2020/303 Sirküler (09.10.2020)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-303

Sayın Üyemiz;

1. TİM Çin, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika Fikri Mülkiyet Hakları Webinarı hk.

2. TechXtile Start-Up Challenge Etkinliği Hk.

3. Avustralya

4. Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da Gerçekleştirilen İhaleler hk.

5. Ormancılık Alanında İşbirliği - Venezuela

6. Japonya / Gıda Laboratuvarları

7. Birleşik Krallık / Çelik Korunma Önlemi

8. Ukrayna - Anti-Damping Soruşturması / Ukrayna-Çimento

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.


1. TİM Çin, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika Fikri Mülkiyet Hakları Webinarı hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, TİM tarafından Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ) ihracata özendirilmesi amacıyla ihracat destekleri, pazar analizi, finansman vb. konu başlıklarında bir dizi eğitim verildiği ifade edilmektedir. Avrupa Komisyonu'nun Fikri Mülkiyet Hakları (IPR) alanında hizmet veren resmi girişimi European IPR Helpdesk tarafından Çin, Güneydoğu Asya ve Latin Amerika'ya ihracat yapan ve/veya yapmayı planlayan KOBİ'ler için Fikri Mülkiyet Hakları webinarı düzenleneceği belirtilmektedir. 15 Ekim 2020 Perşembe günü saat 15.00-17.00 arasında online olarak gerçekleşeceği belirtilen TURKISH SME'S IPR TRAINING PROGRAMME için katılımın ücretsiz olduğu; katılım sağlamak isteyen firmaların her katılımcı için ayrı ayrı https://register.gotowebinar.com/register/8410340770793110543 linkinden kayıt yaptırması gerektiği, Webinarın İngilizce olarak gerçekleşeceği çeviri hizmeti sunulmayacağı bildirilmektedir.

Ek-1: Taslak Progamı

2. TechXtile Start-Up Challenge Etkinliği Hk.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UİB) Genel Sekreterliği'nden alınan yazıda, UİB öncülüğünde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ve BEBKA Kalkınma Ajansı proje ortaklığında tekstil ve hazır giyim sektörlerinde inovasyon kültürünü oluşturmak ve yeni girişimleri sektöre kazandırmak amacıyla 2009 yılından beri "UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” etkinliğinin düzenlendiği belirtilmektedir. Geçtiğimiz yıl 22-23 Ekim 2019 tarihlerinde düzenlenen etkinliğin, sanayinin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek, uygulanabilir ve ticarileşebilir projeler ile girişimciliği ekosistemimize dahil edebilmek adına "TechXtile Start-Up Challenge” başlığı altında güncellendiği, bu yıl 12.'sini düzenlenen TechXtile Start-Up Challenge etkinliği ile yine aynı konseptte gerçekleşecek olduğu, 7 Eylül 2020 itibarı ile proje başvuruları alınmaya başlandığı belirtilmektedir.

Yazıda devamla, Yeni teknoloji ve metotların üretime dahil edilmesi, yenilikçi ürünler tasarlanması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve tekstil alanında ihracatta katma değerin artırılmasını destekleyen TechXtile Start-Up Challenge etkinliğinin, tekstil sektörü için teknolojik derinliği, yeniliği ve ticarileşme kabiliyeti olan yenilikçi fikirlerin buluştuğu bir girişimcilik programı olduğu ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Proje gönderen her bir girişimci için Genel Girişimcilik Eğitimi ile başlayan eğitim sürecinin, yapılan değerlendirmeler neticesinde seçilen proje sahipleri için Pitching Eğitimi ile devam edeceği, bir sonraki aşamada ise Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nda yarı finalistlerin belirlenerek etkinliğin finalinde "Advanced Pitching”de sunum yapacak olan girişimcilerin belirlendiği bildirilmektedir.

16-17 Aralık 2020 tarihlerinde online olarak gerçekleştirileceği ifade edilen etkinliğin detaylarına https://www.techxtile.net/ web sayfasından ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

Ek-2: Duyuru Görseli

3. Avustralya

İlgi : 29.09.2020 tarihli ve 2020-295 sayılı Sirkülerimiz.

İlgide kayıtlı sirkülerimizde; Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı tarafından 17 Eylül 2020 tarihinde yayınlanan ve 153-2020 sayılı duyuru ile açıklanan "khapra beetle” böceği ile mücadelenin ikinci aşaması tedbirleri hususunda; söz konusu tedbirlerin 15 Ekim 2020 tarihinden itibaren uygulamaya başlanacağı belirtilmekte ve konuya ilişkin detaylı açıklamalara "https://bicon.agriculture.gov.au/BiconWeb4.0/ViewElement/Element/Alert?elementPk=1378179" adresinden ulaşılabileceği ifade edilmektedir.

4. Arjantin, Uruguay ve Paraguay'da Gerçekleştirilen İhaleler hk.

Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıda, Müşavirliğimizin görevli bulunduğu ülkelerde gerçekleştirilen kamu ihalelerinin söz konusu ülkelere yönelik ihracatımızın artırılmasına yönelik faaliyetler kapsamında Müşavirliğimizce titizlikle takip edilmekte olduğu, bu kapsamda yakın tarihte Arjantin'de gerçekleştirilen ihaleler arasında Birliğimiz üyesi firmaların da ilgi duyabileceği ihalelerinin bulunduğunun görüldüğü belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konusu ihalelere yönelik web sitesi linkleri ekte (Ek-3) sunulmakta olup, söz konusu işler ile ilgilenebilecek firmalara Müşavirliğimiz tarafından destek verilebilmesi için, firmaların Müşavirliğimizle temasa geçmelerinin yeterli olacağı bildirilmektedir.

Ayrıntılı Bilgi için

Oficina de la Consejería Comercial

Embajada de Turquía

Av. Alicia Moreau de Justo 1150,

Piso 4, Oficina 404-A, (1107),

Ciudad de Buenos Aires, Argentina

Tel: +54 11 5032 4133 / 4134

Fax: +54 11 4311 6655

Ek-3: Arjantin, Uruguay ve Paraguay İhaleleri

5. Ormancılık Alanında İşbirliği - Venezuela

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Venezuela Savunma Bakan Yardımcısı Erika Virgüez ile bir toplantı gerçekleştirildiği, toplantıda Bakan Yardımcısının, Bolivar Eyaleti'nde 1965 yılında orduya tahsis edilen orman alanlarının ekonomiye kazandırılması için 2020 yılında bir çalışma başlatıldığını ve bu amaçla Bakanlığa bağlı bir şirket kurulduğunu, ağaçların cins, yapı ve özelliklerini belirlemek için gerekli bilimsel çalışmaların tamamlandığını ve ağaçların kesimi ve satışı için Ekososyalizm Bakanlığından gerekli izinlerin alındığını belirterek halihazırda kütük şeklinde kesilmiş ağaçların ihracatı başta olmak üzere önümüzdeki dönemde orman ürünlerinin birlikte kesimi, işletilmesi ve pazarlanması konusunda Türk firmalarla birlikte çalışma talebini ilettiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Savunma Bakan Yardımcısının, hâlihazırda 3 bin m3'ü bilimsel adı "erisma uncinatum” ve diğer 3 bin m3'ü de başka türlerde olmak üzere toplam 6 bin m3 kütük ağacın şu anda hemen yüklemeye hazır olduğunu ve 2021 yılının ilk yarısında da 20 bin m3 kütük ağacın daha satışa hazır hale geleceğini bildirdiği belirtilmektedir.

Girdi tedariğini çeşitlendirmek isteyen üretici/ihracatçı firmalarımız başta olmak üzere Venezuela'dan kütük ağaç ürünü almak ve orman kesimi ve ağaç ürünleri işletmeciliği alanında ülkede yatırım yapmak isteyen muhtemel firmalarımızın daha fazla bilgi talep etmeleri halinde Karakas Ticaret Müşavirliğimizle (karakas@ticaret.gov.tr) iletişime geçebilecekleri ifade edilmektedir.

Ek-4: Ağaç Tipleri

6. Japonya / Gıda Laboratuvarları

İlgi : 30.03.2020 tarihli ve 2020-107 sayılı Sirkülerimiz.

Ülkemizden Japonya'ya ihraç edilen çeşitli gıda mamullerinin ithalat ve gümrük işlemleri aşamasında aranan gıda analiz raporlarını düzenlemekte Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen ve Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından da akredite edilen 44 adet resmi ve 88 adet özel laboratuvarımıza ait isim, unvan bilgileri ile adres bilgileri ilgide kayıtlı sirkülerimizde paylaşılmış bulunmaktadır.

Bu defa konu ile ilgili olarak T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, resmi kontrol numuneleri dışında özel istek numunelerinde analiz yapmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen, gerekli kuruluş ve çalışma yeterlilik belgelerine sahip olan 9 adet laboratuvar ile 2 adet yeni özel laboratuvarın Japonya Sağlık Bakanlığı nezdinde akredite edilen kayıtlı laboratuvar listesine eklenmesi; aynı zamanda bahse konu kayıtlı laboratuvarlar listesinde 55'inci sırada yer alan "Konya Ticaret Borsası Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı'na ait unvan bilgisinin "Konya Laboratuvar ve Depoculuk Tarım Gıda Enerji Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı” olacak şekilde güncellenmesinin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından talep edildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda, Tokyo Ticaret Müşavirliğimiz tarafından Japonya Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulmuş olduğu, nihai hali verilen ve Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından gıda analiz raporlarını düzenlemekte akredite edilen 44 adet resmi ve 99 adet özel laboratuvarımıza ait isim, unvan bilgileri ile adres bilgilerinin yer aldığı yeni laboratuvar listesinin anılan Bakanlığın genel ağ sayfasında https://www.mhlw.go.jp/topics/yunyu/5/dl/t8.pdf uzantısı ile yayımlanarak yürürlüğe girdiği ifade edilmektedir.

7. Birleşik Krallık / Çelik Korunma Önlemi

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından çelik ithalatına karşı bir korunma önlemi uygulanmakta olduğu, Birleşik Krallık (BK)'nin 31 Aralık 2020 tarihinden itibaren Avrupa Birliği'nin bir parçası olmaktan çıkmasına istinaden Birleşik Krallık Dış Ticaret Departmanı (Departman) tarafından Avrupa Birliği (AB) tarafından çelik ithalatına karşı uygulanan korunma önleminin incelendiği ve bu kapsamda 1 Ekim 2020 tarihinde "Geçiş Soruşturması” (transition review) başlatıldığı belirtilmektedir.

Bahse konu geçiş soruşturmasında BK, AB tarafından yapıldığı gibi 2013-2017 yılları arasındaki ithalatı inceleyecek, önlemin kaldırılması halinde ithalat artışının yeniden meydana gelip gelmeyeceği, BK üreticilerinde bir zararın oluşup oluşmayacağı, BK üreticilerini korumak amacıyla önlemin devam etmesinin zorunlu olup olmadığı ve alternatif bir önlem uygulamasının daha iyi olup olmayacağı hususlarının inceleneceği; bu çerçevede, önlemin devamına karar verilmesi halinde 1 Ocak 2018 - 30 Haziran 2020 döneminde gerçekleşen ithalatın da analiz edilebileceği ve kotaların artırılması, kota dağıtımının değiştirilmesi, kotayı aşan ithalatta uygulanan verginin azaltılması, önlem süresinin artırılıp azaltılması, liberalizasyon oranının değiştirilmesi, kota dağıtım koşullarının değiştirilmesi hususlarının uygun olup olmadığının inceleneceği ifade edilmektedir.

Öte yandan, 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren BK'nın AB'den ayrılacağı göz önünde bulundurularak, söz konusu geçiş soruşturması tamamlanana kadar halihazırda uygulanan AB önleminin BK açısından 30 Haziran 2021 tarihine kadar nasıl uygulanmaya devam edileceğine ilişkin olarak bir kararın yayımlandığı ifade edilmektedir. Bahse konu kararda, AB tarafından 26 kategoride uygulanan önlemin 19 kategorisinde BK içerisinde üretim olduğu görülmüş, bu sebeple bu kategorilerde önlemin AB önlemine paralel olarak 30 Haziran 2021 tarihine kadar devam edeceği, geri kalan 7 kategoride ise önlemin 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle sonlandırılacağı belirtilmektedir. Önlemin devam edeceği kategorilerdeki tarife kontenjanları AB'nin uygulamasına paralel olarak 2015-2017 yılları arasındaki ithalat baz alınarak hesaplanmıştır. Korunma önlemi uygulanmaya devam edilmeyecek olan 7 kategori içerisinde ülkemiz yalnızca 9 (soğuk haddelenmiş paslanmaz saclar) ve 24 (diğer dikişsiz borular) numaralı kategorilerde AB önlemine tabidir. Dolayısıyla 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 9 ve 24 numaralı kategoriler ülkemiz açısından AB önlemi kapsamında olmaya devam ederken, BK önleminden kaldırılacağı ifade edilmektedir.

Sonuç olarak, ülkemiz BK tarafından uygulanacak korunma önleminde 1 (alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak hadde ürünleri), 12 (alaşımsız ve diğer alaşımlı ticari ve hafif profiller), 13 (inşaat demiri), 20 (gaz boruları), 21 (kutu profiller), 25B (geniş çaplı borular), 26 (diğer dikişli borular), 27 (alaşımsız ve diğer alaşımlı soğuk işlenmiş çubuklar) ve 28 (alaşımsız tel) numaralı kategorilerde (9 kategori) bir ülke kotasına tabi olacak iken; 4 (metalik kaplanmış saclar) numaralı kategoride diğerleri kotasına tabi olacağı belirtilmektedir. AB uygulamasına paralel olacak şekilde, kullanılmayan kotalar bir sonraki çeyreğe devredilecek olup, yine AB uygulamasına benzer şekilde bazı kategorilerde ülke kotasına tabi olunan ürünlerde ülke kotasının tükenmesinin ardından son çeyrekte diğerleri kotasından kararda Ek-5'te belirlenen miktarlar dahilinde faydalanılabileceği ifade edilmektedir.

Halihazırda BK tarafından 1 Ocak 2021 itibariyle uygulanmaya başlanacak olan korunma önlemi çerçevesinde kalan kotaların hangi sistem üzerinden takip edilebileceğine ilişkin bir bildirimin yapılmamış olduğu, bu konuya ilişkin bir bildirim yapıldığında bilahare iletileceği belirtilmektedir. İlgili karar https://www.gov.uk/government/publications/notice-of-determination-safeguard-measures-on-certain-steel-products-application-of-tariff-rate-quotas/notice-of-determination-202006-safegard-measures-on-certain-steel-products-application-of-tariff-rate-quotas-online-version adresinde yer almaktadır.

Ayrıca BK tarafından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak kotaların açıklanması sebebiyle buna paralel olarak AB tarafından da BK'nın bir üçüncü ülke olarak değerlendirileceği ve kotaların buna göre yeniden dağıtılacağı bir düzenleme yapmasının beklendiği ifade edilmektedir.

Ek-5: Kategori Bazlı Değişiklikler

8. Ukrayna - Anti-Damping Soruşturması / Ukrayna-Çimento

T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemiz menşeli "çimento” (2523.10.00.00, 2523.21.00.00 ve 2523.29.00.00 tarifelerinde yer alan) ithalatına karşı 5 Eylül 2020 tarihli ve 172 sayılı Ukrayna Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirim kapsamında bir anti-damping soruşturması başlatıldığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Kiev Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinilen Ukraynaca Şikayet ve ekleri iletilmekte olup; söz konusu belgelere aynı zamanda https://drive.google.com/drive/folders/1UkPlqZhpA6Lp7Y9aCF2MmZ9Nvb7wZ-ZK adresinden de ulaşılabilmektedir

Ek-6: Ukraynaca Şikayet ve ekleri


Ekler:
EK-1.jpg

EK-2.jpg

EK-3.pdf

EK-4.pdf

EK-5.xlsx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.