2020/288 Sirküler (16.09.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-288

Sayın Üyemiz;

1. Fuar Duyurusu-Iran Agrofood 

2. Helal Belgelendirme 

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Avustralya 

4. Foodex Japan 2020 Duyuru 

5. Fuar Duyurusu Cezayir 

6. Fas Korunma Önlemi Soruşturması - Çelik ve Demir Borular 

7. Bangladeş Soğan Talebi Hk. 

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. 

Bilgilerini rica ederim. 

 

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

 

1. Fuar Duyurusu-Iran Agrofood

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, 4-7 Ekim 2020 tarihleri arasında Tahran/İran'da gıda konusunda "Iran Agrofood” fuarının düzenleneceği ve bahis konusu fuara firmaların sanal ya da fiziksel olarak katılım imkânı elde edeceği bildirilmektedir. 

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden firmaların yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği ifade edilmektedir.

2. Helal Belgelendirme

T.C. Helal Akreditasyon Kurumu Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, bilindiği üzere Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) İslam İşbirliği Teşkilatının (İİT) bağlı kuruluşu olan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) standardizasyon yaklaşımı çerçevesinde helal ürün ve hizmet belgelendirmesinin akreditasyonu faaliyetini yürüttüğü; yurt içinden ve dışından kendisine gelen helal akreditasyon başvurularının başta pek çok İİT üyesi ülke olmak üzere uluslararası alanda kabul gören SMIIC helal standardizasyon yaklaşımı uyarınca işleme alındığı ve bu başvuruların hem SMIIC standartları hem de ilgili ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, gerek ülkemizde gerek dünyada helal belgelendirmesi alanında güvenilir akreditasyon mekanizması kurulması çalışmaları çerçevesinde; HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak belgelerin, 'Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)-İşletme Geliştirme Destek Programı Belgelendirme Desteği' kapsamına alındığı belirtilmektedir.

Bu kapsamda HAK ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan alınacak belge ücretleri ve ayrıca, müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ücretinin de destek kapsamında olduğu ve destek oranının %60 (altmış) olduğu bildirilmektedir.

Destek ile ilgili detaylı bilgiye KOSGEB internet sitesi üzerinden erişim sağlanabilmektedir. (www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/destekdetay/6798/isletme-gelistirme-destek-programı)

3. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Avustralya

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 17 Eylül 2020 Perşembe günü 10.00-11.30 saatleri arasında Avustralya'da görev yapmakta olan Ticaret Ataşelerimiz ile bu ülkede iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantısının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-1: Avustralya ile E-Sohbet Toplantısı

4. Foodex Japan 2020 Duyuru

Ege İhracatçı Birliklerinden (EİB) alınan yazıda, Japonya'nın Chiba kentinde, 9-12 Mart 2021 tarihlerinde Makuhari Messe (Nippon Convention Center)'de düzenlenecekFoodex Japan 2021 - 46. Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun EİB tarafından gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Gıda ihtiyacının sadece % 40'ını kendisi karşılayabilen ve bu nedenle yılda yaklaşık 80 milyar $ değerinde gıda ithalatı yapan 128 milyon nüfuslu Japonya'da 2021 yılında 46.sı düzenlenecek Foodex Japan 2021 Fuarının (http://www.jma.or.jp/foodex/en/)bölgedeki diğer ülkelerin gıda pazarına da hitap eden bir özellik taşıdığı belirtilmektedir. 2020 yılında küresel salgın nedeniyle gerçekleştirilemeyen fuara, 2019 yılında 94 ülke ve bölgeden 1.244'ü Japon, 2.072'si yabancı olmak üzere 3.316 firmanın katıldığı ve ziyaretçi sayısının 80.426 olarak gerçekleştiği bildirilmektedir.

5. Fuar Duyurusu Cezayir

T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Oran/Cezayir'de 19-21 Ekim 2020 tarihleri arasında "Yenilenelebilir Enerji Kaynakları ve Sürdürülebilir Kalkınma Fuarı”nın düzenleneceği ve Cezayir'in güneş ve rüzgâr enerjisi konusunda büyük potansiyele sahip olduğu, ayrıca söz konusu sektörlerde önemli yatırım imkânları sunduğu hususları ifade edilmektedir.

6. Fas Korunma Önlemi Soruşturması - Çelik ve Demir Borular

İlgi: 24.12.2019 tarihli ve 2019/262 sayılı sirkülerimiz.

Fas Krallığı, Sanayi, Ticaret, Yeşil ve Sayısal Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) tarafından, Fas'lı "Industube, Batıfer ve Longofer” firmalarının başvurusu üzerine "Çelik ve Demir Borular” (73.05.31.10.00, 73.05.31.99.00, 73.06.19.10.90; 73.06.19.99.00, 73.06.30.10.99; 73.06.30.99.00; 73.06.50.10.90; 73.06.50.99.00; 73.06.61.10.00; 73.06.61.90.00; 73.06.69.10.00; 73.06.69.99.00; 73.06.90.10.90; 73.06.90.99.00) ithalatına karşı 7 Ekim 2019 tarihinde bir korunma önlemi soruşturmasının başlatıldığı ve 13 Aralık 2019 tarihinden itibaren 200 gün boyunca % 25'lik ek vergi (ad valorem) şeklinde geçici önlem uygulanmasına karar verildiği hususu ilgide kayıtlı sirkülerimizde bildirilmişti.

Rabat Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği Kazablanka Ticaret Ofisi'nden alınan malumata atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan ekli 31/20 sayılı ve 1 Eylül 2020 tarihli kamuoyu duyurusu kapsamında, çapı 406.4 milimetreyi aşan ve 7305 GTİP kodu altında kayıtlı olan borulara soruşturma kapsamından istisna tutularak, "Çelik ve Demir Borular” (73.06.19.10.90; 73.06.19.99.00, 73.06.30.10.99; 73.06.30.99.00; 73.06.50.10.90; 73.06.50.99.00; 73.06.61.10.00; 73.06.61.90.00; 73.06.69.10.00; 73.06.69.99.00; 73.06.90.10.90; 73.06.90.99.00) GTİP kodları altında kayıtlı ürünlerin ithalatına karşı nihai korunma önlemi uygulanmasına karar verildiği belirtilmektedir. Buna ilaveten duyuruda, uygulanacak nihai korunma önleminin % 25'lik ek vergi (ad valorem) şeklinde uygulanacağı, söz konusu önlemin 3 yıl boyunca süreceği ve 15-09 sayılı kanunun 65. maddesinde yer alan korunma önleminin tedricen serbestleştirilmesi yükümlülüğüne göre ilk yıldan sonra % 25 lik ek verginin her yıl % 1 oranında düşürüleceği belirtilmektedir. Söz konusu nihai korunma önlemine ilişkin DTÖ bildirimi henüz yayımlanmamıştır.

Ek-2: 31-20 Sayılı Kamuoyu Duyurusu (Fransızca)

7. Bangladeş Soğan Talebi Hk.

Bangladeş Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliğinden alınan yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Bangladeş Cumhuriyeti'nin soğan talebinin bulunduğu belirtilmektedir. Talep ilgili bilgiler aşağıda ve ekte yer almaktadır.

Talep Eden Kurum: Trading Corporation of Bangladesh(TCB)

Talep Edilen Ürün: 3000 M. Tons (+-%10) onion packed in standard synthetic/nylon netted or Jute mesh bag of 25/30/40 kg net or any standard in weight of onion in each bag

Bangladesh Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği

Adres: Birlik Mah. 391 Cad. No:16 06610 Ankara/Çankaya

Tel: 0312 495 27 19-20

Fax: 0312 495 27 44

Web: www.bangladootankara.org.tr

E-mail: bdootankara@ttmail.com

 

Ek-3: Yazı


Ekler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.