2021/233 Sirküler (31.12.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-233

Sayın Üyemiz;

1. İşbirliği Talebi - Bangladeş

2. Portekiz'de İhale İlanı - Tren, Tramvay, İstasyon

3. Portekiz'de İhaleler

4. Fuar Duyuruları - Malezya

5. KİK Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları

6. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

7. 2019/1793 AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 2021/2246 AB Güncellemesi

8. Fıne Food Australıa 2022 Fuarı - Milli Katılım Organizasyonu (Hedef Ülke: Avustralya)

9. Ukrayna / Bazı Peynir Çeşitleri Korunma Önlemi Soruşturması

10. Binaların Enerji Performansı Direktifi

11. Un İhracatı

12. Irak Yaptırımlar Listesi Güncellenmesi Hk.

13. Alibaba Yeni Satıcı Sanal Zirvesi

14. Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 6. Dönem Toplantısı Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. İşbirliği Talebi - Bangladeş

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Sylhet Metropolitan Ticaret ve Sanayi Odası (SMCCI) eski Başkanı Haseen Ahmed tarafından Büyükelçiliğimize bir mektup gönderildiği ve bir örneği ekte yer alan mektupta özetle; Sylhet'te uluslararası standartlarda bir lise açılması, hastane kurulması, hastanelerde kullanılan sağlık ürünlerinin yerel ve başta Sylhet'e sınırı olan Hindistan eyaletleri (Assam, Tripura ve Meghalaya) olmak üzere uluslararası piyasalara sağlanması bakımından büyük bir potansiyelin bulunduğu kaydedilerek, SMCCI olarak iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi için ortak çalışmalar yürütülmesine hazır olunduğu ve yapılabilecek işbirliği konusunda destek için Haseen Ahmed veya SMCCI yöneticilerinden Moammir Hussain Chowdhury ile doğrudan iletişim kurulabileceği belirtilmektedir.

Ek-1: Contact Information - SMCCI

Ek-2: SMCCI - Mektup

2. Portekiz'de İhale İlanı - Tren, Tramvay, İstasyon

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Lizbon Ticaret Müşavirliği'nden alına bir yazıya atıfla, Portekiz'de bir kamu iştiraki olan Combois de Portugal, E.P.E, şirketi tarafından 14.12.2021 tarihinde 819.000.000- avroluk bir ihale açıldığı ve söz konusu ihalenin tren vagonu, tramvay ve bunların bakımı ile bakım istasyonun yapımını kapsadığı belirtilmiştir.

Söz konusu ihale çerçevesinde 819.000.000- avroluk alım yapılacağı; bunun 117 tanesinin elektrikli lokomotif olacağı, 62'sinin şehir merkezi, 55'inin şehirlerarası ulaşım için alınacağı, park alanları, özel yedek parçalar da dâhil olmak üzere 18 adet lokomotif daha alınabileceği; vagon bakım istasyonu yapımının da ihaleye dâhil olduğu ifade edilmiştir.

İhale detaylarına ilişkin bilgilerin www.acingov.pt adresinden ilgilenen şirketlerce adlarıyla kaydolarak alınabileceği, ihalede verilecek fiyat tekliflerinin tek kriter olmayacağı ve diğer detayların ihale dokümanında yer aldığı ihaleye teklif süresinin ise 5 Nisan 2022'de son bulacağı belirtilmektedir.

İhale Bedeli: 819.000.000 Avro

İhaleyi açan şirketin adı: CP - Comboios de Portugal, E. P. E.

E-mail: compras@cp.pt

Link: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:642015-2021:TEXT:EN:HTML&src=0

İhale Dökümanlarının detayları için: www.acin.gov.pt

3. Portekiz'de İhaleler

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan bir yazıda, Lizbon Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla, Portekiz Anakarada ve Azorlar Otonom Bölgede savunma sanayi, otomotiv ve rüzgâr türbini konusunda 3 adet ihale açıldığı belirtilmiş olup bahse konu ihalelerin detayları aşağıda gönderilmektedir.

Ek-3: İhale Bilgileri

4. Fuar Duyuruları - Malezya

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Malezya Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, aşağıda isimleri yer alan fuarlara ilişkin olarak ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri hususunun önem arz ettiğinden bahisle, "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği hususu hatırlatılmaktadır.

Malezya'da 2022 yılında gerçekleştirilecek olan fuarlar:

1. MIFB International Food and Beverage Trade Fair

2. FHM Food anf Hotel Malaysia

3. DSA Defence Services Asia

4. LIMA Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition

5. Beauty Expo

6. Cosmobeaute Asia

7. Automechanika

8. Asean M&E Show

9. Malaysia Technology Expo (MTE)

10. Healthcare & Pharma Show

11. APHM International Healthcare Conference and Exhibition

12. MIJF Malaysia International Jewellery Fair

13. Metaltech

14. MIFF Malaysia International Furniture Fair

15. Asiawater

16. Livestock Asia

5. KİK Anti-Damping Soruşturması/Motor Bataryaları

İlgi: 2021/225 sayılı ve 13.12.2021 tarihli sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı yazımızda, Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi, Uluslararası Ticarette Zarara Karşı Önlemler için Teknik Sekretarya Bürosu (Büro) tarafından İspanya, ülkemiz ve Hindistan menşeli "motor bataryaları” (850710 GTİP) ithalatına karşı 27 Nisan 2021 tarihli ve Vol.31 sayılı KİK Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açılış bildirimi ile bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bildirilmişti.

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Büro tarafından bahse konu soruşturmaya ilişkin olarak 12 Ocak 2022 tarihinde bir çevrimiçi kamu dinleme toplantısı düzenleneceği bilgisi edinilmiş olup; söz konu toplantıya katılarak mezkur soruşturmaya ilişkin görüşlerini sunmak isteyen tarafların, ekte bir örneği yer alan formu doldurmak suretiyle en geç 5 Ocak 2022 tarihine kadar Büro'ya e-posta yoluyla iletmesi beklenmektedir. Ayrıca, formun doldurulması, iletilmesi ve dinleme toplantısına ilişkin ayrıntılı bilgilere söz konusu formun yönergeler bölümünde yer verilmiştir.

Ek-4: Kamu Dinleme Toplantısı Formu

6. ABD / İnşaat Demiri Telafi Edici Vergi

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli "İnşaat Demiri” (7213.10, 7214.20 ve 7228.30 GTİP'li) ithalatına karşı 15 Eylül 2014 tarihinden bu yana bir telafi edici vergi uygulandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu önlemin 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemine ilişkin bir idari gözden geçirme (administrative review) soruşturması ABD Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresince (ITA) başlatılmıştır. Konuya ilişkin 28 Aralık 2021 tarihli ABD Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirime https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2021-12-28/pdf/2021-28172.pdf bağlantısından ulaşılması mümkündür.

Anılan bildirimin incelenmesinden de görüleceği üzere ITA, ihracatçı firma sayısının fazla olması durumunda soruşturmaya taraf olacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup bu yönteme başvurması halinde soruşturma açılış bildiriminin yayımı tarihinden itibaren 35 gün içerisinde soruşturmaya taraf olacak firmaları açıklayacaktır. Öte yandan, açılış bildiriminde adı geçen firmalarımızın soruşturma döneminde ABD'ye soruşturma konusu ürün satışı olmaması durumunda anılan bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde ITA ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca, bahse konu bildirim uyarınca idari gözden geçirme talep eden firmalarımızın bildirimin yayımlandığı tarihten itibaren 90 gün içinde söz konusu talebi geri çekme imkanı bulunmaktadır.

ITA tarafından mezkur telafi edici vergi soruşturması kapsamında firmalarımıza gönderilecek soru formunun yanı sıra Bakanlığımıza da verilen sübvansiyonlar hakkında bilgi talep edilen bir hükümet soru formu gönderilecek olup, soruşturma süresince firmalarımız ve Bakanlığımız arasında koordineli olarak çalışılması büyük önem arz etmektedir.

Diğer taraftan, firmalarımızın Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nı incelemesinde fayda mütalaa edilmektedir.

7. 2019/1793 AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü 2021/2246 AB Güncellemesi

T.C. Antalya Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan yazıda bazı tarım ürünlerinin AB' ye girişinde resmi kontrollerin ve acil tedbirlerin geçici olarak artırılmasına dair Komisyon Uygulama Tüzüğü AB Resmi Gazetesi'nin 17 aralık 2021 tarihli ve L 453 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Söz Konusu Tüzük ile; Ülkemiz menşeli fındık ve fındıktan üretilen ürünlerde Nisan 2021‘den bu yana uygulanan yükseltilmiş kontrol seviyesine artık ihtiyaç duyulmadığından Tüzük I sayılı Eki'nden çıkarıldığı, greyfurt sevkiyatları pestisit kalıntılarına yönelik Tüzük I sayılı Eki'nde kontrol sıklığının % 10 olarak belirlendiği ve mandalina, kremantin, wilkings ile benzeri narenciye melezleri ve portakal için Ocak 2020 tarihinden bu yana arttırılmış olan kontrol sıklığının Tüzük I sayılı Ek' inden çıkarılıp II Sayılı Eklendiği ve kontrol sıklığının %20 çıkarıldığı ve bununla birlikte narinciye ürünlerinde kontrol sıklığına tabi olmasından dolayı 26 ocak 2022 tarihine kadar resmi sertifika ile numune analiz sonuçlarının eşlik etmesi gerektiği belirtilmektedir.

Ayrıca kimyon tohumu ve kuru kekik sevkiyatları için Tüzügün 1 sayılı Eki'nde kontrol sıklığının %10 olarak belirlendiği, keçiboynuzu sevkiyatları için Tüzüğün II sayılı Eki'ne eklendiği ve kontol sıklığının % 20 olarak belirlendiği anlaşılmıştır.

Ek-5: 21/2246/AB sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü(30Sayfa)

8. Fıne Food Australıa 2022 Fuarı - Milli Katılım Organizasyonu (Hedef Ülke: Avustralya)

İstanbul İhracatçı Birikleri(İİB)'nden alınan yazıda, Melburn / Avustralya'da 05-08 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek "FINE FOOD AUSTRALIA 2022 Uluslararası Gıda Ürünleri - Makineleri - Restoran Ekipmanları Fuarı” milli katılım organizasyonunun 5. defa İstanbul Kuru Meyve ve Mam. İhracatçıları Birliği (KUMİB) tarafından gerçekleştirilmesi planlandığı bildirilmektedir.

Avustralya ve bölge ülkelerine yönelik ihracat potansiyelinin geliştirilebilmesi için fırsat niteliği taşıyan "Fine Food Australia Fuarı” Güney Yarım Küre'deki en büyük ticaret fuarlarından biri olarak nitelendirilmektedir. 2019 Yılında 60 ülkeden 1.000'i aşkın katılımcı firmanın yer aldığı ve dünyanın dört bir köşesinden 26.000'den fazla kişi tarafından ziyaret edilen fuar, küresel salgın nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında Avustralya tarafından düzenlenmemiştir.

Fuarda Türk pavilyonu, hol ana giriş kapısına yakın ve ziyaretçi trafiği açısından avantajlı bir konumda yer almaktadır. Milli katılım organizasyonu fuar katılım bedeli 31.03.2022 tarihine kadar 1.300 USD / m², 01.04.2022 tarihinden itibaren ise 1.350 USD / m² olarak belirlenmiştir. Fuar ilanı EK'li olup, milli katılım organizasyonundaki firmalara İİB Genel Sekreterliği tarafından aşağıdaki hizmetler sağlanacaktır;

· Stant alanının kiralanması, stant inşaatı, dekorasyonu ve temizliği,

· Katılımcı ürünlerinin yurtdışına nakliyesi, gümrüklemesi ve stantlara teslimi,

· Reklam ve tanıtım hizmetleri,

· Fuara giriş kartı temini, fuar resmi kataloğunda ve internet sitesinde yer alma,

· İİB tarafından hazırlanan katılımcı broşüründe yer alma,

· Fuar süresince ofis ve iletişim araçları ile ikram hizmetlerinden faydalanma.

2019 Yılında en yüksek devlet desteği verilen fuarlar arasında yer alan "Fine Food Australia Fuarı” devlet desteği tutarı 2022 Yılı için henüz Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanmamıştır. Ticaret Bakanlığı tarafından 2022-2023 Yılları için "hedef ülke” olarak ilan edilen Avustralya'nın aynı zamanda "Uzak Ülkelere İhracatın Artırılması Stratejisi” kapsamındaki 18 ülkeden biri olması dolayısıyla fuar için önemli bir devlet desteği tutarı sağlanacağı öngörülmektedir.

Fine Food Australia 2022 Fuarı milli katılım organizasyonunda yer almak isteyen firmaların http://www.iib.org.tr/OnlineRegistration/tr/fuar.aspx bağlantısından ulaşılan fuar katılım talep formunu doldurmaları gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için iletişim:

Samet Özgündüz (0212 454 07 62)

Erdal Başar (0212 454 05 48)

Zühal Duman (0212 454 07 63)

E-posta : kurumeyve@iib.org.tr

Ek-6: Fuar ilanı (1 sayfa)

9. Ukrayna / Bazı Peynir Çeşitleri Korunma Önlemi Soruşturması

Kiev Ticaret Müşavirliği'nden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Ukrayna tarafından bazı peynir çeşitleri ithalatına karşı bir korunma önlemi soruşturması başlatıldığına ilişkin 24 Aralık 2021 tarihli Ukrayna Resmi Gazetesinde yayımlanan bildirimin bir örneği ekli Türkçe çevirisi iletilmektedir.

Söz konusu bildirimin incelenmesinden, Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'nın, anılan bildirimin yayım tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde ilgili tarafların kaydedilmesi işlemlerini gerçekleştireceği, 45 takvim günü içerisinde ise anılan soruşturmaya ait yazılı başvuruları ve bilgileri inceleyeceği belirtilmektedir.

Korunma önlemi soruşturmaları, Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) üye ülkelerin GATT 1994'ün XIX. Maddesi ve DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükümlerinden kaynaklanan hakları doğrultusunda; öngörülmeyen gelişmelerden kaynaklanan mutlak ya da yerli üretime kıyasla nisbi ithalat artışının, yerli endüstriye zarar verdiği veya zarar tehdidi oluşturduğu iddiası ile açılmakta olup soruşturma sonucunda menşe ülkesi ayrımı yapılmaksızın tüm ithalata karşı bir korunma önlemi uygulanabilmektedir.

Bu kapsamda, Bakanlığımızın "Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (www.tpsa.gov.tr) "Türk İhraç Ürünlerine Yönelik TPSA Önlemleri” başlığı altında yer alan "TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgelerin ve Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından düzenlenen "Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Alınacak Avukatlık ve/veya Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Usul ve Esasları”nın incelenmesinde fayda görülmektedir.

Ek-7: Bildirim

10. Binaların Enerji Performansı Direktifi

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, 14 Temmuz 2021 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından, Avrupa Birliği'nin iklim, enerji, arazi kullanımı, ulaşım ve vergilendirme politikalarını yüzde 55 emisyon azaltım hedefine uygun hale getirmek üzere "Fit for 55 (55'e Uyum)” paketi açıklanmış olup, söz konusu pakette, emisyon ticaretinin yeni sektörlere uygulanması ve mevcut AB Emisyon Ticareti Sisteminin revizyonu; yenilenebilir enerji kullanımının artması, daha fazla enerji verimliliği, düşük emisyonlu ulaşım modlarının ve bunları destekleyecek altyapı ve yakıtların daha hızlı kullanıma sunulması, vergilendirme politikalarının Avrupa Yeşil Mutabakatı hedefleriyle uyumlu hale getirilmesi, karbon sızıntısını önlemek için önlemler ile doğal karbon yataklarını korumak ve büyütmek için araçlara yönelik bir dizi yeni düzenlemeye/revizyona yer verilmiştir.

55'e Uyum paketinin bir parçası olarak, Komisyon, 15 Aralık 2021 tarihinde Binaların Enerji Performansı Direktifi'nin revizyonuna yönelik önerisini sunmuştur. Konuya ilişkin ekli basın açıklamasında özetle;

· Komisyonun, binaların enerji performansına ilişkin kuralların Avrupa Yeşil Mutabakatı ile uyumlu hale getirilmesini ve AB'nin bina stokunun 2050 yılına kadar karbondan arındırılmasını önerdiği,

· Söz konusu teklifin, milyonlarca Avrupalı için yaşam kalitesini iyileştirerek sera gazı emisyonlarını ve enerji faturası giderlerini düşürmek için Avrupa'daki evlerin, okulların, hastanelerin, ofislerin ve diğer binaların renovasyonunu kolaylaştıracağı,

· Bu revizyonun, Komisyon'un Yenileme Dalgası Stratejisini somut bir yasal eyleme dönüştürdüğü, · Bu doğrultuda, tüm yeni kamu binalarının 2027; tüm yeni binaların ise 2030 itibariyle sıfır emisyonlu olması gerektiğinin önerildiği,

· Bunun, binaların az enerji tüketmesi, mümkün olduğunca yenilenebilir kaynaklardan güç alması, fosil yakıtlar kaynaklı yerinde karbon salmaması ve tüm yaşam döngüsü emisyonlarına dayalı olarak küresel ısınma potansiyellerinin Enerji Performansı Sertifikalarında belirtilmesi gerektiği anlamına geldiği,

· Renovasyona yönelik olarak, her Üye Devletin bina stokunun en kötü performans gösteren %15'inin konut dışı binalar için 2027 yılına, konutlar için ise 2030 yılına kadar Enerji Performansı Sertifikasının "G” derecesinden en az "F” derecesine yükseltilmesini gerektiren yeni AB düzeyinde minimum enerji performans standartlarının önerildiği,

· Enerji performans sertifikalarının, enerji tüketimi hakkında kamuya açık bilgiler sağladığı ve yatırım, satın alma ve kiralama kararlarında önemli rehberler olduğu; söz konusu önerileri ile bu sertifikaların daha anlaşılır hale geleceği ve geliştirilmiş bilgiler içereceği, Enerji performans sertifikası alma zorunluluğunun, büyük çaplı yenileme yapılan binalar, kira sözleşmesi yenilenen binalar ve tüm kamu binalarını kapsayacak şekilde genişletildiği; satışa veya kiralamaya sunulan bina veya yapı birimlerinin de sertifika sahibi olması ve tüm ilanlarda enerji performans sınıfının belirtilmesi gerektiği; 2025 yılına kadar, tüm sertifikaların A'dan G'ye uyumlaştırılmış bir ölçeğe dayalı olması gerektiği,

· Ulusal Bina Renovasyon Planlarının, Ulusal Enerji ve İklim Planlarına tam olarak entegre edileceği; bu planların, en geç 2040 yılına kadar ısıtma ve soğutmada fosil yakıtların kullanımdan kaldırılması için yol haritalarının yanı sıra, 2050 yılına kadar ulusal bina stokunu sıfır emisyonlu binalara dönüştürmek için bir yol içermesi gerekeceği,

· Sunulan teklifin, bina sahiplerine, planlamalarını kolaylaştıracak bir araç ve sıfır emisyon seviyesine doğru adım adım yenileme sağlayan bir bina "Renovasyon pasaportu” sunduğu; söz konusu teklifin "ipotek (mortgage) portföyü standartlarını”, kredi verenleri bina portföylerinin enerji performansını iyileştirmeye ve potansiyel müşterileri mülklerini daha enerji verimli hale getirmeye teşvik eden bir mekanizma olarak tanımladığı,

· Komisyonun ayrıca, Üye Devletleri kamu ve özel finansman kurallarına renovasyon değerlendirmelerini dahil etmeye ve özellikle düşük gelirli haneler için uygun araçlar oluşturmaya davet ettiği,

· 2027'den itibaren fosil yakıtlı kazanların kurulumu için hiçbir mali teşvik verilmemesi ve Üye Devletlere binalarda fosil yakıt kullanımını yasaklama konusunda yasal imkân tanınması gerektiği, · Yeni kuralların, binaların verimli çalışmasını sağlamak için bilgi ve iletişim teknolojisi (BİT) ve akıllı teknolojilerin kullanımını teşvik ettiği ve dijital bina veri tabanlarının oluşturulmasını gerektirdiği,

· Teklifin ayrıca, konut ve ticari binalarda elektrikli araçlar için şarj altyapısının kullanıma sunulmasını desteklediği ve bisikletler için daha fazla özel park yeri sağladığı Bildirilmekte olup, söz konusu teklif ile konuya ilişkin soru ve cevapların yer aldığı dokümanlar ekte sunulmaktadır.

Ek-8: Binaların Enerji Performansı Direktifi Önerisi

Ek-9:Binaların Enerji Performansı Direktifi Önerisi

Ek-10: Binaların Enerji Performansı Direktifi Önerisi Soru ve Cevaplar

11. Un İhracatı

Erbil Gümrük Ataşeliğimizden alınan bir yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, "benzyl oxide (ağartıcı)” içeren unların Irak'a girişine izin verilmeyeceği, unlarda ağartıcı kullanılmamasına yönelik gerekli uyarı ve bilgilendirmenin ihracatçı ve ithalatçı firmalara yapıldığı ve benzyl oxide içeriklerine yönelik analiz uygulamasının İbrahim Halil Gümrüğünde zorunlu hale getirildiği ve 24/12/2021 tarihinden itibaren un yüklü tırların durdurulmaya başlandığının öğrenildiği ifade edilmektedir.

Bakanlığımızca yürütülen girişimler neticesinde gümrüklerde bekletilen araçların geçişlerine izin verilmiş olmakla birlikte, Irak'a un ihracatı gerçekleştirecek veya TIR'ları bekletilen/sevk halinde bulunan firmalarımızın ülkemizden temin edilmiş analiz sertifikalarını ihtiyaten hazır bulundurmalarında fayda görülmektedir.

Bu çerçevede, Irak'a gerçekleştirilecek un sevkiyatlarında sorunların yaşanmamasını teminen ihracatçı firmalarımızca "benzyl oxide” ürününe yönelik IKBY makamlarının hassasiyetinin göz önünde bulundurularak azami özen gösterilmesi gerektiği belirtilmektedir.

12. Irak Yaptırımlar Listesi Güncellenmesi Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi alınan bir yazıda T.C. Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, BM Güvenlik Konseyi'nin 1518(2003) sayılı karar uyarınca yaptırımlar listesinde yapılan son güncelleme ile, Mahmud Dhiyab Al-Ahmed ve Husam MUhammad Amin Al-Yassin isimli iki kişinin, 8 Aralık 2021 tarihi itibarıyla yaptırım listesinden çıkarıldığı belirtilmektedir.

Yaptırım listesinden çıkarılan kişi ve kuruluşların isimlerine Irak Yaptırımlar Komitesi'nin internet sitesinde yer alan "Press Releases” sekmesinden (https://www.un.og/securitycouncil/sanctions/1518/press-releases), 1483 (2003) sayılı karar kapsamında yaptırım uyuglanan kişi ve kuruluşların güncel listesine https://www.un.org/securitycouncil/sancitons/1518/materials internet adresinden ve BM Güvenlik Konseyi'nin konsolide yaptırımlar listesinin güncel haline www.un.org/securitycouncil/content/usconsolidated-list bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ek-11: Irak Yaptırımlar Listesi Güncelleme Bildirimi

13. Alibaba Yeni Satıcı Sanal Zirvesi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, 12-13 Ocak 2022 tarihleri arasında Alibaba'nın sınır ötesi e-ticaret ekosistemine yönelik olarak platformlarında tedarikçi olmak isteyen firmalar için ‘‘Yeni Satıcı Sanal Zirvesi''nin düzenleneceği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, bu yılki etkinlikte Alibaba'nın yeni oluşturulan Alibaba B2C Perakende Satış Grubu altında Tmall Global, Koala Global, Tmall Mart, Overseas Import Fulfilment da dâhil olmak üzere, ithalata yönelik faaliyet gösteren birimlerinin sunum yapacağı; etkinlik kapsamında, Çin pazarında var olmak isteyen firmaların, Alibaba grubunun faaliyetleri hakkında bilgi edinme, farklı sektör ve gelişim düzeyindeki denizaşırı satıcılar ile platform arasındaki iş birliği imkânlarını öğrenme, TMall Global Partnerleri (TPs) ile markaların temsilcileri ve çıkar grupları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunma fırsatlarının olacağı ifade edilmektedir.

İlgilenen firmalarımızın, aşağıda linki iletilen formu doldurmak suretiyle başvuru prosedürlerini tamamlamaları gerektiği; bu aşamaların tamamlanmasını müteakip katılım davetinin başvuru aşamasında belirtilen e-mail adresine iletileceği bildirilmektedir.

Katılım Linki:

https://import.event.alibaba.com/pages/microPage?microPageId=10011052021121400016394827243072817136824224788&isNeedLanChange=true&tohome=true&exhibitionId=10015032021112600016378978358934907171582513747

14. Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 6. Dönem Toplantısı Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Türkiye-Karadağ Karma Ekonomik Komitesi (KEK) 6. Dönem Toplantısının 15-16 Şubat 2022 tarihlerinde ülkemizde gerçekleştirilmesinin planlanmakta olduğundan bahisle, bahse konu toplantıya ilişkin hazırlık çalışmalarında kullanılmak üzere;

- ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile bu kapsamdaki talep ve önerilere,

- toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara,

- Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanacak bir bilgi notuna (firmalardan gelen orijinal sorun bildirim formlarıyla birlikte)

ihtiyaç duyulduğu bildirilmektedir.

Bilgilerinizi ve söz konusu görüş ve değerlendirmelerin 10 Ocak 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Birliğimize (bir örneği eo@baib.gov.tr adresine olmak üzere) iletilmesi gerekmektedir.Ekler:
EK-1.pdf

Ek-10.pdf

Ek-11.pdf

eK-2.pdf

eK-3.pdf

Ek-4.docx

Ek-5.pdf

Ek-6.pdf

Ek-7.docx

Ek-8.pdf

Ek-9.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.