2020/343 Sirküler (27.11.2020)


ÖNEMLİ -İVEDİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2020-343

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasında; "İhracatçıların ilgili birliğe üye olmaları ve kanunda belirtilen ödemeleri yapmaları zorunludur. hükmü ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesinin 3. fıkrası (d) bendinde "Birlik veri tabanında yer alan adres, telefon, faks, elektronik posta adresi ve internet adresi başta olmak üzere iletişim bilgilerinin güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. hükümleri yer almaktadır.

17/11/2020 tarihli ve 31307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” un 4. maddesi 6. fıkrasının (d) ve devamındaki bentleri uyarınca, ihracatçıların üyelik aidat borçları yapılandırılmaya dahil edilmiştir.

İlgili hükümler uyarınca, 31 Ocak 2021 günü mesai saati sonuna kadar başvuruda bulunmak kaydıyla borç aslı taksitlendirilebilecek ve 28 Şubat 2021 tarihine kadar borç aslının ilk taksitinin ödenmiş olması kaydıyla, üyelik aidat borçlarının faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilecektir.

Bu itibarla, firmanızın var ise borcunun anılan kanun kapsamında, yapılandırabilmesini teminen ekte yer alan dilekçe ve taahhütnamenin en geç 31 Ocak 2021 günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter T.Ek: 1.Dilekçe (1 Sayfa)

Ek: 2.Taahhütname (1 Sayfa)

Üye aidat borç sorgulama : https://www.baib.gov.tr/tr/uye-iliskileri-uye-aidat-borcu-sorgulama.html 

NOT: Dekont açıklama kısmında vergi numarası ve firma ismi açıkça belirtilmelidir.
Banka Hesap Bilgileri
Hesap Adı: Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği
Banka :Vakıflar Bankası Şube :Antalya Şubesi IBAN No :TR80 0001 5001 5800 7294 3557 25Ekler:
Dilekçe.docx

Taahhütname.docx

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.