2020/285 Sirküler (10.09.2020)


SÜRELİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-285

Sayın Üyemiz;

T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB)'nin, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accessionAssistance - IPA) ile Türkiye'nin politik ve ekonomik reformlarına mali ve teknik destek sağlamakta olduğu belirtilmekte; bu fonların amacının, Türk mevzuat ve standartlarının AB mevzuat ve standartlarıyla uyumlaştırılması, ilgili makamların katılım sürecinde bu uyumlaştırma çalışmalarını gerçekleştirmesi ve reformları uygulaması için gerekli olan kapasitelerinin oluşturulması olduğu ifade edilmekte ve böylelikle Türkiye'nin, AB üyeliğiyle birlikte gelen hak ve yükümlülüklere hazırlanmakta olduğu belirtilmektedir.

IPA kapsamında, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce hazırlandığı ve AB Türkiye Delegasyonu tarafından onaylandığı belirtilen "Madencilik Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Projesi (MİSGEP)"nin yürütülmeye başlanmış olduğu, proje kapsamında yeraltı kömür veya metal cevheri madenlerine finansal destek ve rehberlik programı hizmeti verileceği bildirilmektedir. Program kapsamında 70 işyerinde 24 ay boyunca İSG profesyonellerinin görevlendirilmesi, tahlisiye eğitimleri ve İSG Yönetim Sistemi Standardı entegrasyonu konularında finansal destek ve işyerlerine iş sağlığı ve güvenliğine yönelik rehberlik desteği ile madencilik sektöründe daha iyi çalışma koşullarının oluşturulmasının amaçlandığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, açılışını İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Cafer UZUNKAYA'nın yapacağı belirtilen finansal destek ve rehberlik programı bilgilendirme toplantısının 11 Eylül 2020 (Yarın) tarihinde saat 09:30'da online formatta düzenleneceği bildirilmektedir.

Söz konusu toplantıya katılım için https://misgep.org/fdrp_tanitimetkinligi/ bağlantısından 10 Eylül 2020 (Bugün) saat 24:00'e kadar form doldurulmasının zorunlu olduğu ve bahse konu programa kayıt için https://tr.surveymonkey.com/r/finansaldestek_ankara linkinin kullanılmasının gerektiği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır

Güliz AKEL ÇETİNKAYA

Genel Sekreter T.

EK-1: Toplantı Programı

EK-2: Toplantı Bilgi Notu


Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.