2020/283 Sirküler (09.09.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-283

Sayın Üyemiz;

1. UPS Online Kadın İhracatçı Programı

2. Avustralya "Khapra Beetle” Böceği İle Mücadele Tedbirleri

3. Çin Halk Cumhuriyeti Bilgilendirme Etkinlikleri

4. Fuar Duyurusu - Laos

5. ABD /Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri

6. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Brezilya

7. Ukrayna / Anti-Damping

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.1. UPS Online Kadın İhracatçı Programı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, UPS'in dünyanın 220'den fazla ülke ve bölgesinde 495.000'den fazla çalışanı ile günde 20 milyondan fazla paket taşıyan uluslararası hızlı kargo şirketi olduğu, uluslararası hizmete başladığı ilk yıllardan itibaren dünya ticaretinin gelişmesi için çaba harcadığı ve bu alanda çeşitli programları desteklediği, bahse konu programlardan en yenisinin ise kadınları dünya ticaretinin önemli bir parçası haline getirmek için Dünya Ticaret Örgütü bağlantılı Uluslararası Ticaret Merkezi ile birlikte tasarlanan "UPS Kadın İhracatçı Programı” olduğu belirtilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, ülkemizde kadınlar arasında ihracat konusunda farkındalık yaratmak, ihracat fikrini yaymak ve eğitim vermek amacıyla, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan'ın da kıymetli destekleriyle Türkiye genelinde KEDV ve KAGİDER ile birlikte Kadın İhracatçı Programı dizisi oluşturulduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda Online Kadın İhracatçı Programı'nın 10 Eylül 2020 Perşembe günü gerçekleştirileceği, programın ücretsiz olduğu, söz konusu programda kadın ihracatçılara sağlanacak destek ve kolaylıkların anlatılacağı ve ayrıca e-ihracat eğitimi verileceği bildirilmektedir.

Ek-1: Program Akışı ve Broşürü

2. Avustralya "Khapra Beetle” Böceği İle Mücadele Tedbirleri

İlgi : 24.08.2020 tarihli ve 2020-271 sayılı Sirkülerimiz.

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından "khapra beetle” böceği ile mücadele kapsamında yüksek riskli olduğu belirlenen muhtelif ürünlere karşı tedbirlerin tedrici olarak uygulamaya konulacağına ilişkin T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazı, ilgi'de yer alan sirkülerimizde daha önce duyurulmuştu.

Sidney Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, anılan Bakanlık tarafından 2 Eylül 2020 tarihinde yapılan duyuruda, "khapra beetle” böceği ile mücadelenin 1. Aşaması içerisinde, 3 Eylül 2020 tarihinden itibaren yüksek riskli olarak belirlenen ürünlerin (herhangi bir son kullanım için çeşitli ham ve işlenmiş formlarda) hiçbir ülkeden refakatsiz kişisel eşyalarla veya düşük değerli (1.000 Avustralya Doları ve altındaki) hava ve deniz taşımacılığı dahilinde getirilerek Avustralya'ya girişine izin verilmeyeceğinin ilan edildiği bildirilmektedir.

3. Çin Halk Cumhuriyeti Bilgilendirme Etkinlikleri

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Çin'in kalkınma sürecinde özel ekonomik bölgeler başta olmak üzere yatırımcılara kapsamlı teşvik mekanizmalarının sağlandığı planlı yatırım bölgelerinin önemli rol oynadığından bahisle, Guangzhou Ticaret Ataşeliğimiz ve Pekin Ticaret Müşavirliğimiz koordinasyonunda Bakanlığın, sektör çatı kuruluşlarının ve özel sektörün temsilcilerinin de katılımıyla online olarak gerçekleştirilecek 2 etkinlik hakkındaki aşağıdaki bilgiler iletilmektedir:

1. Hainan Serbest Ticaret Limanı Bilgilendirme Etkinliği

Hainan Adası'nın, Çin Hükümeti tarafından 1 Haziran 2020 tarihinde yayımlanan Hainan Free Trade Limanı master planı ile serbest bölge ilan edildiği ve 9,2 milyon nüfus ve 35.000 kilometrekarelik alana sahip adanın, dünyanın en büyük serbest bölgesi olacağı ifade edilmektedir. Aynı zamanda "duty free" olarak da hizmet vermesi öngörülen Ada‘dan B2C kapsamında yıllık kişi başı 100.000 RMB tutarında (yaklaşık 14.000 ABD Doları) kadar ürünün vergisiz olarak anakara Çin'e girebilmesinin mümkün olabileceği; diğer taraftan, bahse konu adanın önemli bir lojistik merkezi olarak da hizmet vermesinin öngörüldüğü belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Hainan Provincial Bureau of Economic Development yetkilileri tarafından Guangzhou Ticaret Ataşeliğimiz koordinasyonunda 15 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile 10.00'da bir online bilgilendirme toplantısı yapılması planlandığı bildirilmektedir.

Guangzhou Ticaret Ataşeliğimiz, anılan serbest bölgenin Çin pazarına girme açısından önemli bir merkez teşkil etmesinin beklendiği değerlendirmesinde bulunmaktadır.

Hainan Serbest Ticaret Limanı Bilgilendirme Etkinliği'ne ilişkin katılım linki aşağıda yer almaktadır;

https://zoom.us/j/92559943620?pwd=MXZWY2FxZ0Frb3RoZGNzdmF2MzJ0Zz09

ID:925 5994 3620

Passcode: 518066

2. Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Bilgilendirme Etkinliği

Pilot serbest ticaret bölgeleri uygulamalarının 2013'de Şanghay'da kurulan bölge ile başladığı ve sonrasında diğer eyaletlerde kurulan pilot serbest ticaret bölgeleri ile bu sayının 18'e yükseldiği ifade edilmektedir. Bahse konu bölgelerde şirket kurma prosedürlerinin basitleştirildiği, şirketlerin fiziksel bir mekana sahip olma zorunluluğunun da bulunmadığı; ayrıca bu bölgelerde çok düşük ve hatta sıfır ihracat ve ithalat vergileri uygulanmakta ve RMB ile diğer para birimleri arasında kolay geçiş yapılabilmekte olduğu; gümrük işlemlerinin süratli bir şekilde gerçekleştirildiği belirtilmektedir. Bunlara ek olarak kurulan "yeni bölgelerde” de yeni teşvikler yoluyla yeni endüstrilerin geliştirilmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Çin'in Tier 1 olarak adlandırılan gelişmiş şehirleri arasındaki Tianjin'de yer alan Pilot Serbest Ticaret Bölgesi'nin, ihracatçılarımız ve yatırımcılarımız açısından depolama, lojistik ve e-ticaret açısından birçok avantajı barındırdığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, CCPIT Tianjin Başkanı ve Tianjin Pilot Serbest Ticaret Bölgesi Başkanı'nın da katılımıyla, Pekin Ticaret Müşavirliğimiz koordinasyonunda, 17 Eylül 2020 tarihinde Türkiye saati ile saat 10:00'da pilot serbest ticaret bölgeleri rejimine, yatırımcılara ve ihracatçılarımıza sunulan avantajların anlatılacağı bir online bilgilendirme toplantısı yapılması planlandığı bildirilmektedir.

Pekin Ticaret Müşavirliğimiz söz konusu programa sektör kuruluşlarımızın yanı sıra, pilot serbest ticaret bölgeler tarafından sunulan avantajları doğrudan ilgili yetkililerden edinmek amacıyla firma yetkililerimizin de katılım sağlamasının yararlı olacağının değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Tianjin Serbest Ticaret Bölgesi Bilgilendirme Etkinliği'ne katılım linki aşağıda yer almaktadır;

https://zoom.us/j/93646307842?pwd=WTBtSlBpdHlWOEY3bGx6UnJWSWVTUT09

Meeting ID: 936 4630 7842

Passcode: 081236

Ek-2: Hainan Taslak Program

Ek-3: Tianjin Taslak Program

4. Fuar Duyurusu - Laos

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Laos/Viyentiyan'da 17-19 Haziran 2021 tarihleri arasında yapı, gıda ve otelcilik sektörleri ve su fuarlarından oluşacak "Lao Top 3 Expo Fuarı"nın düzenleneceği ve söz konusu etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgilere www.laobuild.com, www.laowater.org ve www.laofoodhotel.com adreslerinden ulaşılabileceği bildirilmektedir.

5. ABD /Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Petrol Boruları - OCTG” (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTİP'li) ithalatına karşı 5 Eylül 2014 tarihinden bu yana anti-damping önlemi; 18 Temmuz 2014 tarihinden bu yana ise telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) uygulandığı belirtilmektedir. Yine ABD tarafından, ülkemiz menşeli "Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” (7306.61 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına karşı 21 Temmuz 2016 tarihinden bu yana telafi edici vergi (sübvansiyona karşı önlem) ve anti damping önlemleri uygulandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 1 Eylül 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların söz konusu telafi edici vergi önlemleri kapsamında 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemi için, anti-damping önlemleri kapsamında ise 1 Eylül 2019 - 31 Ağustos 2020 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Eylül ayının sonuna kadar başvuruda bulunabileceklerinin belirtildiği bildirilmektedir. Söz konusu bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-09-01/pdf/2020-19233.pdf linkinden ulaşılması mümkündür.

Diğer taraftan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul ve Esaslar) 7. maddesine göre; ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, Usul ve Esaslar kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığın olumlu görüşünü alması gerekmektedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerine ilişkin gözden geçirme soruşturması açılması için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firma, başvuru yaptığı bu soruşturma için mezkûr Usul ve Esaslar kapsamındaki desteklerden faydalanamamaktadır.

6. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Brezilya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan bir yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olduğu belirtilen Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantıları düzenlenmekte olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda 11 Eylül 2020 Cuma günü 15.30-17.00 saatleri arasında Brezilya Federal Cumhuriyeti'nde görev yapmakta olan Ticaret Ataşemiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek-4: Brezilya ile E-Sohbet Toplantısı

7. Ukrayna / Anti-Damping

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 5 Eylül 2020 tarihli ve 172 sayılı Ukrayna Resmi Gazetesi'nde tarafından yayımlanan bildirime göre Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı (Bakanlık) tarafından ülkemiz menşeli "çimento” (2523.10.00.00, 2523.21.00.00 ve 2523.29.00.00 tarifelerinde yer alan) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması başlatılmış olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlık'ın yürüteceği soruşturmaya taraf olmak isteyenlerin taleplerini soruşturma açılış bildiriminin Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 30 takvim günü içinde, soruşturmaya ilişkin hazırlayacakları bilgi ve belgeleri ise açılış bildiriminin Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasından itibaren 60 takvim günü içinde Ukraynaca dilinde yazılı olarak soruşturma otoritesine sunmaları gerektiği ifade edilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul Esaslar) incelenmesinde fayda görülmektedir.

Ek-5: Ukrayna Resmi Gazete ve TercümesiEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.