2021/231 Sirküler (29.12.2021)


BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-231

Sayın Üyemiz;

1. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması

2. Arjantin / Cam Plakalar-Mozaikler İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması

3. WFP İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler

4. AB Anti-Damping Soruşturması /Seramik Karo

5. TİM - TSPB işbirliğinde Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü Paneli

6. Fuar Duyurusu - Sudan

Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

1. AB Önlemlerin Etkisiz Kılınması Soruşturması

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından Çin ve Mısır menşeli 'belirli dokuma ve/veya dikişli cam elyaf' (7019 39 00, 7019 40 00, 7019 59 00 ve 7019 90 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına uygulanan anti-damping ve sübvansiyon önlemlerinin, bu ürünlerin Türkiye'den sevk edilmesi suretiyle, muhtemel etkisiz kılınması ile ilgili olarak, 15 Aralık 2021 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan açılış bildirimleri ile, Önlemlerin Etkisiz Kılınması (ÖEK) soruşturmalarının açıldığı ve dikkat edilmesi gereken belli başlı önemli hususlar bildirilmişti.

Komisyon tarafından soruşturmanın başlatılmasına ilişkin Nota ekinde TECH-FAB Europe e.V. tarafından oluşturulan şikâyetin gizli olmayan versiyonu tarafımıza iletilmiş olup; mezkur şikayet ekte yer almaktadır.

Ek-1: Şikayet

2. Arjantin / Cam Plakalar-Mozaikler İthalatına Yönelik Anti-Damping Önlemi Soruşturması

İlgi:2021/142 sayılı ve 27.008.2021 tarihli sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Arjantin tarafından Tayland ve ülkemiz menşeli 7016.10.10 GTP'si altında yer alan "Cam Plakalar/Mozaikler” ithalatına karşı 26 Şubat 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı hususu ve 20 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla söz konusu ürünün ülkemizden ithalatında geçici önlem uygulanacağı hususları, ilgide kayıtlı yazılarımız ile Genel Sekreterliklerine bildirilmişti.

Buenos Aires Ticaret Müşavirliğimiz aracılığıyla edinilen malumata atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, 20/12/2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan RESOL-2021-937-APN-MDP sayılı Tebliğ hükümleri çerçevesinde ülkemiz ve Tayland menşeli soruşturma konusu ürünün Arjantin'e ithalatına yönelik olarak yürütülmekte olan anti-damping soruşturması tamamlanmış olup, ülkemiz menşeli söz konusu ürün ithalatında metrekare başına 12,48 ABD doları, Tayland menşeli söz konusu ürün ithalatında ise metrekare başına 14,57 ABD doları dampinge karşı nihai önlem tahsil edilmesi kararlaştırılmıştır. Bahsi geçen Tebliğe, https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/254725/20211220 bağlantısından ulaşılması mümkün bulunmaktadır.

3. WFP İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler

T.C. Dışişleri Bakanlığı'ndan alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, ülkemizin Dünya Gıda Programı'nın (WFP) başlıca tedarikçileri arasında yer aldığı belirtilmekte, WFP ile çalışmak isteyen firmalar için hazırlanan bir örneği ilişik rehberlerin ilgili firmalarımızla paylaşılması talep edilmektedir.

Ek-2: WFP İle Çalışmak İsteyebilecek Firmalarımızın Yararlanabileceği Rehberler

4. AB Anti-Damping Soruşturması /Seramik Karo

İlgi:2021/226 sayılı ve 15.12.2021 tarihli sirkülerimiz

İlgi'de kayıtlı sirkülerimizde, Avrupa Birliği (AB) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan menşeli "Seramik Karo” (6907 21 00, 6907 22 00, 6907 23 00, 6907 30 00 ve 6907 40 00 Gümrük Tarife Pozisyonları altında yer alan) ithalatına karşı 13 Aralık 2021 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı bilgisi verilmiştir.

T.C. Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan 22 Aralık 2021 tarihli bildirimde, örneklemeye başvuran firmalar arasından, Bien Yapı Ürünleri San. Tic.A.Ş. & Qua Granite Ve Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş., Termal Seramik San ve Tic. A.Ş. ile Vitra Karo San. ve Tic. A.Ş.'nin örneklemeye seçildiği ve söz konusu örneklemenin soruşturma dönemi için Türkiye'den AB'ye ihracat hacmini en geniş şekilde temsil etmesinin hedeflendiği ifade edilmektedir.

Aynı bildirimde devamla, örneklemenin soruşturma dönemi (1 Temmuz 2020-30 Haziran 2021) için Türk firmalarının AB'ye satışlarının %54'ünü; AB'nin Türkiye'den ithalatının ise metrekare bazında %51,8'ini oluşturduğu belirtilerek; örneklemeye seçilen firmaların soru formlarını 21 Ocak 2022'ye kadar doldurması ve söz konusu örneklemeye ilişkin görüşlerin ise 3 Ocak 2022 tarihine kadar Komisyon'a iletilmesi talep edilmektedir.

Diğer taraftan, örneklemeye başvurmuş ancak seçilmemiş firmalar ise bireysel marj hesaplatmak istemesi halinde, ihracatçı üretici soru formunu doldurarak yine 21 Ocak 2022 tarihine kadar Komisyon'a iletebilecektir. Ancak, bu firmalara bireysel marj hesaplamasının Komisyon'a ek külfet yaratacağı ve soruşturmanın zamanında tamamlanmasını engelleyeceğine kanaat getirilmesi durumunda Komisyon bireysel marj hesaplanmaması yoluna gidebilecektir.

5. TİM - TSPB işbirliğinde Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü Paneli

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'nden alınan yazıda, Uluslararası ticaret kapsamında ihracatçılarımızın finansman, gümrük işlemleri gibi konularda bilgilendirilmesi konusunda Meclisimiz tarafından çok yönlü çalışmalar yürütüldüğü ifade edilmektedir.

TİM ile Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB) işbirliği çerçevesinde "TİM-TSPB işbirliğinde Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Araçlarının Rolü” konulu panel düzenlemesi öngörüldüğü bildirilmektedir.

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği(TSPB) yetkililerinin katılımlarında 29 Aralık 2021 Çarşamba günü 13:00 - 15:00 saatleri arasında online platformlar üzerinden düzenlemesi planlanan seminer program ekte yer almaktadır. Söz konusu seminere katılım ücretsiz olup, https://delegations.tim.org.tr/form-kaiyt/finansman linki üzerinden kayıt yaptırılması beklenmektedir. Söz konusu seminer www.tim.org.tr web sitesi üzerinden canlı yayınlanacaktır.

Ek-3: Program

6. Fuar Duyurusu - Sudan

Sudan'ın Ankara Büyükelçiliğinden alınan bir Nota'ya atıfla T.C. Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan yazıda, 39. Hartum Uluslararası Fuarının Sudan'ın başkenti Hartum'da 19-26 Ocak 2022 tarihlerinde düzenleneceği bildirilmekte olup, söz konusu etkinliğe ilişkin belgeler iletilmektedir.

"Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin 2017/4 Sayılı Karar” kapsamındaki desteklerden yararlanılabilmesi için, katılım sağlanacak fuarların Bakanlığımız internet sitesinde yer alan "Desteklenecek Yurt Dışı Fuarlar Listeleri”nde yer alması gerektiği konusunda ilgili firmalarımızın bilgilendirilmeleri büyük önem taşımaktadır.

Ek-4: 39. Uluslararası Hartum Fuarı_Ek_Fuarduyurusu.pdfEkler:
Ek-1.pdf

Ek-2.pdf

Ek-3.pdf

Ek-4.pdf

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.