2021/228 Sirküler (24.12.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-228

Sayın Üyemiz;

1. Rusya Federasyonu - Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Ürünleri Tarife Kotası

2. Çin Gümrükler Genel İdaresi Gıda Üreticileri Kayıt Sistemi

3. 2021/1329 Sayılı AB Uygulama Regülasyonları Hakkında Bilgilendirme

4. Fas / Korunma Önlemi

5. Fas / Korunma Önlemi - Filmaşin ve İnşaat Demiri

6. Türkiye Lojistik Portalı Webinarı

7. Fuar Duyuruları Hk. - Ticaret Bakanlığı

8. Fazla Mesai Programı - Pilot Uygulama Erteleme

9. Türk Yatırım Bankası SH.A

10. GAİB Ocak 2022 Online Eğitim Takvimi Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Rusya Federasyonu - Kırmızı Et ve Kanatlı Eti Ürünleri Tarife Kotası

Moskova Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, 24 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan Rusya Federasyonu Hükümet Kararnamesi marifetiyle; 2'nci fasılda yer alan muhtelif kırmızı et ve kanatlı eti ürünlerinin 2022 yılındaki ithalatına yönelik olarak Avrasya Ekonomik Komisyonu'nun 17 Ağustos 2021 tarihli ve 102 sayılı Kararı çerçevesinde belirlenen tarife kotası uygulamasına ilişkin dağıtım esasları (ülke ve ülke grupları bazında - miktar) ihdas edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu tarife kotası uygulamasına ilişkin mezkûr Kararname eki tablonun gayri resmi tercümesi anılan Ticaret Müşavirliğimizden alınmış olduğu ifade edilmekte ve ekte yer almaktadır.

EK-1: Gayri Resmi Tercüme

2. Çin Gümrükler Genel İdaresi Gıda Üreticileri Kayıt Sistemi

Pekin Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, ülkemizden Çin'e gıda ürünleri ihracatı kapsamında kayıt işlemlerine ilişkin olarak Çin'e gıda ürünü ihraç edecek firmaların kayıt altına alınması çalışmalarına ilişkin 248 ve 249 sayılı Çin Gümrükler Genel İdaresi (GACC) düzenlemelerinin 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, gıda ürünü üreterek Çin'e ihracat yapan bazı firmalarımızın muhtelif art niyetli danışmanlık firmalarınca yanlış yönlendirildiği ve bu gibi firmalar tarafından https://www.gacc.app/gacc-aqsiq-food-register-search.html ya da benzeri internet adreslerinden kayıt yapıldığı kaydedilerek firmalarımızı kredi kartı bilgilerini vermeye zorladıklarına dair duyumlar alındığı belirtilmekte olup, GACC kayıt sisteminin bu ve benzeri bağlantılar ile ilişkisi olmadığı ve kayıt için geçerli tek kayıt adresinin cifer.singlewindow.cn internet bağlantısı olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca söz konusu kayıt işlemleri için firmalarımızın danışmanlık hizmeti almalarına gerek olmadığının değerlendirildiği belirtilmektedir.

Aynı yazıda devamla; GACC tarafından işletmelerin kaydı için ikili bir sistem öngörüldüğünü, bu kapsamda;

· 18 ürün grubu için (meat and meat products, sausage casings, aquatic products, dairy products, bird nests and bird nest products, bee products, eggs and egg products, edible oils and fats, oilseeds, stuffed wheaten products, edible grains, milled grain industry products and malt, fresh and dehydrated vegetables and dried beans, condiments, nuts and seeds, dried fruits, unroasted coffee beans and cocoa beans, foods for special dietary purposes, and health foods) üretici firma kayıtlarının (manufacturer/producers) Tarım ve Orman Bakanlığımızın Çin Gümrükler Genel İdaresine (GACC) göndereceği listelerle yapıldığı, dolaysıyla bu ürünleri üreten firmalarımızın herhangi bir kayıt işlemi yapmasına gerek olmadığı,

· Yukarıda yer alan ürün grupları dışındaki gıda ürünlerini üreten üreticilerin cifer.singlewindow.cn adresinden işletmelerini bizzat kayıt etmeleri gerektiği ifade edilmekte olup, her iki sistem için de kayıt işleminin üreticiler için zorunlu olduğu, üretici olmayan aracı ihracatçılar için kayıt yapılmayacağının bilinmesi gerektiğinin ifade edilmektedir.

3. 2021/1329 Sayılı AB Uygulama Regülasyonları Hakkında Bilgilendirme

Sofya Ticaret Müşavirliğimizden alınan yazıya atıfla, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının 15/11/2021 tarihli bilgilendirme yazısına atıfla; belirli yüklerin Avrupa Birliği'nde serbest dolaşıma girişi esnasında aranan veterinerlik sağlık sertifikalarının, veterinerlik sağlık/resmi sertifikalarının ve resmi sertifikalarının kullanımına ilişkin geçiş döneminin uzatılması konusunda Komisyon'un 10/08/2021 tarihli ve 2021/1329 sayılı Uygulama Regülasyonu ile 15/03/2022 tarihine kadar bir geçiş dönemi belirlendiği ve bu dönem zarfında serbest dolaşıma girecek bazı ürünlerin beraberindeki veterinerlik sağlık sertifikalarının 15/01/2022 tarihinden önce resmi müfettiş tarafından imzalanmış olmaları şartı ile yetkili mercilerce kabul edileceği bildirilmektedir.

4. Fas / Korunma Önlemi

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü Ticaret Politikaları Savunma Araçları Şubesinden alınan yazıda, Fas tarafından "Soğuk Haddelenmiş Sac ve Kaplanmış Sac” ithalatına karşı uygulanmakta olan korunma önleminin uzatılmasına yönelik 17 Ağustos 2021 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında 15 Aralık 2021 tarihinde nihai kararın açıklandığı ifade edilmektedir.

Söz konusu nihai karara göre önlemin 3 yıl süreyle uzatılmasına karar verilmiş olduğu, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yıllık 36.000 tonluk ithalatı geçen miktarlar için 31 Aralık 2022 tarihine kadar %13,75; 01/01/2023 - 31/12/2023 tarihleri arasında %12,5; 01/01/2024 - 31/12/2024 tarihleri arasında %11,25 oranlarında uygulanacağı belirtilmektedir.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan kamuoyu duyurusuna https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documents/Avis%20public%20DDC04_2021_R%C3%A9examen%20TLAF.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür.

5. Fas / Korunma Önlemi - Filmaşin ve İnşaat Demiri

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, Fas tarafından 7213.91.90.00, 7214.20.90.00 ve 7214.99.91.00 gümrük tarife pozisyonu altında yer alan "filmaşin ve inşaat demiri” ithalatına karşı uygulanmakta olan kota ve kotayı aşan miktar için ilave vergi şeklindeki korunma önleminin uzatılmasına yönelik yönelik 17 Ağustos 2021 tarihinde bir gözden geçirme soruşturması başlatıldığı ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, Rabat Ticaret Müşavirliği'nden edinilen malumata göre, anılan soruşturma sonucunda korunma önleminin 15 Ekim 2023 tarihine uzatılmasına karar verildiği ifade edilmektedir. Bu kapsamda, anılan ürün ithalatında Fas tarafından filmaşin için miktar artırımı yapılmaksızın önlem süresince yıllık 146.410 ton, inşaat demiri için ise 1 Ocak 2022 - 31 Aralık 2022 döneminde 123.938 ton ve 1 Ocak 2023 - 15 Ekim 2023 döneminde 129.825 ton kota ayrılmıştır. Mezkûr miktarların aşılması halinde ise 0,55 DHM/kg ek vergi uygulanacağı bildirilmektedir.

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yayımlanan kamuoyu duyurusuna https://www.mcinet.gov.ma/sites/default/files/documents/Avis%20public%20DDC05_2021_R%C3%A9examen%20FMFB.pdf bağlantısından erişilmesi mümkündür.

6. Türkiye Lojistik Portalı Webinarı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, lojistik hatlarında yaşanan konteyner krizinin ve navlun fiyatlarındaki yükselişlerin ihracatçı firmalarımızı etkilemeye devam ettiği, pandemi döneminde yaşanan sorunların etkilerini hafifletmek amacıyla TİM tarafından ihracatçı firmalarımız ile lojistik sektörünü bir araya getirmek üzere Türkiye Lojistik Portalı'nın hayata geçirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, ihracatçılarımız ile lojistik sektörümüze https://turkiyelojistikportali.com adresinde ücretsiz olarak hizmet veren Türkiye Lojistik Portalı üyelik ve kullanım işlemleri hakkında sektörün bilgilendirilmesini teminen 28 Aralık 2021 Salı günü saat 20.00'da TİM Başkanı Sayın İsmail Gülle'nin başkanlığında "Türkiye Lojistik Portalı Bilgilendirme Webinarı”nın gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Söz konusu webinara katılmak isteyen üyelerimizin isim, unvan, e-posta ve telefon numarası bilgilerini 24 Aralık Cuma günü saat 17.00'ye kadar Genel Sekreterliğimize (eo@baib.gov.tr) iletmesi husunda gereğini rica ederim.

7. Fuar Duyuruları Hk. - Ticaret Bakanlığı

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü-Fuar İzinleri ve Destekleri Daire Başkanlığından alınan bir yazıda, Bakanlık tarafından izin verilerek destek kapsamına alınan yurt dışı fuar organizasyonlarına ait listelerin Ticaret Bakanlığı web adresinde ilan edildiği bildirilmektedir.

Söz konusu fuarların listesine https://ticaret.gov.tr/ihracat/fuarlar/2021-2022-yillarinda-destek-kapsamina-alinan-yurt-disi-fuarlar adresinden ulaşılabilmektedir.

8. Fazla Mesai Programı - Pilot Uygulama Erteleme

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, gümrük idarelerinde fazla mesai işlemlerinin elektronik ortamda yürütülebilmesi amacıyla hazırlanan elektronik sistemde yapılan yeni düzenleme ve iyileştirmelerin 13.12.2021 tarihi itibariyle Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde devreye alınmasının öngörüldüğünün daha önceden bildirildiğinden bahisle, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, söz konusu sistemde gerçekleştirilen teknik düzenlemelerin 10.01.2022 tarihi saat 12:00 itibariyle Erenköy ve Ankara Gümrük Müdürlüklerinde devreye alınmasının uygun görüldüğü bildirilmektedir.

9. Türk Yatırım Bankası SH.A

Priştine Ticaret Müşavirliğinden alınan bir yazıya atıfla, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'nden alınan yazıda, Türk Ticaret Kanunu'nda yer alan yükümlülük ve sınırlamaların Kosova mevzuatında icra kabiliyetinin bulunmaması nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşların Kosova'da banka unvanı ile şirket açtıkları; Kosova Merkez Bankasından aldıkları herhangi bir bankacılık yetkileri olmamasına rağmen Türkiye'de bu şirketlerin şubeleri gibi hareket ederek piyasaya çek, teminat mektubu vb. sunduklarının ifade edildiği bildirilmektedir.

Yazıda devamla konuyla ilgili olarak en son, 03/11/2021 tarihinde T.C. Priştine Büyükelçiliği üzerinden Müşavirlikten e-posta aracılığıyla bir vatandaşımızın "Turk Yatirim Bankasi SH.A.” hakkında malumat talep ettiği, talep sahibi ile iletişime geçildiği ve bahse konu şirketin sadece şirket kaydının olduğunun ve Kosova Merkez Bankası'nın https://bqk-kos.org/financial-supervision-2/licensing-of-financial-institutions/list-of-licensedfinancial-institutions-2/?lang=en bağlantı adresinde belirttiği banka ya da finans kuruluşları arasında bulunmadığı bilgisinin verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, herhangi bir vatandaşımızın konuyla ilgili mağdur olmasını önlemek adına Kosova'da faaliyet gösteren banka ve finans kuruluşlarının yalnızca Kosova Merkez Bankası'nın bahse konu listesinden teyit edilmesinin önem arz ettiği bildirilmektedir.

10. GAİB Ocak 2022 Online Eğitim Takvimi Hk.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB)'nden alınan yazıda, GAİB tarafından ilgililerine yönelik olarak 2020 yılının Nisan ayından itibaren webinarlar düzenlendiği, Birlikleri tarafından 2022 yılının Ocak ayında gerçekleştirilecek webinar takvimine ilişkin bilgilerin ekte bulunan tabloda yer almakta olup, mezkûr etkinliklerin ZOOM Online Platformu aracılılığıyla ücretsiz gerçekleştirileceği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, Katılım Belgeli etkinliklere katılmak isteyen ilgililerin başvuru linklerinden online kayıt yaptırmaları gerekmekte olup, kayıt yaptıran ilgililere toplantı davet linki eğitim günü e-posta ve sms ile gönderileceği bildirilmektedir.

EK-2: Eğitim İçerikleriEkler:
EK-1.pdf

EK-2.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.