2020/281 Sirküler (04.09.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-281

Sayın Üyemiz;

1. Meksika / Rekabet Avantajı

2. KBIS 2021 ORLANDO/ Fuar Duyurusu HK.

3. İncir İlk Yükleme Tarihi

4. Hindistan / Telafi Edici Vergi

5. MEDIBAT 2021/Fuar Duyurusu HK.

6. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

7. Almanya'ya Yönelik Sanal Ticaret Heyeti Organizasyonu

8. KDC - Yaptırım Listesinde Yapılan Güncelleme Hk.

9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Meksika

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. Meksika / Rekabet Avantajı

Meksiko Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Rusya ve Kazakistan menşeli "soğuk haddelenmiş sac” (Meksika gümrük tarife cetveline göre 7209.17.01 tarife kodlu) ithalatına uygulanan telafi edici vergilerin geçerliliğine dair Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan nihai idari inceleme sonucunda, anılan ülkelerden ithalata uygulanan sırasıyla %15 ve %22 oranındaki vergilerin 30 Haziran 2019 tarihinden itibaren 5 yıl daha uzatılmasına karar verildiği belirtilmekte olup, konuya ilişkin ilgili mevzuat Ek-1'de yer almaktadır.

Bahse konu yazıda devamla, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli "alın kaynağı için karbon çelik bağlantılar" (Meksika gümrük tarife cetveline göre 7307.93.01 tarife kodlu) ithalatına uygulanan telafi edici verginin geçerliliğine dair Meksika Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan nihai idari inceleme sonucunda, anılan ülkeden ithalatta uygulanan kilogram başına 2,07 ila 1,05 ABD doları değerindeki verginin 5 Ağustos 2019 tarihinden itibaren 5 yıl daha uzatılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Bu itibarla, söz konusu hususların ülkemize bahse konu ürünlerin Meksika'ya ihracatı açısından rekabet avantajı sağlayabileceği belirtilmektedir.

Ek-1: "Soğuk Haddelenmiş Sac”a ilişkin Mevzuat (26 Sayfa)

Ek-2: "Alın Kaynağı İçin Karbon Çelik Bağlantılar”a ilişkin Mevzuat (28 Sayfa)

2. KBIS 2021 ORLANDO/ Fuar Duyurusu Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB)'nden alınan yazıda, 9-11 Şubat 2021 tarihleri arasında ABD/Orlando'da düzenlenecek olan KBIS "Uluslararası Mutfak ve Banyo Fuarı”nın Türkiye milli katılımının Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesinin planlanlandığı belirtilmekte olup fuara Türkiye'nin milli katılımı ile iştirak etmek isteyen firmaların 11.09.2020 tarihine kadar online olarak ön başvuru formunu doldurmaları gerektiği bildirilmektedir.

Fuarda sergilenecek ürünlerin; mutfak ve banyo aksesuarları, sıhhi tesisat, armatürler, banyo kabinleri, zemin kaplama, ev otomasyonu, aydınlatma, doğal taş, seramik, havalandırma, su filtrasyon sistemleri, mutfak ve banyo dolapları, yapı malzemeleri, beyaz eşya, mutfak banyo teknolojileri, mobilya yan sanayi ürünlerini kapsadığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Uluslararası KBIS Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarının kapsadığı Mobilya ve Mobilya yan sanayi ürün grupları için Kuzey Amerika'nın en büyük fuarı olarak bilindiği, fuarın geçtiğimiz yıllarda 59 farklı ülkeden 40 bini aşkın ziyaretçiye ulaştığı ve fuara sektörde öncü 600'den fazla markanın katılım göstermekte olduğu bildirilmektedir.

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından ABD'nin Hedef Ülkeler Listesi'nde yer aldığı açıklanmıştır. "2017/4 sayılı Karar” çerçevesinde Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %70'inin destek kapsamında olacağı, firmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 117.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği ifade edilmektedir.

Online Başvuru Formu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2cHf0u2mqcO824fEUFZlvdoO71h5k5-Bm_80EqH2mENUFAg/viewform

İlgili kişiler: Sultan Bayrak ( Dahili:1201 ) Aydan Hançer ( Dahili:1205 )

E-Mail: fuar@akib.org.tr

Ek-3: Katılım Şartları

3. İncir İlk Yükleme Tarihi

Ege İhracatçı Birlikleri(EİB)'nden alınan bir yazıda, 2020 mahsulü kuru incir ilk yükleme/ihracat tarihinin belirlenmesi amacıyla, 2 Eylül 2020 tarihinde Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu ve akabinde kuru incir ihracatçı firma temsilcilerinin katılımları ile Danışma Niteliğinde Genel Kurul Toplantısının gerçekleştirildiği bildirilmektedir.

Anılan toplantılarda yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, 2020 ürünü kuru incirin ilk yükleme tarihinin 30 Eylül 2020 Çarşamba günü olarak belirlenmiş olduğu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından uygun görülmesi sonrasında bu tarihin Ticaret Bakanlığı onayına sunulacağı, Bakanlık onayı alındığında bilahare duyuru yapılacağı ifade edilmektedir.

4. Hindistan / Telafi Edici Vergi

İlgi : 29.01.2020 tarihli ve 2020/024 sayılı sirkülerimiz

İlgide kayıtlı sirkülerimizde, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ABD'nin yanı sıra ülkemiz menşeli "Soda Külü” (2836.20 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 22 Ocak 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmiştir.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından bir ön karar açıklandığı, söz konusu karara göre, ülkemiz ve ABD'den yapılan ithalatta dampingin, zararın ve illiyet bağının varlığına hükmedildiği; bu kapsamda zararı giderecek bir geçici önlem uygulanmasına karar verildiği; bahse konu ön kararda, geçici önlemin referans fiyat olarak uygulanmasının uygun olacağı değerlendirilerek, "Soda Sanayii A.Ş” firması için 266,37 $/ton, diğer Türk ihracatçılar için 275,08 $/ton ve ABD'li ihracatçılar için 275,08 $/ton referans fiyat uygulanmasına karar verildiği; belirlenen referans fiyatların altına gerçekleştirilecek ithalatta referans fiyat ile ithalat fiyatı (landed price) arasındaki fark kadar geçici önlem uygulanacağı ifade edilmektedir.

Öte yandan, söz konusu kararda, tarafların kararın yayım tarihinden itibaren 40 gün içerisinde (30 Eylül 2020 tarihine kadar) ön karara ilişkin görüş verebilecekleri ifade edilmiş olup, bahse konu karar http://egazette.nic.in/WriteReadData/2020/221308.pdf adresinde yer aldığı bildirilmektedir.

5. MEDIBAT 2021/Fuar Duyurusu Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri(AKİB)'nden alınan yazıda, 3-6 Mart 2021 tarihleri arasında Sfax/Tunus'da düzenlenecek olan "MEDIBATMediterranean Building Exhibition” fuarının Türkiye milli katılımının Akdeniz İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilmesinin planlandığı, fuara Türkiye'nin milli katılımı ile iştirak etmeyi düşünen firmaların 11.09.2020 tarihine kadar online ön başvuru formunu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

Fuarda yer alacak sektörlerin ev dekorasyonu, inşaat makineleri, yeni bina teknolojileri, mobilya ve dekorasyon, gayrimenkul acentaları, boya ve duvar kağıdı, kaplama, ısıtma ve soğutma sistemleri, cam endüstrisi, sıhhi tesisat, arıtma, elektrik, telefon ve güvenlik konularına ilişkin olacağı belirtilmektedir

Yazıda devamla, 16. kez düzenlenecek olan MEDIBAT 2021 fuarına, 2019 yılında 20.000 m2 alanda 32 ülkeden 350 katılımcı iştirak ettiği, söz konusu fuarı 47.000 ziyaretçi tarafından ziyaret edildiği; ayrıca, fuarda ekolojik binalar, inovasyon ve yeni bina teknolojileri alanındaki gelişmeler konusunda sunumlar yapılacağı ve fuarın katılımcı ülkeler arasında işbirliği ve ortaklıkların geliştirilmesi konusunda önemli fırsatlar sağlayacağı ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra, biri Libya'nın yeniden yapılanması konusunda olmak üzere uluslararası günlerin tertiplenmesi ve Ekonomi Formu, Bilim Forumu, Yenilikçi Forumu ve Yenilikçilik Köyü, Girişimcilik Forumu, Ortaklık Çalıştayı gibi toplantıların organize edilmesinin planlandığı bildirilmektedir.

Fuarın, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanması durumunda katılım bedelinin yaklaşık %50'sinin destek kapsamında olacağı vefirmaların stant alanının metrekare cinsinden büyüklüğü dikkate alınmak suretiyle Ticaret Bakanlığı tarafından metrekare başına belirlenen birim fiyat üzerinden 117.000 Türk Lirası'na kadar destekleneceği ifade edilmektedir.

Online Başvuru Formu:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSd6cEUJG4Zv0N2scHcgtcuu22fmGGCHymzJjX_-s5ZIF0Mw/viewform

İlgili kişiler: Sultan Bayrak ( Dahili:1201 ) Aydan Hançer ( Dahili:1205 )

E-Mail: fuar@akib.org.tr

Ek-4: Katılım Şartları

6. Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi / Bazı Çelik Ürünleri Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi : 13.08.2020 tarihli ve 2020/261 sayılı sirkülerimiz

İlgide kayıtlı sirkülerimizde, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından "Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, 21 Temmuz 2020 tarihinde bir kamu dinleme toplantısı düzenleneceği bildirilmişti.

Konu ile ilgili T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan bir yazıda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi (KİK) tarafından "Bazı Çelik Ürünleri" ithalatına karşı yürütülen korunma önlemi soruşturması kapsamında, KİK Sekretaryası tarafından 31 Ağustos 2020 tarihinde Cidde Ticaret Ataşeliğimize iletilen ve bir örneği ekte yer alan duyuruda bahse konu korunma önlemi soruşturmasının 6 aydan uzun olmamak üzere uzatıldığı ifade edilmektedir.

Ek-5: Duyuru Metni (Arapça).pdf

Ek-6: Resmi olmayan İngilizce Çeviri. pdf

7. Almanya'ya Yönelik Sanal Ticaret Heyeti Organizasyonu

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO)'ndan alınan bir yazıda, ATSO Global faaliyetleri kapsamında, ATSO ve Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası (TDIHK) işbirliğinde, 19 - 23 Ekim 2020 tarihleri arasında, yaş sebze ve meyve, soğutucular ve soğutma sistemleri, kesme çiçek ve süs bitkileri, deniz mahsulleri, mobilya, kâğıt-karton, tekstil, mermer ve cam, plastik ve bilişim sektörlerine yönelik Antalya firmalarını ve TDIHK üyelerini buluşturacak bir Sanal Ticaret Heyeti Organizasyonunun gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

İkili iş görüşmelerinin "Zoom” adlı yazılım üzerinden organize edilerek, her bir ikili iş görüşmesi için anılan yazılım aracılığı ile sanal görüşme odaları oluşturulacağı bildirilmektedir.

Katılımın ücretsiz olduğu belirtilen etkinliğe en geç 18 Eylül 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar https://atso.xyz/hyfmL bağlantısından görüşmeler için kayıt olunması gerektiği ve firmalara başvuru formlarında talep etmeleri halinde Almanca-Türkçe veya İngilizce-Türkçe tercüme hizmeti sunulacağı belirtilmektedir. Ayrıca, firma profiline uygun eşleşmeler sağlandığı takdirde e-posta ile görüşme çizelgeleri başvuru yapan firmalara gönderileceği ifade edilmektedir.

Bunun yanı sıra 19 Ekim 2020 Pazartesi günü ikili görüşmeler öncesinde TDIHK tarafından Odaları ve Türkiye-Almanya ekonomik ilişkileri üzerinde bir sunum gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

8. KDC - Yaptırım Listesinde Yapılan Güncelleme Hk.

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1533 (2004) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Kongo Demokratik Cumhuriyeti Yaptırımları Komitesinin, adı geçen ülke vatandaşı olan Sheka Ntabo Ntaberi ve Taganda Bosco adlı şahıslar ile ülkede faal "ADF" adlı örgüt ile "Machanga Ltd." ve "Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd." isimli iki firma hakkındaki yaptırım kararı ve mezkûr kararın tutanağı iletilmektedir.

Ek-7: Tutanak

9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Meksika

T.C Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğundan bahisle, 7 Eylül 2020 Pazartesi günü 17.00-18.30 saatleri arasında Meksika Birleşik Devletleri'nde görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Ek-8: Meksika ile E-Sohbet ToplantısıEkler:
EK-1.docx

EK-2.docx

EK-3.pdf

ek-4.pdf

EK-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.pdf

Ek-8.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.