2021/232 Sirküler (30.12.2021)


ÖNEMLİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-232

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan yazıda, dış ticaret işlemlerindeki bürokrasi ve maliyetlerin azaltılması yönünde önemli bir adım olarak, İhracatçı Birliklerince üyelerinden yıllık aidat tahsil edilmemesinin yararlı olacağı ve sürecin, Birliklerin genel kurullarında bu yönde alacakları kararın Meclislerince Ticaret Bakanlığımız onayına sunulması şeklinde yürütülmesinin uygun olacağı kanaatine varıldığından bahisle Hizmet İhracatçıları Birliği hariç olmak üzere, üyelerden tahsil edilecek yıllık aidat tutarının 0-TL (Sıfır Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususunun, en geç Nisan 2020 sonuna kadar yapılacak genel kurulların gündemine alınmasının sağlanması ve devamındaki işlemlerin tekemmül ettirilmesini teminen genel kurul kararlarının TİM'e iletilmesinin talep edildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, 01 Temmuz 2021 tarihinde yapılan 2019-2020 yılları Olağan Mali ve Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısında yıllık aidatın 0-TL (Sıfır Türk Lirası) olarak belirlenmesi yönünde karar alınan Birliğimizde, yıllık aidatın 0-TL (Sıfır Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu Bakanlığımızın onayına sunulmuş, Bakanlığımız yıllık aidatın 0-TL (Sıfır Türk Lirası) olarak uygulanması yönündeki talebin uygun görüldüğü bildirilmektedir.

Bu itibarla 29.12.2021 (21:54) tarihi itibarıyla yıllık aidatın 0-TL (Sıfır Türk Lirası) olarak e-birlik sisteminde devreye alındığı ifade edilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.


Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.