2021/226 Sirküler (15.12.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER 2021-226

Sayın Üyemiz;

1. Mısır Üretici Kayıt Sistemi Mevzuat Değişikliği Hk.

2. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Sektör Raporları Hk.

3. Fuar Duyurusu

4. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

5. AB Anti-Damping Soruşturması /Seramik Karo

6. Modern İtalyan Tarzı Ev Mobilyası Hk.

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. Mısır Üretici Kayıt Sistemi Mevzuat Değişikliği hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Ticarette Teknik Engeller (TTE) Komitesi'nin 10-12 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen toplantısının "Belirli Ticari Sorunlar" gündem başlığı altında Mısır'ın Üretici Kayıt Sistemi (ÜKS) uygulamasının AB ile birlikte ülkemiz tarafından tekrar Komite gündemine getirildiği belirtilmekte, bu çerçevede, Komite toplantısında ÜKS'nin dayanağını oluşturan kararların uygulanmasında devam eden yapısal sorunlara dikkat çekildiği ve Mısır tarafından yayımlanan yeni Karar kapsamında izlenecek süreç hakkında Mısır'dan bilgi talep edildiği belirtilmektedir.

Diğer taraftan, Mısır makamlarınca alınan 31 Ekim 2021 tarihli Karar ile ÜKS uygulaması kapsamındaki ürün grubunun genişletilerek, 96.07 (fermuar) tarife pozisyonunda yer alan ürünün de listeye dahil edildiği ve TTE Komite toplantısında gündeme getirilmediği, ÜKS'ye tabi ürün grubunun genişletilmesinin TTE Anlaşması çerçevesinde sorgulanarak konuya ilişkin endişelerin, Mısır'ın TTE Anlaşması kapsamındaki Bilgi ve Bildirim Merkezi'ne iletilmesinin planlandığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, ÜKS uygulaması kapsamındaki ürün grubunun genişletilmesine yönelik olarak belirtilmesinde fayda görülen hususlar ile anılan uygulama hakkında karşılaşılan güncel sorunların 15 Aralık 2021 Çarşamba günü saat 17:00‘ye kadar Birliğimize (bir örneği eo@baib.gov.tr adresine olmak üzere) iletilmesi gerekmektedir..

2. 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası Sektör Raporları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğünden alınan yazıya atıfla, 6-8 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilen 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapsamında hazırlanan "Sektör Raporları” ile "Sonuç Bildirisi”nin https://sgb.uab.gov.tr/suralar adresinde yayımlandığı bildirilmektedir.

3. Fuar Duyurusu

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, Ticaret Bakanlığından alınan yazıya atıfla, 2-6 Şubat 2022 tarihleri arasında Bangkok/TAYLAND'da gerçekleştirilecek olan "FTI Expo 2022 Fuarı"na ilişkin olarak ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri hususunun önem arz ettiği bildirilmektedir.

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmelerinin büyük önem taşıdığı ifade edilmektedir.

4. Tarım Mevzuatı Değişiklikleri

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) Resmî Gazetesi'nde yayımlanan tarım mevzuatındaki değişiklikler hakkındaki malumatın aşağıda yer aldığı belirtilmektedir.

Bazı üye ülkelerde bulaşıcı kuş gribine karşı alınan acil korunma önlemlerine dair 2021/641 sayılı Komisyon Uygulama Kararı'nı tadil eden 2021/2100 sayılı Komisyon Uygulama Kararı, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2021 tarihli ve L 428 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Fosfat tuzları ve türevleri, termal oksidasyon malzemeleri ve türevleri ile piroliz ve gazlaştırma malzemelerinin AB gübreleme ürünlerinde bileşen malzeme kategorilerine eklenmesi hakkında 2019/1009 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'nün II, III ve IV sayılı Ekleri'ni tadil eden 2021/2086, 2021/2087 ve 2021/2088 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2021 tarihli ve L 427 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

AB Ortak Tarım Politikasının finansmanı, yönetimi ve izlenmesi hakkında 1306/2013 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak 2021 bütçe yılından devredilen ödeneklerin geri ödenmesine dair 2021/2091 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 30 Kasım 2021 tarihli ve L 427 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Hayvan beslemede kullanılan yem katkı maddelerine ilişkin 1831/2003 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü bağlamında bazı yem katkı maddelerinin onayı hakkında 2021/2090, 2021/2092, 2021/2093, 2021/2094, 2021/2095, 2021/2096, 2021/2097, 2021/2076, 2021/2077, 2021/2080, 2021/2051 ve 2021/2047 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 427, L 426, L 420 ve L 418 sayılı nüshalarında yayımlandığı bildirilmektedir.

Yeni gıdalara ilişkin 2015/2283 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak D2 mantar tozu vitamininin yeni bir gıda olarak piyasaya sunulmasına dair 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2079 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 29 Kasım 2021 tarihli ve L 426 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Bitki koruma ürünlerinin piyasaya arzı ile ilgili kurallara dair 1107/2009 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak aktif maddelerin onayı hakkında 2021/2081 ve 2021/2049 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 426 ve L 420 sayılı nüshalarında yayımlandığı bildirilmektedir.

2021-2023 döneminde Kuzey Denizi'nde bazı balıkçılık faaliyetleri için karaya çıkma zorunluluğunun uygulanmasına dair 2020/2014 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2062 sayılı Komisyon Tüzüğü ve 2021-2023 döneminde "Batı Sularında” (Western Waters) bazı balıkçılık faaliyetleri için karaya çıkma zorunluluğunun uygulanmasına dair 2020/2015 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2063 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Kasım 2021 tarihli ve L 421 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Adriyatik Denizi ve Güneydoğu Akdeniz'deki bazı demersal balıkçılık faaliyetleri için karaya çıkma zorunluluğuna "de minimis muafiyetinin” tesisi hakkında 1380/2013 sayılı AP ve Konseyi'ni tamamlayan 2021/2064 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Kasım 2021 tarihli ve L 421 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Karadeniz'de kalkan balığı avcılığı için bir ıskarta planı oluşturulması hakkında 2021/2065 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Kasım 2021 tarihli ve L 421 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Batı Akdeniz'de demersal balıkçılık için karaya çıkma zorunluluğunun uygulanmasına dair 2019/1022 sayılı Komisyon Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2066 sayılı Komisyon Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Kasım 2021 tarihli ve L 421 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Bitki koruma ürünlerinin onaylanmış aktif madde listesine dair 540/2011 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2068 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 26 Kasım 2021 tarihli ve L 421 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

"Nostrano Valtrompia” ve "Cerezas de la Montaña de Alicante” adlı coğrafi işaretli ürünlerde yapılan değişikliklere dair 2021/2044 ve 2021/2028 sayılı Komisyon Uygulama Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin L 418 ve L 415 sayılı nüshalarında yayımlandığı bildirilmektedir.

"Cenevre Metni Menşe Adları Uluslararası Sicili”ne kayıtlı "Kampot Pepper” adlı ürüne AB'de koruma sağlanmasına dair 2021/2046 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 24 Kasım 2021 tarihli ve L 418 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

"Alho da Graciosa” adlı ürünün AB'de coğrafi işaret olarak tescil edilmesine dair 2021/2035 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Kasım 2021 tarihli ve L 416 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Su ürünleri işletmelerinin tescili ve kayıtların tutulmasına ilişkin muafiyetler hakkında 2016/429 sayılı AP ve Konsey Tüzüğü'ne uygun olarak kuralları belirleyen 2021/2037 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 23 Kasım 2021 tarihli ve L 416 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

COVID-19 salgını nedeniyle şarap sektöründeki piyasa dengesizliklerinin ele alınmasına dair 2020/592 ve 2020/884 sayılı Tüzükleri tadil eden 2021/2026 ve 2021/2027 sayılı Komisyon Tüzükleri, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Kasım 2021 tarihli ve L 415 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Yeni gıda ürünleri listelerine dair 2017/2470 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nü tadil eden 2021/2029 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Kasım 2021 tarihli ve L 415 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

Belirli kanatlı hayvanlar, bu hayvanların germinal ürünleri ve av kuşlarının Birliğe girişi için onaylanmış üçüncü ülkeler listelerine Birleşik Krallık'ın eklenmesi hakkında 2021/404 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü'nün V ve XIV sayılı Ekleri'ni tadil eden 2021/2031 sayılı Komisyon Uygulama Tüzüğü, AB Resmi Gazetesi'nin 22 Kasım 2021 tarihli ve L 415 sayılı nüshasında yayımlandığı bildirilmektedir.

5. AB Anti-Damping Soruşturması /Seramik Karo

Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünden alınan bir yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan menşeli "Seramik Karo” (6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 13 Aralık 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmış olup; açılış bildiriminin bir örneğinin ekte yer aldığı ifade edilmektedir. Ayrıca, bahse konu açılış bildirimine, AB Resmi Gazetesi'nin sayfasında https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2021_501_R_0008&from=EN adresinden de ulaşılabileceği belirtilmektedir.

Bilindiği üzere, yerli sanayilerin, üretimini gerçekleştirdikleri benzer veya doğrudan rakip mal konumundaki bir ürün grubunun ithalatı nedeniyle uğradıklarını iddia ettikleri maddi zararı önlemek için ülkeler, ticaret politikası önlemlerine başvurabilmekte ve mevcut gümrük vergilerinin üzerine ek yükümlülükler getirebilmektedirler. Bahse konu zarar olgusu, ilgili ürün ihracatçılarının, ithalatçı ülke pazarında iç piyasalarından farklı fiyat politikaları izlemelerinden, yani damping uygulamalarından kaynaklanabilmektedir. Bu itibarla, bahse konu anti-damping soruşturması çerçevesinde ülkemiz menşeli "Seramik Karo” ithalatının dampingli olup olmadığı, ayrıca bu süreçte dampingli olduğu iddia edilen ülkemiz menşeli ilgili ürün ithalatının AB yerli üretimi üzerinde bir zarara yol açıp açmadığı değerlendirilecek olup; soruşturma otoritesi tarafından bu hususlarda müspet karar verilmesi halinde ülkemiz firmalarına anti - damping vergisi tatbik edilmesine hükmedilmesinin olasılık dahilinde olduğu bildirilmektedir.

Bu çerçevede, bahsi geçen açılış bildiriminin "2. Product under investigation” başlığı altında soruşturma konusu ürünler tanımlanmış olup; burada tanımlanan ürün yelpazesine ilişkin yapılacak yorumların 10 gün içerisinde Komisyon'a iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

Öte yandan, mezkûr bildirimde dampinge ilişkin inceleme döneminin 1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021 olacağı, zarara ilişkin inceleme döneminin ise 1 Ocak 2018-30 Haziran 2021 dönemini kapsayacağı bildirilmektedir.

Ayrıca, Komisyon, taraf olmak isteyen tüm ihracatçı üretici firmaların, işbu açılış bildiriminin AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandığı tarihten (13 Aralık 2021) itibaren 7 gün içerisinde, söz konusu bildirimin ekinde yer alan örnekleme formu ile kendilerini Komisyon'a tanıtmaları gerektiğini belirtmektedir. Bahse konu formu dolduran ihracatçılar, ihracatçı soru formunu doldurmayı kabul etmiş sayılacak olup, İhracatçı soru formlarına https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2559 adresinden ulaşılabildiği ifade edilmektedir. Örnekleme formlarının, Komisyon tarafından incelenmesinin ardından ihracatçılara örneklemeye seçilip seçilmedikleri bildirilecek olup; bildirimin ardından örneklemeye seçilen ihracatçıların 30 gün içerisinde soru formu yanıtlarını Komisyon'a iletmesi beklendiği ve örneklemeye itirazların olması halinde, Komisyon'un örnekleme kararını bildirmesinden 3 gün içerisinde bu itirazlar Komisyon'a yapılabileceği belirtilmektedir.

Zarara ilişkin görüş bildirmek isteyen tarafların ise soruşturma açılış tarihinden itibaren 37 gün içerisinde görüşlerini Komisyon'a iletmesinin gerekliliği bildirilmektedir. Ayrıca, soruşturmanın açılmasına ilişkin bir dinleme toplantısı talebi varsa; bu talebin, açılış bildiriminin yayımı tarihinden itibaren (13 Aralık 2021) 15 gün içerisinde Komisyon'a bildirilmesinin gerekliliği belirtilmektedir.

Yazıda devamla, soruşturma kapsamında Komisyon tarafından yapılacak tüm bildirimler, TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI) sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup; taraflar sunacakları tüm bilgi ve belgeler yine aynı sistem üzerinden yapacaklardır. Söz konusu sisteme kayıt olma ve Komisyon ile iletişimin ne şekilde yapılacağına ilişkin hususların yine mezkûr bildirimde yer aldığı ifade edilmektedir.

Yukarıda açılış bildiriminde yer alan belli başlı önemli hususlara yer verilmiş olup; bu bilgiler ile daha ayrıntılı hususlar için açılış bildiriminin incelenmesinin gerekliliği belirtilmektedir.

EK-1: Açılış Bildirimi

6. Modern İtalyan Tarzı Ev Mobilyası Hk.

Rabat Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda, Fas'ta bir firmanın modern İtalyan tarzı ev mobilyası üreticisi ve ihracatçısı olan üyemiz firmalar ile temasa geçmek istediği bildirilmektedir.

Bu kapsamda söz konusu talep ile ilgilenen firmalarımız eo@baib.gov.tr adresinden Birliğimiz ile iletişime geçebilirler.Ekler:
EK-1.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.