2020/273 Sirküler (25.08.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-273

Sayın Üyemiz;

 

1. Sera Gazı Mevzuat Taslakları

2.Webinar: Akdeniz Havzasında Ticaretin Geleceği 

3. Lübnan Düşük Kurdan Döviz Tahsisi Uygulaması Hk. 

4.Yaptırımlar Komitesi Kararları 

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. 

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. Sera Gazı Mevzuat Taslakları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik”, "Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi ve Raporlanması Hakkında Tebliğ” ve "Sera Gazı Emisyon Raporlarının Doğrulanması ve Doğrulayıcı Kuruluşların Akreditasyonu Tebliği” revizyonlarına ilişkin görüş talep edilmekte olduğu, bahse konu taslaklara aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Bilgileri ve söz konusu taslaklara ilişkin görüş ve önerilerin 27 Ağustos 2020 Perşembe günüsaat 17:00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) bildirilmesi konusunda gereği rica olunur.

Mevzuat Revizyonları Dosyalarına Erişim için Kullanılabilecek Bağlantı:

https://bulutsehir.csb.gov.tr/share/preview/x2TQGVftTwWYx6vPG5KTTgApMbpuRQk4tKAQkhzdzWmkhcFvvM32226241596030065588

Erişim Şifresi: 111111

 

2. Webinar: Akdeniz Havzasında Ticaretin Geleceği

Ege İhracatçılar Birlikleri (EİB)'nden alınan yazıda, 4 - 8 Eylül 2020 tarihlerinde 89. Kez düzenlenecek İzmir Enternasyonal Fuarı çerçevesinde, EİB organizasyonunda Koordinatör Başkan Jak ESKİNAZİ ve Akdeniz havzasında yer alan ülkelerde görev yapan Ticaret Müşavirlerimizin katılımlarıyla; 3 Eylül 2020 saat 15:30-16:45 saatleri arasında "Akdeniz Havzasında Ticaretin Geleceği” konulu canlı webinar düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu webinarın katılım kaydı için http://eib.li/E1D72 linki kullanılmaktadır

EK-1: Duyuru Görseli

 

3. Lübnan Düşük Kurdan Döviz Tahsisi Uygulaması Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Lübnan'a bazı ürünlerin ithalatında düşük kurdan döviz tahsisatı uygulanacağı bilgisinin iletilmiş olduğu belirtilmektdir.

Söz konıusu ürünlere ilişkin liste ekte sunulmaktadır.

EK-2: Ürün Listesi

 

4. Yaptırımlar Komitesi Kararları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Orta Afrika Cumhuriyeti'ne (OAC) yönelik yaptırımlar rejimini yenileyen 2536 (2020) sayılı iletilmiş olduğu belirtilmekte ve ilgili karar ekte yer almaktadır.

Söz konusu kararda özetle;

- OAC'ye yönelik silah ambargosu, seyahat yasağı ve malvarlıklarının dondurulması unsurlarını içeren yaptırımlar rejiminin 31 Temmuz 2021 tarihine kadar uzatılmakta olduğu belirtilmekte,

- Uzmanlar Paneli'nin görev yönergesi 31 Ağustos 2021 tarihine kadar uzatılarak, Panel'in nihai raporunu 30 Haziran 2021 kadar sunması talep edilmekte,

- BM Genel Sekreteri'nden, MINUSCA, UNMAS ve Uzmanlar Paneli'yle bilistişare, 15 Haziran 2021 tarihine kadar, PRST/2019/3 sayılı Başkanlık Açıklaması'nda kayıtlı, OAC'ye yönelik silah ambargosunun askıya alınmasına veya aşamalı olarak kaldırılmasına ilişkin kriterlerin uygulanmasında kaydedilen ilerlemeye dair bir değerlendirme hazırlanması talep edildiği belirtilmektedir.

Silah ambargosunun istisnaları söz konusu kararın 1. paragrafının a, b, c, d, e, f, g, h ve i fıkralarında sıralandığı ifade edilmektedir. Bu kapsamda, MINUSCA, OAC'de konuşlu AB Askeri Eğitim Misyonu (EUTM), 2499 (2019) sayılı kararın 52. paragrafı uyarınca faaliyet gösteren Fransız güçleri silah ambargosundan muaf tutulduğu, diğer üye devletlerin ise, OAC Yaptırımlar Komitesi'ne en az 20 gün önceden bildirimde (bilgi için) bulunmak suretiyle eğitim ve destek sağlayabileceği belirtilmektedir.

OAC güvenlik güçlerine ve kolluk kuvvetlerine yapılacak silah ve mühimmatların ise 14.5 mm ve altı kalibre ile sınırlandırılmakta olduğu, bu sınırı aşan her türlü malzemenin Yaptırımlar Komitesi'nin onayına (as approved in advance by the Committee) tabi kılındığı belirtilmektedir. 1. paragrafın d fıkrasında kayıtlı, insani veya koruma amacıyla kullanılması öngörülen, öldürücü olmayan askeri teçhizatın ise Komite'ye bildirilmesinin yeterli olduğu belirtilmektedir.

OAC'deki büyükelçilikler ve diğer diplomatik misyonların koruması için ithal edilen zırhlı personel taşıyıcı ve benzeri ekipmanın ülkeye girişi bu hüküm çerçevesinde yapıldığı ifade edilmektedir.

 

EK-3: OAC'ye Yönelik Yaptırımlar Rejimi


Ekler:
EK-1.jpg

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.