2020/294 Sirküler (23.09.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-294

Sayın Üyemiz;

1. Malezya / Seramik Yer ve Duvar Karoları Korunma Önlemi Soruşturması

2. Kanada / Çelik Ürünleri Korunma Önlemlerinde İstisna Talepleri

3. Sırbistan / Korunma Önlemi Soruşturması

4. Peru Moda & Peru Deco Sanal Fuarları 1-30 Ekim 2020

5. Güney Afrika/Anti-Damping Soruşturması

6. Türkiye - Özbekistan E-Ticaret

7. Temdit Duyurusu

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.


1. Malezya / Seramik Yer ve Duvar Karoları Korunma Önlemi Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Malezya tarafından, "seramik yer ve duvar karoları” (ASEAN gümrük tarife cetveline göre 6907.21.21.00, 6907.21.23.00, 6907.21.91.00, 6907.21.93.00, 6907.22.11.00, 6907.22.13.00, 6907.22.91.00, 6907.22.93.00, 6907.23.11.00, 6907.23.13.00, 6907.23.91.00 ve 6907.23.93.00 GTİP kodlu) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığına ilişkin, 11 Eylül 2020 tarihli Malezya resmi gazetesinde bildirim yayınlandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu bildirimde mezkur soruşturmaya yönelik olarak soru formu doldurmak isteyen üçüncü kişilerin taleplerini soruşturma açılışının yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde; anılan soru formuna yönelik cevaplar ile söz konusu soruşturmaya yönelik yazılı görüşlerin ise soruşturma açılışının yayımlanma tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Malezya Uluslararası Ticaret ve Sanayi Bakanlığı'na iletilmesinin gerektiği bildirilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, DTÖ'ye üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olduğu, soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabileceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, Bakanlığın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” (TPSA) internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın incelenmesinde fayda görülmektedir.

Ek-1: Açılış Bildirimi

Ek-2: Şikayetin Gizli Olmayan Versiyonu

2. Kanada / Çelik Ürünleri Korunma Önlemlerinde İstisna Talepleri

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Kanada tarafından, 25/10/2018 tarihinden bu yana, "7208.51.00.10; 7208.51.00.93; 7208.51.00.94; 7208.51.00.95; 7208.52.00.10; 7208.52.00.93; 7208.52.00.96” GTİP no.lu "ağır saclar” ve "7223.00.00.10; 7223.00.00.20” GTİP no.lu "paslanmaz çelik tel” ürünlerinin ithalatında korunma önlemi uygulandığı ifade edilmektedir.

Bahse konu önlemler kapsamında, Kanada Maliye Bakanlığı'nın talebi doğrultusunda, Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından, önlem uygulanan "ağır saclar” ve "paslanmaz çelik tel” ürünlerinin tedariki için yurt içinde bir kaynak yahut söz konusu ürünlerin yurt içinde üretilmesi için makul ve ticari olarak uygulanabilir bir plan olup olmadığına karar vermek üzere başlatılan soruşturma (exclusions inquiry) kapsamında, muafiyet talepleri ile yerli üretici cevaplarının belirtilen süre kısıtları çerçevesinde alınacağının bildirimle ifade edildiği bildirilmektedir.

Ek-3: CITT Bildirimi

3. Sırbistan / Korunma Önlemi Soruşturması

İlgi : 30.07.2020 tarihli ve 2020/255 sayılı Sirkülerimiz.

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, 29 Haziran 2020 tarihinde Sırbistan Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime göre "İnşaat Demiri (Ribbed Concrete Steel in Bars-Rebars)” (7214 20 00 00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı bir korunma önlemi (safeguard measure) soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Sırbistan soruşturma otoritesi tarafından iletilen bilgiye göre, 8 Ekim 2020 tarihinde CISCO SX20 üzerinden video-konferans ile bir kamu dinleme toplantısı düzenleneceği belirtilmektedir. Soruşturma otoritesi tarafından iletilen bilgide ayrıca, kamu dinleme toplantısına katılım sağlayacak ilgili tarafların bu isteklerini, IP adresleri ile birlikte 25 Eylül 2020 tarihine kadar anılan otoritenin e-posta adresine (tradepolicy@mtt.gov.rs) iletebilecekleri ifade edilmektedir.

Ek-4: E-Posta Metni

Ek-5: Bildirim Metni

4. Peru Moda & Peru Deco Sanal Fuarları 1-30 Ekim 2020

Peru Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, "Peru Moda and Peru Moda Deco 2020” isimli etkinliğin bu sene 1-30 Ekim 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenleneceği bildirilmektedir.

Perulu üreticilerin giyim, ayakkabı, aksesuar, mücevher ve dekorasyon alanlarında ürünlerini sergileyecekleri sanal etkinliğe dair ayrıntılı bilgiye https://www.perumoda.com/es/Index ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

Ek-6: Tanıtım Görselleri & Kullanıcı Kitapçığı

5. Güney Afrika/Anti-Damping Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Güney Afrika Cumhuriyeti Uluslararası Ticaret İdaresi Komisyonu (ITAC) tarafından Güney Afrika Gümrük Birliği (GAGB) adına Mısır, Letonya, Litvanya ve ülkemiz menşeli "Makarna” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan) ithalatına karşı 18 Eylül 2020 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda, "Şikâyetin Gizli Olmayan Özeti”ne http://tiny.cc/adrxsz linkinden erişilmekte olduğu; mezkur açılış bildiriminde, 27 Ekim 2020 tarihi Güney Afrika yerel saatiyle 15.00'a kadar ilgili taraf olan ihracatçılarımızın ITAC tarafından gönderilen soru formunu yanıtlayabilecekleri ve tüm ilgili tarafların olası görüşlerini ITAC'a sunabilecekleri bildirilmektedir.

Söz konusu "Açılış Bildirimi"nde yer aldığı üzere 1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonu altında yer alan bahse konu ürünün 1902.11 Gümrük Tarife Pozisyonu altında da ithalatının yapılması ihtimalinin olduğu, böyle bir durumda soruşturma neticesinde herhangi bir önlem uygulanmasına karar verilmesi halinde önlemin 1902.11 Gümrük Tarife Pozisyonu için de uygulanacağı belirtilmektedir.

Bu itibarla firmalarımızın Bakanlığın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeleri ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları” incelemesinde fayda görülmektedir.

Ek-7: ITAC İhracatçı Soru Formu

Ek-8: Açılış Yazısı

Ek-9: Açılış Bildirimi

6. Türkiye - Özbekistan E-Ticaret

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şavkat MİRZİYOYEV eş başkanlığında tesis edilen Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 18-19 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısı vesilesiyle hazırlanan "Eylem Planı"nın 3'üncü maddesinin iki ülke arasında E-Ticaret alanında işbirliğini öngörmekte olduğu belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu çerçevede, Özbek muhataplarımız ile 12 Ağustos 2020 tarihinde video-konferans yoluyla bir toplantı gerçekleştirilmiş olduğu ve toplantıda iki taraf arasında e-ticaret alanında iş birliğinin geliştirilmesi, bunun için de hukuki altyapının tamamlanmasını teminen bir anlaşma imzalanması ve taslak metnin tarafımızca iletilmesi hususlarında mutabakata varıldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, hazırlanan taslak metin ekte iletilmekte olup, söz konusu metne ilişkin ihracatçı firmalarımızın görüş ve değerlendirmelerinin TİM'e ulaştırılmasını teminen 24 Eylül 2020 Perşembe günü saat 17.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi gerekmektedir.

Ek-10: Taslak Metin

7. Temdit Duyurusu

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan üretimi olmayan ürünlerde askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise tarife kontenjanı başvurularının, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Avrupa Komisyonu tarafından müzakere edilerek karara bağlandığı bildirilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu yazı ekinde iletilen ve hali hazırda gümrük vergisi askıya alınmış olan eşya listesi ekte sunulmakta olup, AB ithalat değeri 15.000 avro'nun altına düştüğü için Komisyon tarafından 2021 Ocak döneminde listeden çıkartılması kabul edilen eşyalaın kırmızı ile renklendirildiği ifade edilmektedir. Hali hazırda AB ithalat değeri 15.000 avro'nun üstünde olan ve 5 yıl uzatılan ürünler ile 1 veya 2 yıl daha uzatılacak olan ürünler de ekteki listede yer almaktadır.

Yazıda devamla, üyelerimizin, ekli listede sunulan ve daha sonraki dönemlerde de askıya alma sisteminde yer almasını istedikleri ürünlere ilişkin olarak Bakanlığa temdit (uzatma) başvurusunda bulunmalarının gerektiği bildirilmektedir.

Başvurulara ilişkin bilgi, tarih ve formlara https://www.ticaret.gov.tr/ithalat/askiya-alma-ve-tarife-kontenjani/askiya-alma-sistemi adresinden ulaşılabilmektedir.

Ek-11: Eşya ListesiEkler:
EK-1.pdf

EK-10.pdf

EK-11.xlsx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.pdf

EK-6.pdf

EK-7.pdf

EK-8.pdf

EK-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.