2021/227 Sirküler (17.12.2021)


ÖNEMLİ

BATI AKDENİZ İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE
SİRKÜLER 2021-227

Sayın Üyemiz;

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)'den alınan bir yazıda, 2018-32/48 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'a ilişkin Tebliğ'in uygulanmasına yönelik usul ve esasların düzenlendiği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İhracat Genelgesi'nin 4'üncü maddesinin altıncı fıkrasında mezkûr "Ek:2'de yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemleriyle ilgili olarak 2018-32/48 sayılı Tebliğ'in 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz." hükmü ile 22'nci maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen "Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye'de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, Türkiye'de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve serbest bölge işlem formu kapsamında gerçekleştirilen 5.000,-ABD doları veya karşılığı döviz ya da Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının; Ek:3'te yer alan ülkelere yapılan ihracat işlemlerinde ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu serbesttir." hükmü uyarınca ihracat bedellerinin yurda getirilmesinde 29 ülkeye tam istisna, 10 ülkeye ise bedellerin yüzde ellisinin tasarrufu hususunda istisna sağlandığı bildirilmektedir.

İhracatçı firmalar tarafından intikal eden muhtelif tarihli dilekçelerde, Yemen ülkesinde iç savaş olduğu, bankacılık sektörünün çalışmadığı, ihracat bedellerinin tahsilatında sorunlar yaşandığı, ülkeye girişlerin neredeyse imkânsız hale geldiği, Türkiye'den Yemen'e direk uçuşların olmadığı ve Yemen'de Türk Konsolosluğu'nun hizmet dışı olduğunun bildirildiği ifade edilmektedir.

Yazıda devamla, hâlihazırda ihracat bedellerinin yüzde ellisinin tasarrufunun serbest bırakıldığı ülkeler arasında yer alan Yemen'e gerçekleştirilen ihracat işlemlerine ilişkin olarak Yemen'in tam istisna tanınan ülkeler arasına eklenmesi hususunda bir değerlendirme yapılmasını teminen Yemen'e yapılan ihracat işlemlerinde yapılan ihracatçılarımızın karşılaştıkları sıkıntılara ilişkin detaylı bilgiye ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, bilgileri ile mezkûr hususta ihracatçılarımızın anılan hususta karşılaştıkları sorunların (var ise somut belgelerle birlikte) 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 17:00‘ye kadar Birliğimize (bir örneği eo@baib.gov.tr adresine olmak üzere) iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

e-imzalıdır
Güliz AKEL ÇETİNKAYA
Genel Sekreter V.

Tüm soru, görüş ve önerileriniz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Belirttiğiniz GSM numarasına gönderilen 4 haneli SMS Doğrulama Kodunu giriniz.

SMS Doğrulama Kodu Hatalı

Mesajınız başarılı bir şekilde iletilmiştir. En kısa sürede tarafınıza bilgi verilecektir.

Hata oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.