2020/290 Sirküler (18.09.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2020-290

Sayın Üyemiz;

1. Gıda Sektörü Sanal Fuar Organizasyonu 

2. ABD Çelik İthalatı Görüntüleme ve İnceleme Sistemi 

3. Sanal Fuar Duyurusu-Hindistan 

4. Randevulu Sanal Sıra Sisteminde Önceliklendirmelerin Devreye Alınması 

5. ATSO Latin Amerika Sanal Ticaret Heyeti (9-13 Kasım 2020) 

6. RSS-Kapıkule Zorunlu Uygulama 

7. Pakistan / Anti-Damping 

8. Rusya Federasyonu, Başkurdistan Cumhuriyeti Etkinliği, İstanbul 22 Ekim 2020 

9. İhracatçının Sesi Anketi

10. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Japonya ve Singapur 

11. Hindistan Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Ekipmanları Sektörü Yerinde Pazar Araştırması Raporu 

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur. 

Bilgilerini rica ederim. 

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

  

1. Gıda Sektörü Sanal Fuar Organizasyonu

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden (EİB) alınan yazıda, EİB organizasyonunda 12-16 Ekim 2020 tarihleri arasında tüm gıda sektörlerine yönelik dijital ortamda bir sanal fuar organizasyonu düzenlenmesinin planladığı ifade edilmektedir.

Bahsi geçen organizasyonun belirtilen tarihlerde "The Fource - Source of Nature 2020”adıyla düzenleneceği, organizasyona ABD, Çin, Orta Doğu ülkeleri, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere tüm dünyadaki birçok ülkeden alıcıların davet edilerek ikili görüşmeler gerçekleştirilecek olduğu ve fuar ile eş zamanlı çeşitli gastronomi etkinlikleri ve uzmanların katılımlarıyla webinarlar gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, söz konusu organizasyona katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak, fuar katılım bedeli olan 10.000 TL'yi aşağıda yer alan Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği hesabına yatırıldığına dair dekontu 25.09.2020 Cuma günü saat 17:30'a kadar tarim@eib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

Fuar Başvurusu Linki: http://eib.li/368B0

Birlik Banka Hesabı: T.İş Bankası / Yeni Liman Şubesi Şube Kodu: 3427

Hesap No: 369195 (TL Hesabı) IBAN No: TR56 0006 4000 0013 4270 3691 95(TL Hesabı)

Ek-1: Broşür
 

2. ABD Çelik İthalatı Görüntüleme ve İnceleme Sistemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından 2005 yılından bu yana, Çelik İthalatını Görüntüleme ve İnceleme Sistemi (SIMA) yürürlükte olup, söz konusu sistem ABD'nin çelik ithalatında menşe ülkelerin takip edilmesini sağladığı ifade edilmektedir.

11 Eylül 2020 tarihinde ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karar ile SIMA revize edilmiştir. Bahse konu değişiklik, çelik ithalat lisansına başvuran firmalar tarafından ithal edilecek çeliğin hangi ülkede eritilip döküldüğüne ilişkin bilgi verilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede, söz konusu kararda halihazırda kullanılan SIMA sisteminin 10 Ekim 2020'de kapatılacağı, yeni sistemin 13 Ekim 2020 tarihinde uygulanmaya başlayacağı ifade edilmektedir. Dolayısıyla 10-12 Ekim 2020 tarihleri arasında herhangi bir lisans başvurusu yapılamayacaktır.

Söz konusu değişikliğe ilişkin ABD Resmi Gazetesi örneği https://www.federalregister.gov/documents/2020/09/11/2020-19753/steel-import-monitoringand-analysis-system adresinde yer almaktadır.


3. Sanal Fuar Duyurusu-Hindistan

Mumbai Ticaret Ataşeliğinden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinler ve Destekleri Dairesi Başkanlığı'ndan alınan yazıda, 24/9/2020- 7/10/2020 tarihlerinde "Tech Hospital 2020" sanal fuarının düzenleneceği ifade edilmekte olup, mezkur etkinliğe ilişkin bilgilerin yer aldığı belgeler ekte iletilmektedir.

Ek-2: Tech Hospital Sanal Fuarı ve Konferansı_Ek_CII HospitalTech 2020.pdf

Ek-3: Tech Hospital Sanal Fuarı ve Konferansı_Ek_Participation and Sponsorship Matrix - CII HospitalTech 2020.xlsx


4. Randevulu Sanal Sıra Sisteminde Önceliklendirmelerin Devreye Alınması

Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Sayın Bakanımız Ruhsar PEKCAN'ın talimatları çerçevesinde başlayan, Bakanlığın 2020 yılı 180 Günlük İcraat Programları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığınca takip edilen 17 eyleminden biri olan ve 13.08.2020 tarihinden itibaren gönüllülük esasına göre uygulanmakta olan Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi içerisinde uygulanmakta olan tehlikeli madde, soğutma gerektiren yük, izinli gönderici (YYS) ve transit süresi geçirilmemesi gereken yük kriterlerine dayalı önceliklendirme sisteminin 12.09.2020 tarihinden itibaren randevu alma aşamasında da devreye alındığı ifade edilmektedir.


5. ATSO Latin Amerika Sanal Ticaret Heyeti (9-13 Kasım 2020)

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası(ATSO)'ndan alınan yazıda, 9-13 Kasım 2020 tarihlerindeki ikinci sanal heyet çalışmasıyla; bitki besleme ürünleri, gübre, tohum, sera sistemleri ve ekipmanları, sulama sistemleri ve tarım makinaları üreticisi ve ihracatçısı firmalara yönelik olarak 8 Latin Amerika ülkesinden (Arjantin, Brezilya, Ekvator, Kolombiya, Meksika, Paraguay, Peru, Şili) ithalatçılar ve alıcılar ile buluşturacağı belirtmektedir. Katılımın 15 firma ile sınırlı olduğu belirtilen sanal heyetin, B2B görüşmeleri esnasında katılımcı firmaların eşleştirme yapılan yabancı firmalarla bireysel olarak görüşeceği ve görüşme dilinin İngilizce olacağı bildirilmektedir.

Sanal ortamda gerçekleştirilecek etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan formları kaşeli ve imzalı olarak doldurarak ATSO'ya iletmeleri ve en geç 22 Eylül 2020 Salı günü mesai bitimine kadar firma başına 435 ABD Dolarıkatılım bedelini bilgileri aşağıda yer alan hesaba yatırmaları gerektiği bildirilmektedir.

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı: Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Banka Adı / Şube: Vakıfbank / Aspendos Bulvarı Şubesi Hesap Cinsi: Amerikan Doları (USD) IBAN: TR48 0001 5001 5804 8013 1530 71

Detaylı Bilgi: ATSO Dış İlişkiler Müdürlüğü

E-posta: global@atso.org.tr

Tel: 0242 3143741

Ek-4: Katılımcı Şirket Bilgi Formu (1 sayfa)

Ek-5: Katılımcı Şirket Talep Yazısı (1 sayfa)

 

6. RSS-Kapıkule Zorunlu Uygulama

Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN'ın talimatı çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı'nca takip edilen, Bakanlığın 17 eyleminden biri olan Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi ile kara gümrük kapılarında yol kenarlarında oluşan TIR sıralarının sanal hale getirilerek Bakanlıkça yönetilen, insansız işleyebilen, şeffaf, güvenilir ve objektif bir sıra yönetim sistemi kurulmasının amaçlandığı belirtilmekte ve 13.08.2020 tarihi itibariyle gönüllülük esasıyla, isteyen tüm sürücülerin Kapıkule Gümrük Kapısından çıkış işlemlerini RSSS ile gerçekleştirebileceği canlı uygulamanın başlamış olduğu bildirilmektedir.

15.09.2020 günü saat 24:00 itibariyle Kapıkule Gümrük Kapısından yapılacak tüm çıkış işlemlerinin RSSS ile gerçekleştirileceği ve belirtilen saate kadar pager almış olan ve bekleme alanı (GTİ TR parkı) içinde veya yol kenarındaki perondan aldıkları barkod ile Kapıkule'deki diğer TIR parkları içerisinde bekleyen tüm araçların çıkış işlemlerine devam edileceği, anılan saatten sonra RSSS iş akışı dışındaki sıra sistemlerinin kullanılamayacağı belirtilmektedir.

Sisteme ilişkin detaylı bilgiler https://ticaret.gov.tr/duyurular/randevulu-sanal-sirasistemi-rss-projesi adresinde yer almaktadır.


7. Pakistan / Anti-Damping

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, bilindiği üzere, Pakistan tarafından ülkemiz menşeli "Hidrojen Peroksit” (2847.00 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 27 Eylül 2010 tarihinden bu yana nihai anti-damping vergisi tatbik edildiği belirtilmektedir.

Pakistan Ulusal Tarife Komisyonu tarafından 2 Eylül 2020 tarihinde bir nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldığı ifade edilmekte olup, soruşturmaya ilişkin açılış bildiriminin https://www.ntc.gov.pk/notice-of-initiation-of-second-sunset-review-of-anti-dumping-duties-i mposed-on-dumped-imports-of-hydrogen-peroxide-imported-from-belgium-china-indonesia-k orea-chinese-taipei-thailand-and-turkey/ adresinde yer aldığı bildirilmektedir.


8. Rusya Federasyonu, Başkurdistan Cumhuriyeti Etkinliği, İstanbul 22 Ekim 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Yetkili Temsilciliği'nden Meclisimize ulaşan ekli İngilizce mektupta, Rusya Federasyonu Başkurdistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası'ndan bir heyetin, 22 Ekim 2020 tarihinde İstanbul CVK Bosphorus Otel'de bir etkinlik düzenleneceği ifade edilmektedir.

Başkurdistan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından etkinliğe katılacak olan yabancı firma bilgileri ile ülkemizden alım yapmak üzere ilgilendikleri sektörler aşağıda özetlenmektedir.

· SSPK Tumazinsky ovoshevod: Tarım ürünleri, ham tarım ürünlerinin işlenmesi alanında hizmet vermektedir. Meyve suyu üreticileri, konsantre meyve suyu üreticisi firmalarla ve ayrıca meyve ve sebze işleme alanlarında potansiyel yatırımcılarla görüşmek istemektedir.

· JSC Bashkir Exhibition Company: Fuarcılık firmaları

· GUP BHP Agidel:Halk sanatları, el işi, hediyelik eşya, kültürel ev eşyaları üreticisi. Ülkemizden tekstil, pamuklu kumaş, soft kumaş, deri, yünlü iplik, batik boyama için doğal kumaşlar, saten, şifon, kadife (doğal, yapay), okul üniforması kumaşı, %100 yün, karışık kumaş (gabardin kumaş) tedarik etmek istemektedir.

22 Ekim 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında, Başkurdistan Hükümet yetkilileri tarafından bölgeye ilişkin yapılacak olan sunumların ardından saat 15.30 itibarıyla firmalar arası ikili iş görüşmelerinin gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Ek-6: R.F. Ticaret ve Sanayi Odası Türkiye Yetkili Temsilciliği Mektubu (1 Sayfa)


9. İhracatçının Sesi Anketi

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Türk Eximbank'ın ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması, girişimlerinde gerekli desteğin sağlanması, ihracatçılar ve yurt dışında faaliyet gösteren müteahhitler ve yatırımcılara uluslararası piyasalarda rekabet gücü ve güvence sağlanması, yurtdışında yapılacak yatırımlar ile ihracat amacına yönelik yatırım malları üretim ve satışının desteklenerek teşvik edilmesi amacıyla faaliyet gösterdiğine ifade vurgu yapılarak aşağıdaki hususlara değinilmektedir.

Ülkemizin 2023 vizyonu çerçevesinde, ekonomimizin hedefleri doğrultusunda ülkemizin güçlenmesi ve ihracatın artması büyük önem arz ettiği, bu amaçla Türk Eximbank ve TİM başta olmak üzere, diğer paydaşlar ile birlikte ihracat stratejimize yeni bir yön vermek ve bu ekosistemi örnek başarılı ülke modellerine benzer şekilde geliştirmek için bir dönüşüm projesi başlatıldığı belirtilmektedir.

Projenin şekillenmesi ve stratejinin belirlenmesinde ihracatçılarımızın önerileri ve katkılarından faydalanılmasının planlandığı, özellikle ihracat konusunda yaşanılan sıkıntılar ve ihracatı arttırma yönündeki beklentilerin belirlenmesi yeni stratejilerin hizmete sunulmasındaki hizmetlerin ve açılımların arttırılmasında rol oynayacağı ifade edilmektedir.

Gerçekleştirilecek dönüşüme ışık tutulması amacıyla TİM ve Türk Eximbank işbirliğinde bir anket hazırlandığı, hazırlanan ankete ihracatçıların katkılarının yol gösterici olmasının hedeflendiği ve ihracatçılarımızın sesinin duyurulmasında da önemli bir fırsat yaratacağının düşünüldüğü bildirilmektedir.

Bu kapsamda, beş ana bölümden oluşan ve "genel faaliyet bilgileri, dış ticaret bilgileri, ihracata yönelik ihtiyaç ve kısıtlar, farkındalık (finansman/Eximbank farkındalığı ve deneyimi) ihracat yapma potansiyeli” konularının yer aldığı https://tim.org.tr/tr/anket linkinde bulunan anketin doldurulmasının önem arz ettiği belirtilmektedir.

Ek-7:Anket Bilgilendirme Görseli (1 sayfa)


10. Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler - Japonya ve Singapur

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Bakanlığa bağlı olarak dünyanın dört bir yanında ihracatımızın geliştirilmesi için çalışmakta olan Ticaret Müşavir ve Ataşelerimizle Türk iş dünyasını bir araya getirmek üzere Bakanlık tarafından "Ticaret Müşavirlerimizle Elektronik Sohbetler” toplantılarının düzenlenmekte olduğundan bahisle, 22 Eylül 2020 Salı günü 10.00- 11.30 saatleri arasında Singapur'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirimiz ve 24 Eylül 2020 Perşembe günü 10.00-11.30 saatleri arasında Japonya'da görev yapmakta olan Ticaret Müşavirlerimiz ile bu ülkelerde iş yapmakta olan iş insanlarımızın konuşmacı olarak katılarak tecrübelerini paylaşacağı e-sohbet toplantılarının gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Ek-8: Japonya ile E-Sohbet Toplantısı

Ek-9: Singapur ile E-Sohbet Toplantısı


11. Hindistan Elektrik Üretim, İletim ve Dağıtım Ekipmanları Sektörü Yerinde Pazar Araştırması Raporu

İhracatta Pazar çeşitliliğinin sağlanması ve ihracatçılarımızın dış pazarlara giriş imkânlarının geliştirilmesi, İhracat Ana Planı ile belirlenen hedeflere ulaşabilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, temel olarak İhracat Ana Planı ile belirlenen hedef ülke ve sektörlere yönelik olarak Ticaret Bakanlığı'nca Yerinde Pazar Araştırması(YPA) çalışmaları yürütülmekte ve ihracatçılarımızın dış pazarlara giriş koşulları hakkında bilgilendirilmektedir.

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri(İMMİB)'nden alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığı tarafından İhracat Ana Planı'nda hedef ülkelerimizden olan Hindistan'da elektrik üretim, iletim ve dağıtım ekipmanları alanında bir Yerinde Pazar Araştırması gerçekleştirilmiş olduğu, sonuçlarının ihracatçılarımız ile elektronik ortamda anlatım yoluyla paylaşımının öngörüldüğü belirtilmektedir.

Söz konusu etkinliğin, 22 Eylül 2020 tarihinde saat 10:30-12:30 arasında elektronik ortamda, Ticaret Bakanlığı Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler Genel Müdürü Sayın Mehmet Tan'ın da teşrifleri ile gerçekleştirileceği ve etkinliğe aşağıda yer alan link üzerinden etkinliğe erişilebileceği ifade edilmektedir.

Webinar linki: https://zoom.us/j/98862240139

Ek-10: Sunum Programı


Ekler:
ek-1.pdf

Ek-10.pdf

eK-2.xlsx

EK-3.pdf

ek-4.pdf

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.jpg

Ek-8.pdf

Ek-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.