2020/287 Sirküler (11.09.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-287

Sayın Üyemiz;

1. Yıllık PGD Programı

2. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

3. Ukrayna / Korunma Önlemi Soruşturması

4. Türkiye Ticaret Merkezi Bünyesinde Dubai'de Kurulacak Olan Depo-Ofis-Showroom Hk.

5. Anti-Damping Soruşturması/Ukrayna - Çimento

6. Ukrayna / Korunma Önlemi Soruşturması-Kostik Soda

7. Fuar Duyurusu-SCO Local Economic And Trade Cooperation Qingdao Forum And Exposition

8. Finans ve Ticarette Dijital Dönüşüm Yol Haritası - Anket Linki

9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Malezya

10. SDG Businnes Forum

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

1. Yıllık PGD Programı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlıklarının ürünlerin piyasaya arzı veya dağıtımı aşamasında veya ürünler piyasada iken ilgili teknik düzenlemeye uygun olarak üretilip üretilmediği ve güvenli olup olmadığının denetlenmesi ile güvenli olmayan ürünlerin güvenli hale getirilmesinin temin edilmesi, gerektiğinde idari yaptırım uygulanmasından sorumlu olduğu, bu kapsamda 1.500'ü aşkın ürünün piyasa gözetimi ve denetimi işlemlerinin Bakanlık faaliyet alanında yer aldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, yıllık denetim programına alınacak ürünlerin her yıl risk analizi çalışması ile belirlendiği, ürünlerin üreticilerinin ve ithalatçılarının bulunduğu iller dikkate alınarak planlama yapıldığı, 2021 yılı denetim programına alınacak ürünlerin tespitinin de önümüzdeki aylarda gerçekleştirileceği, mezkur denetimlerin daha etkin olabilmesi ve seçilecek riskli ürünlerin en isabetli şekilde tespit edilebilmesi açısından ihracatçı firmaların bildirimlerinin önem arz ettiği belirtilmektedir. Tüketiciler, üreticiler ve kullanıcılar tarafından yoğun olarak kullanılan, yüksek risk taşıması muhtemel ürünlerin çalışmalarına dahil edilmesinin amaçlandığı da ayrıca ifade edilmekte olup, bu çerçevede kullanıcılar açısından ciddi risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiği düşünülen ürünlerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu itibarla, kullanıcılar açısından risk taşıyan ve piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarında öncelik verilmesi gerektiği düşünülen ürünlerin Türkiye İhracatçılar Meclisine sunulmasını teminen 15 Eylül 2020 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

2. ABD / Anti-Damping ve Telafi Edici Vergi Önlemleri İdari Gözden Geçirme Soruşturmaları

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "yumurtasız, pişirilmemiş, dondurulmamış makarnalar” (certain pasta) ve "inşaat demiri” (steel concrete reinforcing bar) ithalatında uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemleri kapsamında 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 dönemine ilişkin; "İnşaat Demiri” (steel concrete reinforcing bar) ithalatında uygulanmakta olan anti-damping önlemi kapsamında 1 Temmuz 2019 - 30 Haziran 2020 dönemine ilişkin; idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmalarının ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatıldığı bildirilmektedir. Konuya ilişkin 3 Eylül 2020 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2020-09-03/pdf/2020-19504.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Bu çerçevede, ITA'nın, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olduğu, bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış tarihinden itibaren 30 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacağı belirtilmektedir. Açılış bildiriminde adı geçen firmaların soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda mezkur bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerektiği; ayrıca, söz konusu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmaların bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanı bulunduğu ifade edilmektedir.

ITA tarafından söz konusu telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalara gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlığa da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderilecek olduğu, soruşturma süresince firmalar ve Bakanlık arasında koordineli olarak çalışılmasının büyük önem arz ettiği bildirilmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda görülmektedir.

3. Ukrayna / Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ukrayna tarafından 07 Aralık 2019 tarihinde şırıngaların (9018.31 gümrük tarife pozisyonunda yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı, konuya ilişkin olarak Kiev Ticaret Müşavirliğinden alınan 7 Eylül 2020 tarihli yazıda, 4 Eylül 2020 tarihinde Ukrayna Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirimde Ukrayna tarafından başlatılan söz konusu soruşturmanın herhangi bir önlem alınmadan kapatıldığı bildirilmektedir.

Ek-1: Bildirim

4. Türkiye Ticaret Merkezi Bünyesinde Dubai'de Kurulacak Olan Depo-Ofis-Showroom Hk.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliğince, 2010/6 sayılı "Yurt Dışı Birim Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde, Türkiye Ticaret Merkezi(TTM) bünyesinde, Gıda Sektöründe ofis-depo-showroom-mağaza kurulmasının planlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu TTM'de yer almak isteyen firmaların linkte yer alan formu 15.09.2020 Salı günü mesai saati bitimine kadar doldurmaları gerektiği, talepte bulunan firmalarla ileri bir tarihte yüz yüze ve zoom üzerinden katılım sağlanabilecek şekilde bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Başvuru Formu Linki: https://forms.gle/xV8vet6QNH8aczEw5

5. Anti-Damping Soruşturması/Ukrayna - Çimento

İlgi : 09.09.2020 tarihli ve 2020/283 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli "çimento” (2523.10.00.00, 2523.21.00.00 ve 2523.29.00.00 tarifelerinde yer alan) ithalatına karşı 5 Eylül 2020 tarihli ve 172 sayılı Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirim kapsamında bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bahse konu ürün ihracatçısı firmalarımızı bilgilendirmek üzere online olarak (Zoom üzerinde) 14 Eylül 2020 tarihinde saat 14:30'da Zoom Bağlantısı: https://zoom.us/j/92066713231 bir toplantı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Zoom Bağlantısı: https://zoom.us/j/92066713231

6. Ukrayna / Korunma Önlemi Soruşturması-Kostik Soda

İlgi : 21.02.2020 tarihli ve 2020/044 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Ukrayna tarafından 7 Şubat 2020 tarihinde "Kostik Soda (Sodyum Hidroksit)” (2815.12.00.90 GTİP'li) ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

Kiev Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ukrayna Kurumlararası Dış Ticaret Komisyonu'nun 02.09.2020 tarihli ve SP-462/2020/4411-03 sayılı kararında; menşe ve ihracatçı ülke dikkate alınmaksızın, Ukrayna'ya yapılan kostik sodanın ithalatına karşı başlatılan korunma önlemi soruşturmasının önlemsiz kapatılmasına karar verildiği bildirilmektedir. Ayrıca, söz konusu korunma önleminin kaldırılması ile ilgili DTÖ bildirimi henüz yayımlanmadığı ifade edilmektedir.

7. Fuar Duyurusu-SCO Local Economic And Trade Cooperation Qingdao Forum And Exposition

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesinde bünyesindeki "SCO Local Economic and Trade Cooperation Qingdao Forum and Exposition” fuarının 19-21 Ekim 2020 tarihleri arasında Qingdao/Çin'de düzenleneceği bildirilmektedir.

Bilindiği üzere, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerekmektedir.

Öte yandan, halihazırda Çin'e girişlerde 14 gün zorunlu karantina uygulandığı bildirilmektedir.

8. Finans ve Ticarette Dijital Dönüşüm Yol Haritası - Anket Linki

TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE)'den alınan bildirime atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TÜBİTAK TÜSSİDE işbirliğiyle 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejileri doğrultusunda "yapay zekâ, mobilite, akıllı yaşam ve sağlık, 5G, sanayinin dijital dönüşümü ve finans ve teknoloji” alanlarında yol haritalarının hazırlandığı belirtilmektedir. Bu doğrultuda, yapılan "Finans ve Ticarette Dijital Dönüşüm Yol Haritası” çalışmaları kapsamında bir anket oluşturulduğu, bahse konu anket ile finansal ve ticari sistemlerin teknolojik gelişimini destekleyerek orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün/hizmet ihracatına katkı sunulması ve küresel ürün/teknoloji/hizmet geliştirilmesinin amaçlandığı bildirilmektedir.

Yazıda devamla, yapılan çalışmalar kapsamında farklı kanallar ile paydaş görüşlerini almanın azami derecede önemsendiği belirtilmekte olup, yol haritasının geliştirilmesi sürecinde paydaşların sektöre yönelik tespitlerini öğrenme çalışmasının kapsayıcılığına, sektörün teknolojik ürün/hizmet portföyünün ve ihracatının arttırılmasına katkı sunmak amacıyla görüş ve tespitlere başvurulduğu da ayrıca bildirilmektedir. Anketin 20 Eylül 2020 tarihine kadar aktif olacağı belirtilmektedir.

Anket Linki: https://forms.gle/jWbNnpNRuNaH6J4D6

9. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Malezya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, 15 Eylül 2020 Salı günü 10.00-11.30 saatleri arasında Malezya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı bir e-sohbet toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Ek-2: Malezya ile E-Sohbet Toplantısı

10. SDG Businnes Forum

T.C. Ticaret Bakanlığı Dış Temsilciler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, BM 75. Genel Kurulu yüksek düzeyli haftası kapsamında, Uluslararası Ticaret Odası (ICC), BM Ekonomik ve Sosyal İşler Bölümü (DESA) ve BM Küresel Mutabakatı'nın (Global Compact) ev sahipliğinde 23 Eylül 2020 tarihinde 07.00-14.00 saatleri arasında "SDG Businnes Forum” başlıklı toplantının sanal ortamda düzenleneceği bildirilmektedir.

Yazıda devamla, özel sektörün mevcut ekonomik sorunların çözümünde ve sürdürülebilir bir gelecek için kalıcı çözümlerin oluşturulmasındaki rolüne odaklanacağı belirtilen söz konusu forumun, esasen 21-22 Eylül 2020 tarihlerinde düzenlenecek Özel Sektör Forumu ve Küresel Etki Forumu'nun devamı niteliğinde olduğu, bahse konu etkinliğe https://www.sdgbussinesforum.org adresinden kayıt yapılabileceği bildirilmektedir.

Ek-3: SDG Businnes Forum Bilgi ve Davet Notu


Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.