2020/341 Sirküler (26.11.2020)


ÇOK ÖNEMLİ-İVEDİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER NO: 2020/ 341

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Rusya Federasyonu tarafından ülkemiz menşeli domates ithalatında 01/11/2017 tarihinden itibaren kümülatif olarak uygulanmakta olan 150 bin tonluk kota miktarının en son Rus Tarım Bakanlığınca 7 Mart 2020 tarihinde uygulamaya geçirilen talimatname ile 200 bin ton seviyesine yükseltilmiş olduğu ve kotanın Bakanlıklarınca takip edilmekte olduğu ifade edilmekte olup söz konusu kotanın 22 Kasım 2020 tarihi itibarıyla 196,3 bin ton seviyelerine ulaşmış olduğu bildirilmektedir.

Yazıda devamla, Bakanlıklarınca bahse konu kota uygulamasının kaldırılmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığımız ile de koordineli bir şekilde Rus makamları nezdinde girişimlerin devam etmekte olduğu dile getirilerek mevcut durumda 200 bin ton olarak tahsis edilen ithalat miktarının müteakip süreçte gerçekleştirilecek olan ihracat neticesinde tamamiyle kullanılması ihtimalinin bulunduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, ihracatçılarımızın sevkiyat aşamasında sorun yaşamasına meydan verilmemesini teminen ihracat işlemlerinin güncel kota durumu dikkate alınarak yapılmasının önem arz ettiği ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.