2020/296 Sirküler (30.09.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-296

Sayın Üyemiz;

Bilindiği üzere, Banka Sigorta Muamele Vergisi kapsamında döviz ve altın almak isteyenlere, banka, yetkili müessese (döviz büfeleri) ve diğer finansal kuruluşlar tarafından satılan dolar, euro vb. yabancı paralar ile yine bankalarda açılan altın mevduat/yatırım hesapları için fiziki olmayan altın satış tutarı üzerinden kambiyo işlem vergisi alınmaktadır. Bu kapsamda, binde 2 olarak belirlenmiş olan Kambiyo işlemlerindeki BSMV oranı 24 Mayıs 2020 tarihinde yüzde 1'e çıkarılmıştı. 

30 Eylül 2020 tarihinde söz konusu BSMV oranında değişiklik yapılmış olup, yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmek üzere, 30 Eylül 2020 tarih ve 31260 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 3031 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespitine ilişkin 28/8/1998 tarihli ve 98/11591 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde yer alan "%1 (yüzde bir)" ibaresi "binde iki" şeklinde değiştirilmiştir. 

Bu çerçevede, anılan kararın yayımlandığı Resmi Gazetenin bir örneği ekte sunulmakta olup Resmi Gazeteye https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200930-17.pdfadresinden erişim sağlanabilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

 

e-imzalıdır
Güzide ERYÜCEL ÇAKAR
Genel Sekreter V.

  

EK: Resmi Gazete Örneği


Ekler:
EK.PDF

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.