2021/223 Sirküler (09.12.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-223

Sayın Üyemiz;

1. Sorumlu Denetçi Eğitimi

2. Çin Hakkında İş İnsanlarımızın İstifadesi için Hazırlanan Raporlar Hk.

3. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

4. Polonya- Araç Üstü Bisiklet Taşıyıcısı İthalat Talebi

5. Kosta Rika İthalatçılar Birliği (CRECEX) Etkinliği

6. ABD / Telafi Edici Vergi

7. Yemen Yaptırımlar Listesinde Yapılan Güncelleme

8. Gudauri-Kobi Yolunun Kar Nedeniyle Kapanması Hk.

9. Birleşmiş Milletler EAGÜ-V. Konferansı/Kayıt ve Düzenlemeler

10. İthalat Talebi - Polonya

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Sorumlu Denetçi Eğitimi

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı Batı Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünden alınan yazıda, 2021/22 sayılı "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerince sınıflandırılmış olan ihracatçı firmaların Sorumlu Denetçi istihdam etmekle yükümlü olduğundan bahisle, Ticaret Bakanlığı Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından anılan Tebliğ'in 11'inci maddesi hükümleri doğrultusunda 15-17 Aralık 2021 tarihlerinde Mersin'de 2021/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi düzenleneceği, Eğitime ilişkin duyurunun Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde yapıldığı bildirilmektedir.

2. Çin Hakkında İş İnsanlarımızın İstifadesi için Hazırlanan Raporlar Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, T.C. Pekin Büyükelçiliği tarafından iş insanlarımızın Çin'e yönelik çalışmalarına rehberlik etmek amacıyla "Çin'in Serbest Ticaret Bölgeleri”, "Çin Ülke Profili”, "E-ticaret” ve "Büyük Körfez (Greater Bay) Bölgesi” başlıklı raporlar hazırlandığı bildirilmektedir.

İlgili raporlara ve "Vatandaşlarımız için Çin hakkında Bilgiler” başlıklı bir diğer bir notaya, Büyükelçiliğimiz internet sayfasından erişilebilmektedir. (http://pekin.be.mfa.gov.tr/Mission/InfoNotes .

3. Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Bakanlıklarınca hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği" ne ait taslak metin Bakanlık web sitesinde (https://www.tarimorman.gov.tr/GKGM/Duyuru/447/Mevzuat-Taslagi-Tgk-Gida-Etiketleme-Ve-Tuketicileri-Bilgilendirme-Yonetmeliginde-Degisiklik-Yapilmasina-Dair-Yonetmelik) görüşe açıldığı bildirilmektedir.

Taslağa ilişkin görüşlerin, ekte yer alan tablo formatına uygun olarak, en geç 20 Aralık 2021 Pazartesi saat 15.00'e kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletilmesi rica olunur.

EK-1: Taslak Hakkında Görüş Bildirilmesinde Kullanılacak Form

4. Polonya- Araç Üstü Bisiklet Taşıyıcısı İthalat Talebi

Varşova Ticaret Müşavirliğimizden alınan mailde, Polonyalı bir firmanın araba bisiklet taşıyıcıları segmentinin geliştirilmesi için ihraç mallar aradıkları ifade edilmektedir.

Söz konusu firma ile iletişime geçmek isteyen ihracatçılarımız aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla iletişime geçebilirler.

İletişim Bilgisi

Aytaç M. Baybol

ITAA

aytac.baybol@gmail.com

+48 601 970 890

5. Kosta Rika İthalatçılar Birliği (CRECEX) Etkinliği

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Kosta Rika İthalatçılar Birliği (CRECEX) tarafından 18 Kasım 2021 tarihinde San Hose'de düzenlenen "VI. Ticari Bağlantılar CRECEX 2021” etkinliğine ilişkin olarak bu defa Dışişleri Bakanlığından alınan 23/11/2021 tarihli yazıda; 30 Büyükelçilik ve 70 şirketin katılımlarıyla gerçekleştirilen bahse konu etkinlikte, ülkemizin çeşitli sektörlerine ilgi gösteren ve bir örneği ekte liste halinde iletilen Kosta Rikalı firmalar ile görüşme gerçekleştirilerek, ilgililere ülkemiz ihracatına ilişkin sektörel bilgileri içeren CD'ler ve broşürlerin dağıtıldığı ifade edilmektedir.

EK-2: Firma Listesi

6. ABD / Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığın İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "Hat Boruları” (7305.11, 7305.12, 7305.19 ve 7306.19 GTİP'li) ithalatına karşı bir telafi edici vergi ve bir anti-damping önlemi uygulandığından bahisle;da, 1 Aralık 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesi'nde yer alan bildirimde tarafların mevcut telafi edici vergi önlemi kapsamında 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 ve mevcut anti-damping önlemi kapsamında 1 Aralık 2020 - 30 Kasım 2021 dönemleri için idari gözden geçirme soruşturmaları açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı'na Aralık ayı sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmektedir. Anılan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-01/pdf/2021-26135.pdf linkinden ulaşılması mümkündür.

Diğer taraftan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın (Usul ve Esaslar) 7. maddesine göre; ihracatçı firmalarımızın talebiyle yürürlükteki sübvansiyon önlemlerine yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, Usul ve Esaslar kapsamında yer alan firma desteklerinden yararlanmak isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet alacakları avukatlık/danışmanlık firmasına yaptırdıkları ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte üyesi oldukları İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'ne başvurarak TİM'in uygun ve Bakanlığımızın olumlu görüşünü alması gerektiği ifade edilmektedir. Ayrıca, Bakanlığın olumlu görüşünü almadan yürürlükte olan sübvansiyon önlemlerinin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma için mezkûr Usul ve Esaslar kapsamındaki desteklerden faydalanamadıkları bildirilmektedir.

7. Yemen Yaptırımlar Listesinde Yapılan Güncelleme

T.C. Ticaret Bakanlığından alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 2140 (2014) sayılı kararı uyarınca faaliyet gösteren Yemen Yaptırımlar Komitesi'nin Başkanı tarafından Turkuno Daimi Temsilciliğimize gönderilen bir örneği ekli Nota (SCA/16/21 (06)'ya atfen;

-Saleh Mesfer Saleh Al Shaer, Muhammad Abd Al-Karim Al-Ghamari, Yusuf Al- Madani isimli şahısların 2140 (2014) ve 2216 (2015) sayılı BMGK kararları kapsamında 9 Kasım 2021 tarihi itibarıyla yaptırım listesine eklendiği,

-Yaptırım listesinde yapılan güncellemelere Yemen Yaptırımlar Komitesi'nin internet sitesi "Press Releases" sekmesinden (https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/press-releases), Komite'nin yaptırım listesinin güncel haline https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/2140/materials internet adresinden, BMGK'nin konsolide yaptırımlar listesinin güncel haline ise "https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list” bağlantısından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

8. Gudauri-Kobi Yolunun Kar Nedeniyle Kapanması hk.

Ticaret Bakanlığı'ndan iletilen bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Gürcistan/Tiflis Ticaret Müşavirliğinden iletilen bilgiye atıfla, Gürcistan transit karayolu taşımacılığına ait koridorda önem taşıyan Rusya istikametindeki tek güzergah olan Gudauri-Kobi bölümünün, kar ve buzlanma nedeniyle zaman zaman trafiğe kapatıldığı, konuyla alakalı olarak alınan en son bilgiye göre; Ahıska Ninotsminda, Gudauri-Kobi, Akhalkalaki-Kartsakhi bölümlerinde yük taşıtları için trafiğe kapanan yollarda temizlik çalışmaları sonucunda belirtilen güzergahların 2 Aralık 2021 itibariyle trafiğe açık olduğu bildirilmektedir.

Bu kapsamda, hava ve yol koşullarından dolayı ihracatçılarımızın ve taşımacılarımızın sorun yaşamamaları için gerekli bilgilendirmenin yapılarak, tedbirlerin alınması ile özellikle kış ayları boyunca bölgedeki yol ve hava şartları konusunun takip edilerek dikkatli olunması faydalı görüldüğü bildirilmektedir.

9. Birleşmiş Milletler EAGÜ-V. Konferansı/Kayıt ve Düzenlemeler

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Birleşmiş Milletler En Az Gelişmiş Ülkeler 5. Konferansının (LDC5) 23-27 Ocak 2022 tarihlerinde Doha'da düzenlenmesinin öngörüldüğü ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, söz konusu Konferans düzenlemelerine ilişkin olarak Katar Daimi Temsilcisi ile Denize Çıkışı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler ve Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (OHRLLS) Yüksek Temsilcisi'nin katılımıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında yapılan sunumlarda;

-Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konsey (EKOSOK) istişari statüsü bulunmayan hükümet-dışı kuruluşlar, STK'lar, özel sektör temsilcileri ve akademik kuruluşların 15 Kasım'a kadar (sonradan 1 Aralık'a uzatılmıştır) https://indico.un.org/event/35735/ bağlantısı üzerinden kayıt yaptırmaları gerektiği,

-OHRLLS ve Microsoft'un eş-evsahipliğinde 23-25 Ocak 2022 tarihlerinde Özel Sektör Forumu gerçekleştirileceği; söz konusu Forum kapsamında EAGÜ'lerde özel sektör yatırımları ve finansmanının desteklenmesi, sürdürülebilir enerji, tarım ve kırsal kalkınma, bağlantısallık, iklim değişikliği ve sürdürülebilir turizm başlıklarına odaklanılacağı,

-Yine OHRLLS ve "Core Civil Society Group" eş-evsahipliğinde 22-26 Ocak 2022 tarihlerinde Sivil Toplum Forumu; 22 Ocak 2022 tarihinde Gençlik Forumu; 25 Ocak 2022 tarihinde ise Güney-Güney İşbirliği Bakanlar Konferansı düzenleneceği belirtilmektedir.

Bununla birlikte, söz konusu Konferansa ilişkin ilave bilgilerin https://www.un.org/ldc5/ adresi üzerinden yayımlanmış olduğu bildirilmekte olup, Konferans taslak programı ekte yer almaktadır.

EK-3: Taslak Program

10. İthalat Talebi - Polonya

Varşova Ticaret Müşavirliğinden alınan mailde, Polonya'da faaliyet gösteren bir firmanın, Türkiye'den "ağırlıklı olarak elektrikli konvektörler de dahil olmak üzere elektrikli ısıtma cihazları” ithal etme talebini Müşavirliğimize ilettiği bildirilmektedir.

Söz konusu firma ile iletişime geçmek isteyen ihracatçılarımız aşağıda yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla irtibata geçebilirler.

İletişim Bilgileri

Lesia Kabanets

Thermoval Polska S.A

Lojistik ve Satın Alma Uzmanı

Tel.: +48 511 780 263, +48 22 853 27 27

e-mail: l.kabanets@thermoval.pl www.thermoval.pl

ul. Postępu 2 02-676 WarszawaEkler:
EK-1.docx

EK-2.pdf

EK-3.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.