2020/293 Sirküler (22.09.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 2020/ 293

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnası Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet yardımlarına ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiş ancak mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğünün 30/09/2020 (bu tarih dahil) tarihine uzatıldığı Ticaret Bakanlığınca bildirilmişti.

Bu defa, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, "Covid-19 pandemisinin etkisiyle kayıtlı yararlanıcı sayısının beklenen seviyeye ulaşmamış olması, tümüyle yeni bir sisteme geçişin; pandemi nedeniyle ihracat desteklerine ihtiyaç duyan firmalar üzerinde mağduriyete ve verilen desteklerin azalmasına sebep olabileceği değerlendirilmiştir.

Geçiş sürecinde firmalarımızın mağduriyet yaşamaması amacıyla mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğlerin mer'i Genelgelerinin yürürlüğü 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmış olup söz konusu Genelgeler Bakanlığımız internet sitesinde yayımlanmaktadır.” denilmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.