2020/276 Sirküler (28.08.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO: 2020/276

Sayın Üyemiz,

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 26/08/2020 tarih 56855464 sayılı yazıda, Helal Akreditasyon Kurumu'nun (HAK) helal ürün ve hizmet belgelendirmesi gerçekleştiren helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite eden bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve bu suretle düzenledikleri belgelerin ulusal ve uluslararası alanda kabulünü temin etmek üzere faaliyet gösteren; kamu tüzel kişiliğine haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli bir kuruluş olduğu ifade edilmiştir.

Bilindiği üzere, 2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'da tanımı yapılan ve bahse konu Karar'da sayılan şartları taşıyan pazara giriş belgeleri arasında yer alan, yine 2014/8 sayılı Karar'a ait Genelge'nin 4. maddesinin (b) fıkrasının (ii) bendinde tanımlanan akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilmiş kurum/ kuruluşlardan alınan helal belgeleri Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.

Bu çerçevede, HAK, 2014/8 sayılı Karara ait Genelge'nin 4. maddesinin (b) fıkrasının (ii) bendinde tanımlanan akreditasyon kuruluşları arasında yer almakta olup, HAK tarafından yurt içinden ve yurt dışından kendisine gelen helal akreditasyon başvuruları The Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIIC) helal standardizasyon yaklaşımı uyarınca işleme alınmakta ve bu başvurular hem uluslararası kabul görmüş standartlar hem de ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda, mezkur yazıda SMIIC yaklaşımını esas alarak hizmet sunan HAK tarafından akredite edilmiş helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca düzenlenen helal belgelerinin 2014/8 sayılı Karar ve ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirmeye alınmasının Ticaret Bakanlığınca uygun görüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.