek TIR şoförlerinin ilgili sağlık kuruluşlarından PCR testini yaptırmaları ve test sonucunun negatif çıkması halinde testin üzerinden 24 saat geçmemesi kaydıyla sınır kapılarından girişlerine izin verileceği bildirilmektedir.

EK-9: Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliğinin Yazısı

11. Destek Yönetim Sistemi (DYS)

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanlığınca yürütülmekte olan Dâhilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik Ticaret Bakanlığınca uygulanan devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlıktan alındığı ifade edilen yazıda geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla 01/01/2020-31/03/2020 (bu tarih dahil) tarihleri arasında yapılacak başvuruların mer'i Genelgelerdeki usuller ile DYS üzerinden alınabileceği, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/06/2020 uzatılması, 31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin 30/06/2020 tarihine kadar fiziksel ortamda tekemmül ettirilebilmesi hususlarının Ticaret Bakanlığınca bildirildiği belirtilmektedir.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Koranavirüs (Covid-19) salgını ile ortaya çıkan fiili durumun, DYS'de yürütülmesi hedeflenen iş ve işlemlerde aksamalara yol açtığından, firmaların DYS'ye tanımlanma ve yetkilendirilmiş kullanıcı tanımlama süreçlerinde güçlükler ortaya çıkardığından bahisle;

- Mal ihracatına yönelik devlet desteklerinin DYS üzerinden işleyişine dair Genelgelerin Geçici 1inci maddesinin 3 üncü fıkrasında yer alan "Gerekli görülmesi halinde bu maddede belirtilen tarihleri 6 (altı) aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü çerçevesinde mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ'lerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 01/09/2020 (bu tarih dâhil) tarihine kadar uzatılmasına,

- Bakanlığımızın 31/03/2020 tarihli Onayı ile "31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan vergi resim harç istisnası belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 01/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi" hususuna,

- 2007/5 sayılı Hariçte İşleme Rejimi Tebliğinin Geçici 1 inci maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen "Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemler 31/3/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilir. Gerekli görülmesi halinde bu süreyi altı aya kadar uzatmaya Bakanlık (İhracat Genel Müdürlüğü) yetkilidir.” hükmü uyarınca, "31/12/2019 tarihinden sonra düzenlenecek olan hariçte işleme izin belgelerine ilişkin iş ve işlemlerin, 01/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar fiziksel ortamda da tekemmül ettirilebilmesi" hususuna

karar verildiği bildirilmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.